Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

Manisa'ya Değer Katan ELGİNKAN KARDEŞLER

30 Eylül 2021 - 20:41 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 - 20:43

Manisa’ya Değer Katan ELGİNKAN KARDEŞLER

ELGİNKAN VAKFI: (Ahmet ELGİNKAN- Ümmühan ELGİNKAN-Ekrem ELGİNKAN- Cahit ELGİNKAN)

Elginkan Vakfı, Ekrem, Cahit ve Ahmet ELGİNKAN (ECA) isimli üç kardeş tarafından anne ve babalarının hayrına kurulmuştur. Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren onlarca fabrika, şimdi bu vakfın mülkiyetindedir.  Manisa’nın  değil, Türkiye’nin sahip olduğu önemli vakıflarından biridir. Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezinde sürdürdükleri eğitim faaliyetleri ile on binlerce vatandaşımıza karşılıksız meslekî eğitim hizmeti vermektedir.
Bu vakıf,  Manisalı bir ailenin eseri olup ailenin hayatta kalan son ferdi olan Ekrem ELGİNKAN'ın da vefatıyla fabrikalar, vakfın mütevelli heyetince idare edilmeye başlanmıştır. Bugün E.C.A markalı ürünler,  bu vakfa ait fabrikalarda üretilmektedir.
“Dünya malı, dünyada insanlara faydalı olduğu sürece değer taşır. İnsanlarımızdan kazandıklarımızı, eğitim hizmetleri ile insanlarımıza geri vereceğiz.” düşüncesiyle kurulan bu vakıf,  eğitim hizmetlerinin yanında ilimizdeki tarihî vakıf çeşmelerinin kurnalarını aslına uygun musluklarla değiştirmekle birlikte Molla Şaban Sıbyan Mektebi’nin bakım ve onarımını üstlenerek burasını bir kültür yuvası haline getirmiştir.
Elginkan Vakfının Kuruluş Amaçları:

  1. Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf,adet ve manevi  değerlerimizi  ve Türkçemizi  araştırmak, araştırmaları desteklemek,korumak, yaşatmak, ve tanıtmak.

  2. Bilim, teknoloji ve eğitim  alanındaki  faaliyetleri teşvik etmek,

  3. Ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu  vasıflı  işgücü  yetiştirilmesine  ve bu suretle  ülkenin  istihdam imkanlarının artırıcı  eğitim çalışmalarına  katkıda bulunmak  için okullar, eğitim kurumları  açmak, işletmektir.

