Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  VE  AŞIRI ISINMA

08 Eylül 2023 - 20:49

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  VE  AŞIRI ISINMA

 

Bilim insanlarına göre Dünya Gezegeni yaklaşık 26,7 milyar yaşındadır. Dünya, gizem dolu kutsal evrende, 8 milyar nüfusu ve 208 ülke ile  birlikte yörüngesindeki yoluna yapayalnız devam etmektedir.

Bilindiği üzere: Dünya tarihinde insanlık, iyi zamanların  yanı sıra, dramatik ve trajik kaos ve savaşlarla dolu olumsuz zamanlar da yaşamıştır. Bu bakımdan  insanlığın sicil dosyası kabarıktır.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)’nın günümüz raporlarında :  "Dünya İnsanlığının Ortalama İnsani Gelişme Endeksi” de  iç açıcı değildir.

*

Gelelim konumuza:

Yeryüzünde ekolojik denge (Ekosistem); dünya hayatında insan, bitki ve hayvan gibi canlı organizmalar ve bunların çevreleri ile arasındaki dengeyi sağlamaktadır.

Ne var ki, son yüzyılda, çevreye uyum sağlayamayan yüksek teknoloji ile ilgili proje yatırımları - çarpık kentleşmeler – süper güçler arası nükleer kutuplaşma  ve aşırı siahlanma yarışı  –  Ukrayna gibi bazı  kıtalardaki sürekli iç  savaşlar ve karmaşa - siyasi  çalkantılar – sera gazlarının artması ve büyük sanayi kuruluşları atıkların nedeniyle  ozon tabakası az da olsa delinmiş - kutuplardaki buzullar erimeye başlamış -  doğal yapı  bozulmuş - yeryüzü olumsuz yönde etkilenmiş ve bu gelişmelerle  kronik küresel iklim değişikliği ve aşırı ısınma olgusu ortaya çıkmıştır.

Bu olgu nedeniyle: Bazı ırmakların ve göllerin kurumaya başlaması - orman yangınları -  toprak kaymaları - sel felaketleri – tsunami, fırtına ve hortumlar - deniz seviyelerin yükselmesi - depremler - karalarda ve yerleşim bölgelerinde kayıplar – çarpık kentleşmeler - tarım arazileri ve  ormanlarda  azalma –  genel üretim düşüklüğü -   koronavirüs gibi salgın hastalıklar -  eş zamanlı afetler - bazı ülkelerde eğitim ve kültür noksanlığı –   terör - toplumsal travmalar – Doğu ülkelerinde aşırı nüfus artışı - ülkeler arası dramatik ve trajik göçler, mülteciler,  sığınmacılar  ve ilticalar – küresel gelir dağılımındaki dengesizlikler -  üretim düşüklüğüne paralel yüksek ürün  maliyetleri, büyük finansman ve bütçe açıkları  –  gerekli yatırımların yapılamaması - resesyon, enflasyon, stagflasyon gibi büyük ekonomik sorunlar artarak dünya kamuoyunun sıcak gündemine yerleşmiştir.

Bu durum, uluslararası platformlarda; “İnsani, manevi, hukuki ve evrensel değerlere yönelik olarak   Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)  ve küresel aktörler tarafından  gerekli  tedbirlerin alınmasını  ve bu tedbirlerin günlük hayata geçirilmesini zorunlu kıldığı; aksi takdirde atmosferin zehirlenebileceği; besin zincirinin çökebileceği; bütün canlı varlıkların hayatlarının  tehlikeye girebileceği; insanlığı, derinleşen dünyasında  yalnızlığa ve duyarsızlığa  yönlendirebileceği; gelecek milyon yıllarda da insanlığın uzay yolculukları yerine  taş devrine geri dönebileceği” altı çizilerek vurgulanmaktadır.

Burada iyi insan olmanın önemine de işaret edilmiş; iyi insan olabilmenin başlıca yolunun  maneviyat, akılcılık, doğaya saygı, vicdan, adalet, eğitim, kültür, empati, anlayış, nezaket ve bilimsel düşünmekten geçtiği : sanat ve edebiyata yakın olunması ve örneğin Bilge Türk halk ozanlarından Yunus Emre ve Aşık Veysel’in okunması gerektiği belirtilmiştir.

*

BM, gösterdiği bütün çabalara karşın görev, yetki ve sorumluluğunu güçlü ve tarafsız bir şekilde  yeterince yerine getiremediği; uluslararası kamuoyu oluşturamadığı şeklinde bir  görüntü verdiği dünya basınında açıklanmaktadır.

Oysa : Batı ve Doğu olarak bölünen iki dünya bloğu, ben-merkezcilikten uzak,  BM’nin eşgüdümünde,  evrensel değerler ve uluslararası  hukuk çerçevesinde  işbirliği ve birliktelik içinde olmalıydı.

Ayrıca; insanlığın huzur ve mutluluk içinde yaşaması amacıyla uluslararası siyasetin görevi, insanlığa hizmet etmek ve bu amaçla olumlu projeler hazırlamak ve uygulamak gerekirdi.

Küresel sorunlar çözüm için vardır : Sorunlar labirentte de olsa bir  çözüm ve çıkış yolu daima bulunabilir.

*

Sonuç olarak; yeryüzünde küresel iklim değişikliği ve aşırı ısınma olgusunu ortadan kaldırmak ve kalıcı ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla:

-Kutuplaşan iki dünya bloğunu oluşturan NATO, Avrupa Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, G-8 gibi uluslararası  kuruluşlar ve bağımsız devletler topluluğu arasında (başka bir çıkış yolu bulunmadığından), BM eşgüdümünde  etik, hukuksal ve  evrensel değerler ile  etik hedefler doğrultusunda etkin bir küresel siyaset oluşturularak  stratejik birlik ve beraberlik  sağlanması;

-Stratejik sektörlerde yapılagelen matematiksel  modellemeler bağlamındaki yapay zeka proje ve bilgi yükleme felsefesi  ve çalışmalarında insani ve evrensel değerlerin de temel prensip olarak dikkate alınması ve bu konuda uluslararası hukukta yasal düzenlemeler yapılması;

-Yeni dünya düzeninin büyük fotoğrafında, nihai yol haritası ve rotanın, BM bünyesinde  merkezi bir  planlama dahilinde belirlenmesi; büyük önem taşımaktadır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum