Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

Dünden Bugüne Bazı Yalakalık- İhanet ve Şahsiyet örnekleri

21 Eylül 2021 - 20:42
Reklam

Dünden Bugüne Bazı Yalakalık- İhanet ve Şahsiyet örnekleri

 Bürokrasi ve siyasetin kitabını yazanlar 'Bürokraside ve siyasette dostluk da, düşmanlık da ebedi değildir'  derler.
Bir dönem can ciğer kuzu sarması olan kişiler gün gelir kanlı bıçaklı olabilirler. Hatta koltuk ve makamdan düştükten  sonra  bir zamanlar makam odasına  iki büklüm olarak giren  insanlar  o makamdan düştükten sonra  birbirlerini tanımaz hale gelirler.İsterseniz  dünden  bir yalakalık  ve ihanet örneği ile yazıma başlayayım..
Yalakalık 1
 Sezar sokakta bulduğu Bürütüs’ü evlatlık edinerek saraya alır,  bir asilzade olarak sarayda büyür ve Sezar’ın sarayda en güvendiği insandır. Sezar bir kır gezintisinde gökteki bulutlara bakarak söylenir ve kendini adeta bir gölge gibi takip eden Bürütüs’e:” Şu bulutu görüyor musun? Tıpkı papatyaya benziyor.” Bürütüs destekler. “ Haklısınız yüce Sezar. Tıpkı bir papatya. Üstelik neredeyse yemyeşil yaprakları sayılacak.” Kısa bir süre sonra Sezar aynı buluta bakar ve seslenir Brütüs'e; “Yok canım! Ne papatyası? Tıpkı bir tavşana benziyor.” Brütüs buluta bakar ve, “Gerçekten de öyle yüce Sezar, Tıpkı bir tavşan. Ne kadar da kocaman kulakları var!” der. Kısa bir süre sonra Sezar, yine aynı buluta bakar ve: “Bana bak Brütüs! O bulutun tavşanla ilgisi yok. İyice dikkat edersen gelinliğe benzediğini fark edersin” der. Bunun üzerine, yine buluta bakan Brütüs, “Vallahi çok ilginç, ancak dikkatli bakınca tıpkı bir gelinliğe benziyor. Baksanıza ulu Sezar! Tacı bile belli oluyor.”Sonunda Sezar dayanamaz, ellerini iki yana açar ve haykırır: “Neredesin, ey şahsiyet!”
Yalakalık 2
-Padişah, patlıcanı sevdiğinde patlıcana bin bir türlü methiyeler düzen yalaka, Padişah   patlıcandan soğuduğunda patlıcana  düzdüğü methiyeler mat ( kötülemeye ) etmeye  dönüşür. Sarayda görev yapanlar bu soytarıya sorarlar:  “ Ne iş bu birader düne kadar patlıcan yemeklerini, yoğurtlu patlıcan kızartmalarını yere göğe koyamıyordun,  şimdi  ise kötülüyorsun hani ilken, nerede erdem? Soytarı, yalaka olduğu kadar çok da zekidir hemen yapıştırır cevabı : “ Ben patlıcanın değil, padişahın soytarısıyım kardeşim.” der.
Yalakalık 3
Emekli olmama rağmen seminerlerim dolayısıyla  eğitimden ilgim kesilmedi. Görevi başladığım 1969 yılından  bugüne dek   Milli Eğitim Bakanlığı koltuğundan 36 bakan geldi geçti. Ama bunların içinden benim ve benim kuşağımın  dillerinden düşürmediği bakan ismi Allah uzun ömürler versin sayın Mehmet Vehbi Dinçerler beyefendidir... Kısa  sürede  yıllara sığmayacak icraatlar yaptı 12 Eylül sonrası   başa gelen darbe  hükümeti  o günün memleket sevdalısı olan    Hür – Genç, Dev- Genç  ve Ülkü – Genç’in  yerine  Sev- Genç yetiştirmek amacıyla kahvelerde, parklarda, yolda, yolakta  her yerde  alkolü serbest bıraktı. Hatta o yıllarda çarşılarda meyhane tabelası bakkal tabelasını geçmişti. Manisa’nın en merkezi doğu caddesi meyhanelerle   doldu taşmıştı.Rahmetli Özal’ın  cesur bakanı sayın Mehmet Vehbi Dinçerler’in özel gayreti  ve çabasıyla  belirttiğim yerlerdeki alkol serbestisini  Kenan Evren’e kaldırttı, Müfredatta büyük değişikliklerin yanında  sene başından itibaren  eğitimi felç eden bayram çalışmalarına bir düzen getirdi. Sayın bakanımızın yaptığı icraatlar  devam ettirilseydi  eğitim bugün  bu kadar irtifa kaybetmezdi. Bunları belirttikten sonra  bir bakanlık baş müfettişi  arkadaşımdan dinlediğim, sayın bakanımızın bir genel müdürle yaşadığı  diyalogu zikredersem  sayın bakanımızın dirayetini  ve işine olan vukufiyetini  daha iyi anlatmış olurum.
Sayın bakanımız kıvrak zekaya sahip, zeki çalışkan bir insandır. Bakanlıkla ilgili gerekli ön bilgilerle hazırlıklı olarak bakanlık koltuğuna oturur. Bakanlık hakkında daha detaylı  bilgi almak üzere genel müdürleri, teker teker çağırarak bilgi edinmek ister. Çağırdığı genel müdür,   bakanlığın en önemli bir genel müdürlerinden biridir. Sayın bakanımız sahip olduğu ön bilgilerden sonra genel müdürün vereceği bilgileri almak ister.  Bakar ki   genel müdür  bilgi sunacağı yerde  sayın bakanımızın her söylediğini Sezar’ın Bürütüs’ü gibi  “ Tamam efendim, harika efendim, çok iyi düşünüyorsunuz efendim, hemen  önerilerinizi genelgeye dönüştürerek illere gönderelim”  diyerek tasdik etmeye devam eder.  Bakar ki genel müdür “ Tın tın” Bu durum karşısında canı sıkılan bakanımız:
“Sayın Müdürüm ben  mühendis  kökenliyim. eğitimci değilim. Nasıl olur da benim eğitim konusunda her söylediğimi   kutsayıp  tasdik ediyorsunuz. Bu bakanlığın uzmanı sizsiniz. Milyonlarca  öğrenci ile, yüz binlerce  öğretmenin eğitim politikasını  yönetiyorsunuz.. Ben  bakanlıktaki alanız hakkında bilgi almak için sizi çağırdım. Ama siz benim her söylediğimi yüceltiyorsunuz..” diyerek genel müdüre nezaketle kapıyı gösterir. Ve bu genel müdürün şahsında “LİYEKAT” in ne kadar önemli olduğunu anlayan sayın bakanımız sağcı- solcu ayırımı yapmaksızın atamalarında “ LİYEKAT” olmazsa olmaz ön şartı olmuştur.
 