Elginkan Vakfı’nın Yönetim şekli:
Vakfın üst  karar organı  olan Mütevelli Heyeti ; kurucu tüzel kişiler tarafından  tayin edilen  8 temsilci  üye,değişmez 14 üye ve Topluluk dışı,ülkemizin saygın kuruluşları  tarafından tayin edilen 12 üye ile  beraber  toplan 34  üyeden oluşmaktadır.
Vakıf yönetimi ve Temsil organı  olan, Vakıf Yönetim  Kurulu  ise, Mütevelli  Heyeti arasından seçilen 7 üyeden  oluşmaktadır. Vakıf Yönetim Kurulu   adı altında  Vakıf Müdürlüğü ve birimleri bulunmaktadır.
 Elginkan ailesinin son üyesi  Topluluğun  ve vakfın  kurucusu   Hüseyin Ekrem Elginkan  2 Nisan  1999 tarihinde  hakkın rahmetine  kavuşmasının arkasından açılan vasiyetnamesine göre tüm gayri menkul ve menkul varlıkları  Topluluk şirketlerindeki  hisselerini, kurmuş oldukları  Elginkan vakfına  devrederek Manisa  ve  ülkemiz  insanının yararına hizmet etmek üzere  servetlerinin tümünü  vakfetmişlerdir.
Elginkan Vakfının   Sermaye ve Yatırım şirketleri, ECA Pres Döküm Sanayii, Elginkan Holding ,Valfsel Armatör sanayi,Valf sanayi,Elsan Hammadde Sanayii,Serel seramik Sanayii, Matel Hammadde Sanayii, Elmor  Tesisat Sanayii, Ar  Musluk Sanayi.
 Bugün vakıf şirketlerinde çalışan insanların  sayısı  3000’ nin üzerinde olup ayrıca açtığı kurslarla sadece Manisalılara  değil Türkiye’nin her yerinden gelen  gençler için  sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda   altı bine yakın kurslar açılmış olup,  bu kurslara devam edip de meslek sahibi olan gençlerimizin  sayısı iki yüz binin  üzerindedir. Bu kurslara devam eden gençlerden herhangi bir ücret talep edilmediği gibi  ayrıca  Vakıf devam eden kursiyerlere  ücretsiz yemek de  çıkarmaktadır.
 “ Dünya malı, dünyada insanlara faydalı olduğu sürece  değer taşır.” anlayışıyla kurulan   vakfın birinci şartı   iş yerlerinde çalışan  insanların  hiç birinin “  Bizde hiç kimsenin  beş kuruluşluk  hakkı bizlere geçmesin. Biz bu serveti  helallerle kazandık, haram karıştırmadık sizler de haram karıştırmayın.” vasiyeti bugün vakıf idarecilerince titizlikle uygulanmaktadır.
Vakıf Kurucu üyelerinden Ekrem ELGİNKAN’nın dileği de:
 “Allah’tan bütün dileğim, kurduğumuz bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak  uzun yıllar insanlara  iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi  ve bizden sonra  gelecek  olanlara da  örnek olarak  hizmette bulunmasıdır.”
Hizmet İlkelerimiz:
 Hizmetlerimizde  din, dil,ırk mezhep ayrımı  ve siyasi  farklılık  gözetmeksizin  tüm insanlara  insan olarak  bakar onları,  insan olarak görür ve insan olarak  hizmet verecektir.  Bu belirtilenlerin dışında kesinlikle farklı uygulama yapılamaz.
Biz 70 milyon insanımızı aynı derecede sever, ve onlara aynı derecede hizmet veririz.
 Bu felsefe, bu inanç, bu uygulama insanlarımızdan  kazandıklarımız insanlarımızla  paylaşmanın ifadesidir. Dünya var oldukça bu böyle devam edecektir. Elginkan Vakfının kuruluş felsefesi budur.
 
Şu anda Elginkan ailesinin  hiçbir ferdi hayatta değildir. Ailenin manevi kızı  Gaye Akçen Hanımefendi Hüseyin Ekrem  Elginkan’dan aldığı  emaneti inanç  ve gururla daha ileriye taşımanın gayreti içindedir. Bugün çeşitli sektörlerde  3000 bini  aşkın  çalışanı  ve 19 şirketi ile  faaliyet gösteren  Elginkan Topluluğu  ekonomiye ve istihdama  katkılarının  yanında, bir eğitim  gönüllüsü olan  Gaye Akçen  Hanımefendinin  himmetleriyle  Türkiye’nin  birçok şehrinde  okullar ve yurtlar  yaptırıyor.  Akçen, Elginkan  Vakfı  Mesleki Teknik  Eğitim Merkezi  vasıtasıyla  190 bini Manisa’da olmak üzere  toplan 300 binin üzerindeki kişiye  mesleki eğitim  kursu verdirerek, bir çok vatandaşımızın meslek sahibi olmasını sağlamıştır.
 
Elginkan  Topluluğunda  önder rol üstlenen Yönetim Kurulu  Başkanı  Gaye Akçen’in ilimize  ve ülkemize  olan katkılarını  ve gayretli çalışmalarını  tüm Manisa halkı  takdirle izlemektedir.
Ayrıca Manisa Ümmühan  Elginkan Mesleki Eğitim Merkezi  başında, yıllardır  başarı ile eğitim  yöneticisi olarak  görev yapan Murat Dolgun’un   Manisa Lisesi’nden  öğrencimiz olması da bizim gurur vesilemiz. Ne mutlu  ELGİNKAN  ailesine ki  arkalarında kapanmayacak bir amel defteri bırakarak rahmet-i rahmana kavuşmuşlardır. Allah kendilerinden razı olsun.AMİN… www.kadirkeskin.net

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum