Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

Manisa'nın Hafızası Tezcan KARADANIŞMAN

05 Kasım 2021 - 10:11

Manisa’nın Hafızası Tezcan KARADANIŞMAN

 Bugün Manisa’nın hafızası olarak bilinen ve tanınan Tezcan Karadanışman’ı tanımadan önce babası merhum Keşfi Karadanışman’ı tanımak lazım.

 Ohalde Keşfi Karadanışman kimdir?
Keşfi Karadanışman 1904 yılında Manisa’da doğdu. İbtidaiye ( İlkokul) ve Rüştiye’yi ( ortaokul)  Manisa’da okuduktan sonra Medrese’yi (Üniversite) İstanbul’da bitirdi. Medreseyi bitirdikten sonra kendisine İstanbul’da muhtelif görevler teklif edildiği halde,  Manisa’ya olan sevdası ve bağlılığı nedeniyle teklif edilen görevleri kabul etmeyerek Manisa’ya döndü.
Yunan ricatından sonra küller içinde kalan Manisa’da zengin Vakıf mülkleri de nasibini almıştı.  Tarumar olan vakıf tescillerinin yeniden kayıt altına alınması için Keşfi Karadanışman acilen Manisa’da Vakıflar Baş Katipliğine getirilir.    Bugün Manisa ve ilçelerindeki Evkaf gayrimenkullerinin kayıt ve kuyudatı Keşfi Karadanışman’ın elinden geçmiştir. Manisa merkez  ve ilçelerindeki  vakıf mülklerinin tescilleri rahmetlinin özel bir gayreti ile bugüne gelmiştir. Üstelik bu görevinin yanında Muradiye ve Sultan Camilerinin de fahri imamlığını da deruhte etmiştir.

 Rahmetli sağlığında Manisa’nın tarihi ve kültürel değerlerini çeşitli mahfillerde halkla, kurum ve kuruluşlarla, akademik çevrelerle paylaşmıştır.  Bugün Manisa’da cami, çeşme,  medrese, han ve hamam ne kadar tarihi eser varsa bu eserlerin kitabeleri Osmanlıcadan,  Türkçeye Keşfi Karadanışman tarafından çevrilmiştir.   Manisa’nın hafızasına sahip çıkarak bir nevi Manisa’nın hafızası olmuştur.   Manisa’da Vakıflarla ilgili  çalışma yapanların ilk müracaatları, sağlığında iken Keşfi Karadanışman olmuştur. Ruhu şad olsun.

Pekâlâ, Tezcan Karadanışman Kimdir?
  Keşfi Danışman’ın oğlu olarak 1937 yılında Manisa’da dünyaya gelen Tezcan Karadanışman, Manisa’daki öğrenim hayatından sonra önce Terzilik, daha sonra  da Havuzlu  çarşıda  uzun yıllar ayakkabıcı esnafı olarak  çalışmıştır.  Daha sonra  işini  oğlu  Raşit Karadanışman’a  bırakarak  çalışmalarını tamamen Manisa   üzerine yoğunlaşmıştır. Dün,  Manisa’nın hafızası olarak bilinen  rahmetli babası   Keşfi Karadanışman  ne ise, bugünkü Tezcan Karadanışman da   O’ dur.  Babası Keşfi Danışman’ın Manisa’ya olan  sevgi ve sevdasına   oğlu Tezcan karadanışman sahip çıkmıştır. Rahmetli babası  gibi Manisa’nın yaşayan canlı tarihi, hafızası ve arşividir. Babaannesi ve babası Keşfi Efendinin hatıraları ile büyümüştür, Manisa Vakıflar Müdürlüğünde görevli olan babası sayesinde çok değerli bilgileri babasından öğrenmiştir. Osmanlı vatandaşı olan babaannesi ve  (1904) doğumlu olan babasından Birinci dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı hatıralarını dinlemiştir.

Tezcan Bey, müthiş bir hafıza, zekâ, kültür ve bilgi birikimine sahiptir. Manisa merkezde yaşayan tüm yerli ailelerin şeceresini ve aile fertlerini bilir, hepsini tanır. Ayrıca Cumhuriyet döneminde yurt dışına göç eden azınlıkları da yakından tanır. Manisa’da yıkılan, yakılan tarihi eserleri ve mevcut tarihi eserlerin orjnali  ile ilgili   bilgilere sahiptir. Manisa’nın tüm ilçe ve köylerindeki vakıf eserleri hakkında Manisa’da başvurulacak iki isimden biridir. Diğeri de  eski  Manisa Vakıflar Müdürü Nurullah Ertuğrul bey kardeşimizdir.

 Ayrıca Manisa’nın sosyal ve kültürel etkinliklerinde etkin görevler üstlenmiştir. 11 yıl Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği başkanlığını yürütmüştür.  Manisa Turizm Derneği Başkanı olarak görev yaptığı yıllarda, gün yüzüne çıkmamış Manisa kültürünü içeren konularda birçok eserlerin basımına vesile olarak bu eserleri Manisa’ya kazandırmıştır.
  Bu eserlerin başlıcalar şunlardır:

1- Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT, Manisa Mesir Bayramı ve Darüşşifası,
2- Hüseyin AKGÜL, Manisa Folkloru,
3- Sadık KARAÖZ, Atatürk Manisa'da,
4- Emin AVŞAR, Geleneksel Yemekleri ile Manisa,
5- Bedriye AKSAKAL, Sazıyla Sözüyle Manisa,
6- Keşfi KARADANIŞMAN, Manisa Tarihî Eser ve Kitabeleri,
7- Mesir Konferansları
Bunlara ilaveten 11 yıllık başkanlık döneminde 32 sahifelik  “ MANİSA”    adlı dergiyi de kesintisiz olarak yayınlamıştır. Gerek çıkardığı dergi, gerekse basımına vesile olduğu eserler Manisa tarihine ve kültürüne ait kaynak eserlerdir. Bunların yanında kendi imzası ile Manisa’nın yakın tarihine ışık tutan “ MANİSA BİZİMDİR”  adlı kitabı da  bulunmaktadır.

 Bulunduğu her platformda Manisa’yı konuşan, Manisa bağlısı Tezcan Karadanışman, Manisa‘nın siyasi hayatında da etkin görevler üslenmiştir. Gerek seksenden önce, gerekse seksenden sonra il genel meclislerinde meclis ve encümen üyeliklerinde de bulunarak buralarda Manisa’ya hizmet etme imkânı bulmuştur. 1983 yılı genel seçimlerinde her ne kadar milletvekilliği teklif edildiyse de yaşlı olan anne-babasını terk etmemek amacıyla bu teklifi kabul etmemiştir.

  .Siyasi, tarihi ve kültürel çalışmalarını Manisa’ya hizmet amacıyla yapmıştır. İlerlemiş yaşına rağmen Manisa’ya yönelik tarihi ve kültürel çalışmalarda hala en ön safta yerini alır.  Manisa’ya  olan hizmetleriyle Manisa’da izi olan baba- oğul tartışmasız  iki isimdir.  

 Cenab-ı Haktan sağlık ve afiyetler temennisiyle tüm Manisa’lılar adına  kendilerine, daha nice yıllar hizmetlerinde bereketli ve başarılı  çalışmalarının devamı dileği ve duasıyla… www.kadirkeskin.net

  

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum