Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

KÜLTÜR ve DEĞERLER ÜZERİNE

01 Kasım 2021 - 10:01 - Güncelleme: 03 Kasım 2021 - 19:57
Reklam

KÜLTÜR ve DEĞERLER ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

Kültür, dünya toplumlarının temel hak ve özgürlükler ile  hukuk içinde kendilerine özgü sosyolojik bir sistem bütünlüğü içinde yarattıkları, kavramsallaştırdıkları ve gelecek nesillere aktardıkları maddi ve manevi değerlerdir.

Kültürel özellikler; coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve insandan insana değişiklik gösterebilmektedir.

Her yeni nesil, miras aldığı kültüre katkı yapar ve onu  sonrakilere miras bırakır.

*

Dünyanın yedi kıtasında yaklaşık sekiz milyar insan vardır ve bu insanlar farklı fizyonomi, yaşam, aile yapısı, çevre, meslek, alışkanlık, duygu, bilgi, fikir, görüş, bakış açısı, değerlendirme, yorum ve algılara  sahiptirler.

Farklılıklar, dünya gezegeninin vazgeçilemez zenginliğidir.

*

Dünya insanı, güvenlik, saygı ve sevgi içinde özgür ve mutlu  yaşamak ister.

Burada önemli olan;  insani ve evrensel değerlere dayalı belli bir bilimsel bilgi, anlayış, felsefe, görgü ve düşünceyi  oluşturan küresel öğretilerdir.

Bu küresel öğretilerin,  fen ve sosyal bilimlerle bağlantılı olarak   kavramlaştırılması, içselleştirilmesi ve uygulamaya konulması büyük önem taşımaktadır.

*

Gelelim dünyanın sahip olduğu insani, manevi, milli ve evrensel değerlere:

Güzel ahlak, güzel düşünmek- güzel konuşmak - sevgi, saygı, nezaket, güzel davranmak, sorumluluk, duyarlılık, demokrasi, hukuk, adalet, vicdan, özgürlük, inanç, dostluk, ahde vefa, fedakârlık, sanat ve edebiyat, denetim, sabır, gerçeklik, eşitlik, insan onuru, şefkat, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, temizlik, doğruluk, dürüstlük, aile birliği, iyimserlik, misafirperverlik, vatanseverlik, çalışkanlık, selamlaşma, alçakgönüllülük, hoşgörü, duyarlılık, özgüven, empati, cesaret, mesleki ehliyet ve liyakat,  gelenek ve görenek, dil, tarih,  diğer değerler.

*

Bilindiği üzere, Antik Çağ’dan bugüne kadar uzanan süreçte kültür, değerler ve  idealizm ile ilgili sayısız bilimsel inceleme ve araştırma yapılmış, kitap ve makale yayımlanmıştır.

*

Dünya kütüphanelerinin tozlanmış kitap sayfalarında kalan tarih;  bazı dönemlerde aşırı ben-merkezcilik, dar açılılık, yayılmacılık, insan hakkı ihlalleri, uluslararası hukuka aykırılık,  cehalet, öfke gibi  sürdürülemez olumsuzlukların yol açtığı  dramatik ve trajik olaylarla doludur.

*

İnsanlık, ancak kadim ve günümüz kültür ile değerleri bağlamında güvenlik, barış, refah ve mutluluk içinde kutsal yoluna devam etmektedir.

Bu nedenle belirtilen kültür ve değerlerin;  Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın  işbirliği ve koordinasyonunda konsolide edilerek ortak eğitim sistemleriyle tüm ülkelerde etkin bir şekilde günlük yaşama geçirilmesi gerekli görülmektedir.

Ne var ki sanal ortamlarda dijitalleşen ve  üstelik 2020’ de nasıl meydana geldiği  dünya kamuoyuna açıklanamayan gizemli küresel koronavirüs tehdidi altına giren dünyanın kültür ve değerleri gelecek yıllarda bakalım ne yönlerde  etkilenecek?

Dünyanın hal-i pürmelali konusunda sizler  ne düşünüyorsunuz?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum