Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLECEK MİYİZ?

28 Ekim 2011 - 21:47

 

ÖLDÜKTEN SONRA  DİRİLECEK MİYİZ?

Kıyametin kopması ile her şey yok olacak, hiçbir canlı kalmayacak, yalnız Allah baki kalacaktır. Bu yokluk bir müddet devam ettikten sonra Allah, İsrafil’e  Sur’a ikinci defa üflemesini emredecektir.( yalnız bu üflemeyi bizim üfürmemiz gibi düşünmemek lazım. 150 km esen rüzgâr ne ağaç, nede çatı da kiremit bırakır. Tabiat olaylarının bir misliyle ceryan etmesini düşünün) ikinci üflemeden sonra insanların cisim ve bedenlerini yeniden yaratıp, ruhları o bedenlere geri gönderecek, böylece ölüleri tekrar dirilterek mizan kurulacaktır.

Bütün semavi dinler bu inanç esasında müttefiktirler. Kur’an-ı Kerim de  bu konuda şöyle buyrulur: “ Kendi yaratılışını unutup ta bu kemikleri kim diriltecek? diyerek bir de bize misal getirene deki: Onu birinci defa  kim yoktan var etti ise  işte yine O, diriltecektir.” Yasin suresi:78-79)

Bu ayet, dirilmeni mümkün  hatta ilk yaratılışa göre daha kolay olduğunu anlatmaktadır,

Şu ayetler de aynı manayı teyit etmektedir.

“ Biz ilk yaratılışta acz mi gösterdik ki  ikinci yaratılışta acze düşelim.? Hayır ,onlar, yeni yaratılıştan şüphe içindedirler” Bir de şöyle dediler: “ Biz  kemik ve toz yığını  olduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla dirileceğiz?  Onlara söyle: Ey Rasülüm! İster taş, ister demir olsun yahut gönlünüzde  büyüyen (dağlar ve gökler gibi kuvvetli) herhangi  bir yaratık olsun, muhakkak öldürülecek ve dirileceksiniz. Onlar yine  şöyle diyeceklerdir. O halde öldükten sonra bizi kim diriltip geri çevirecek? Sen de deki: Sizi ilk defa yaratmış olan  kudret sahibi Allah diriltecektir. ( İsra suresi: 49-51) “ Yağmur rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen O Allah’tır. Nihayet bu rüzgarlar buhar ile yüklü, ağır ağır bulutları yüklendiği zaman, bakarsın ki biz,onları ölmüş kurumuş memleketlere sevk etmişizdir. Böylece o bulutla, o yere su indiririz de o su ile  her çeşit meyveleri çıkarırız. İşte bu araziden bitkileri ( Nebatatı) çıkardığımız gibi, ölüleri de böylece çıkaracağız( Dirilteceğiz). Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. ( Araf Suresi : 57)

Kur’an-ı Kerim’de haşirden bahseden ayetler şu hususu özellikle vurgulamaktadırlar. “ Yoktan var etmeye, koskoca kainatı yaratmaya ve kuruyan toprağı canlandırıp yeşertmeye kadir olan Hak Teala, hiç şüphesiz ölerek toprak olan insanın bedenini yeniden diriltmeye, ruhunu bedenine iade etmeye kadirdir” Tıpkı yazın sararan, sonbaharda solan ve kışın yok olan bitkilerin, kemikleşmiş ağaçların, baharda yağmurların yağması ve güneşin toprağı yalaması sonucu birden canlandığı gibi. Yine bunun yanında yazın milyarlarca sineğin, kelebeğin, böceğin kışın ölüp, baharın canlandığı gibi. Etrafımızda o kadar ölüp dirilen canlı var ki insanların bunları görüp de kendisinin dirilmeyeceğine inanması kendisini aldatmaktan başka bir şey değildir. Nitekim böyleleri için de Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor.” BU DÜNYA HAYATI KENDİNİ KANDIRMANIN ZEVKİNİ TATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. (  Hadid suresi:29)