Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

ÖFKESİNİ YENEMEYENLER İÇİN

17 Ocak 2010 - 12:03

 ÖFKESİNİ YENEMEYENLER İÇİN

 

Ünlü Türk Mutasavvıfı Ahmet Yesevî anlatıyor. Cenab-ı Hak, Hz. Âdem’i cennetteki hatası yüzünden yeryüzüne indirir. Hz. Âdem yeryüzüne indiğinde sağına bakar, üç tane beyaz siluet görür.

Birinci beyaz siluete sorar:

— Sen Kimsin?

Birinci beyaz siluet cevap verir:

— Akılım.

Hz. Âdem tekrar sorar:

— Nerde bulunursun?

Birinci beyaz siluet

—Başta

Hz. Âdem, ikinci beyaz siluete sorar:

— Sen kimsin?

İkinci beyaz siluet cevap verir:

— Ben hayâyım. (Utanmayım.)

Hz. Âdem ona da sorar:

Nerde bulunursun?

İkinci beyaz siluet:

— Yüzde bulunurum.

Hz. Âdem, üçüncüsüne de aynı soruyu sorar:

— Sen kimsin?

Üçüncü beyaz siluet:

— İmanım.

Hz. Âdem:

— Nerede bulunursun?

Üçüncü beyaz siluet:

— Kalpte bulunurum.

Hz. Âdem, bir de soluna bakar, solunda da üç siyah siluet görür.

Birinci siyah siluete sorar:

— Sen kimsin?

Birinci siyah siluet:

— Öfkeyim

Hz. Âdem, tekrar sorar:

— Nerede bulunursun?

Birinci siyah siluet:

— Başta

Hz. Âdem:

— Ama orada akıl var!

Birinci siyah siluet:

— Ben geldim mi, o kaçar.

Hz. Âdem, ikinci siyah siluete sorar:

— Sen kimsin?

İkinci siyah siluet:

— Hayâsızlığım. (Utanmazlığım.)

Hz. Âdem, ona da sorar:

— Nerede bulunursun?

İkinci siyah siluet:

— Yüzde bulunurum.

Hz. Âdem:

— Orada hayâ (utanma) var.

İkinci siyah siluet:

— Ben geldim mi, o kaçar.

Hz. Âdem, bu sefer de üçüncü siyah siluete sorar:

— Sen kimsin?

Üçüncü siyah siluet:

— Küfürüm.

Hz. Âdem:

— Sen nerede bulunursun?

Üçüncü siyah siluet:

— Kalpte bulunurum.

Hz. Âdem:

— Ama orada iman var.

Üçüncü siyah siluet:

— Ben geldim mi, o kaçar.

Bir anlık öfkesine mağlup olup, kabre gidenlere, Betonarme duvarlar ( Cezaevine) arkasına  düşenlere,yaralanıp hastaneye yatanlara, trafikte bir anlık öfkesine mağlup olup başına iş açanlara VE EN ÖNEMLİSİ  YENİ KURDUĞU YUVADA BİR ANLIK  ÖFKEYE KAPILIP YUVASINI yıkan tüm gençlere  ithaf olunur.