 
İhanet:1
Sezar’ın evlatlığı olan aynı Bürütüs, Sezar’a karşı çıkanlarla birlikte olur ve onu ortadan kaldırmak için suikast planları yapılır. Senatoya ayak basan imparator Sezar, senato üyelerinin bıçak darbelerine maruz kalır.  İlk hançerin de Bürütüs’e ait ait oluğunu gören Sezar “Sen de mi Bürütüs” diyerek son nefesini verir.
İhanet :2
17 Eylül 1961 Rahmetli Menderes ile bakanları Hasat Polatkan  ve  Fatin Rüştü Zorlu’nun  idamlarının 60. yıl dönümüdür.  Ünlü hukukçu Zalim ( Salim) Başol(!) un : “Sizi buraya tıkan  kuvvet böyle istiyor” diye azarlayarak yargıladığı  mahkemede,  rahmetli Menderes  aleyhine şahitlik  yapanı biliyor musunuz? Tıpkı  15 Temmuz ihanetinde darbecilerle iş birliği yapan sayın Cumhurbaşkanımızın yaveri   Ali Yazı’cı gibi, Menderes’in   Özel Kalem müdürü ile yine tıpkı Bürütüs gibi rahmetli Menderes’in babasının evlatlık edinip okuttuğu  “ Menderes” olarak soyadını verdiği, Adnan Menderes’in de Bakan yaptığı   Ethem Menderes’di.
Yine Allah’ın hikmetine bakın ki o gün darağacına çıkmasına sadece  4 saat var iken  sırf aşağılamak  ve eziyet vermek için prostat kontrolü yaptıran, vücudunda sigara söndüren, hasta yatağında Menderes’e olmadık eziyetler yapan o günkü Teğmen,  bugünkü generalin, merhumlarının   idamlarının  60. Yıldönümünde  rütbeleri sökülerek şu anda betenorme duvarlar arkasında  er olarak  istirahatına devam ediyor..
Şahsiyet:1
Hidiv İsmail Paşa, Ezher şeyhini ziyaret eder.Paşa içeri girince şeyh ayağa  kalkmadığı gibi,uzatmış olduğu ayaklarını bile toparlamaz.Biraz sohbet ettikten sonra paşa ayrılır.Arkadaşları şeyhe çıkışırlar.
Şeyh gayet soğukkanlı bir ifadeyle:-"Arkadaşlar bir alim asla yalakalık yapmaz, yapmamalıdır.” der. Bu arada paşa da Ezher Şeyhine bir ders vermek ister. Bir adamıyla bir kese altın  gönderir. Fakat görevli altınlarla geri döner. Paşa sorar:-"Altını niçin vermedin?"-"almadı efendim."-"niçin almadı be adam?"-"size selam ve hürmetlerini iletmemi söyledi ve bir de şöyle dememi istedi."Elini uzatan, ayağını uzatamaz."
Dünkü  Ezher şeyhi ümeraya karşı böyle idi. Şimdiki ise  halk oyu  ile  iktidara gelen, Nursi’nin mahkeme salonunda   demir kafes içinde  çırpınarak  can verirken onun  ölümünü seyreden Sisi’nin  hakimleriyle, 17 Eylül’da idam sehpasına götürülmek için hazırlık yapılan Menderes’e “ Bir de prostat  muayenesi yapalım diyerek çıplak vücudundaki   sigara yanıklarını  görüp de ses çıkarmadığı gibi  zevkle seyreden  o günün savcıları  ve hakimleri ile Sisi’nin hakimleri arasında  ne fark var?
İslam dünyasının en büyük kaybı Ulamanın,  Ümeranın dalkavuğu olmasıyla başlamıştır. Ama hiç kimsenin ahı yerde kalmamaktır. Yukarıda da  arzettiğim  gibi O gün prostat muayenesini büyük bir zevkle seyreden Teğmenin, ne hazindir ki bugün rütbeleri söküldü, ahir ömrünü tamamlamak üzere demir parmaklıklar arkasına istirahata gönderildi.
Allah’ın yumruğunun sedası yoktur/ Vurdu mu da  devası yoktur.  www.kadirkeskin.net

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum