Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

2023' E GİRERKEN YENİ DÜNYA İNSANLIĞI

17 Aralık 2022 - 21:27

2023' E GİRERKEN YENİ DÜNYA İNSANLIĞI

Günümüz insanlığı, 2023’e girerken, Soğuk Savaş (1947-1991) döneminden sonra, bütün yön ve boyutlarıyla henüz  tanımlanamayan yeni bir döneme ayak basmaktadır sanki...

*

Dünyanın yedi kıtasında (Avrupa, Afrika, Antarktika, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya) yaklaşık sekiz milyar insan yaşamaktadır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’ nun yayımladığı bir raporda;

dünya nüfusunun 2100’de 10,4 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Raporda; iklim krizi, küresel ısınma, doğal kaynakların orantısız kulanımı, bölgesel savaş, kronikleşmiş terör, salgınlar,  göçler, ekonomik ve sosyal  karmaşa gibi olumsuz olaylar dünya insanlığının karşı karşıya bulunduğu başlıca endişe kaynakları olarak kaydedilmektedir.

*

Dünya hayatında her şeyde çeşitlilik hakimdir ve bu çeşitlilikte en değerli  varlık insanlıktır.

Bilim insanlarınca dünya insanlığı, ırk, renk, cinsiyet, yaş, statü, inanç, kültür ve dil şeklinde kategori, dar görüş ve ön yargılardan uzak; insani, manevi, hukuksal, kültürel, etik ve evrensel değerlerle konsolide edilmiş bir entelektüel kültüre odaklı ve siyaset üstü bir noktada konumlandırılmaktadır.

Bu bağlamda, dünyadaki çeşitlilik, insanlığın zenginliği olarak kabul edilmekte; dünya insanlığının “insani gelişmişlik ve yaşama sevinci”  içinde olması temenni edilmektedir.

Ne var ki:  Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) tarafından dönemsel olarak hazırlanan “Dünya İnsanlığının Ortalama İnsani Gelişmişlik Endeksi”  raporlarına göre dünya insanlığının ortalama insani gelişmişlik tablosu pek iç açıcı görünmemektedir.

Bu durum karşısında dünya insanlığının yeni yol haritasındaki rotası, hangi yöne  kırılacaktır?

Bu konu, bazı bilimsel platformlarda ele alınıp bir gündem maddesi olarak irdelenmektedir.

*

Bilindiği üzere, insanlar olumlu ve olumsuz olarak ikiye  ayrılmaktadır.

Olumlu insanlar, dünyadaki iyiliklerin ve kötülüklerin farkında olan ama daima iyilikleri tercih eden,  söylem ve eylemleri aynı olan insanlardır. Dünya nüfusunun çoğunluğu, iyi insanlardan oluşmaktadır ve her zaman insan insana muhtaçtır.

Dünya insanlığına; kutsal inançların ve bilgelerin öğretileri çerçevesinde, insani duygu ve evrensel düşüncelerle dolu bir zihniyet  yakışmaktadır.

*

Bununla beraber, uluslararası basında yer alan yorumlara göre: Son yıllarda yaşanmakta olan ve dünya gündeminden çıkmayan olaylar, insan yaşamları üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir.

Belirli sorunlar yumağı sarmalında sıkışmış olan geçmiş zamanların insanları, genellikle, hayat denilen gizemli olguya küsüp dönüşü bulunmayan uzaklara gitmiş gibidirler...

*

Dünya insanlığında, ortak değerlere yönelik küresel iletişim kurmak, mevcut sorunları en aza indirgemek, her türlü sorunu demokrasi, diplomasi ve diyalog ekseninde çözümlemek, özellikle “siyaset üstü kültürel birikim” ister.

*

21.yüzyılda, çoğu dünya ülkesinde, 22.yüzyıla dönük, bir post- modern insan dönemi başlamıştır.

ŞImdi, post-modern insan zamanı.

Saçında at kuyruğu, elinde cep telefonu, dudağında sigara, parmağında kulaklık, koltuğunda bilgisayar, sırtında çanta, arka cebinde cüzdan, boynunda kolye, penyesinde gözlük, kulağında küpe, burnunda piercing, kolunda dövme, ayağında bileklik ve sandalet olan insanlar günlük hayata katılmışlardır.

Çağın bu yeni insanı, yakında şüphesiz robotlarla dolaşacak ve “café” denilen yerlerde vakit geçirecektir.

.

Küresel ve evrensel sorunlar yumağının yeni sarmalları, bugünün çok bilinmeyenli denkleminde de  dünya insanlığının peşini bırakmış değildir.

Bu gerçeklik, günün koşullarına göre kılık değiştirererek   uluslararası basında yayımlanan haberlerde gözler önüne serilmektedir.

Yeni dünya düzeni, bilge insanların şu deyişlerini anımsatmaktadır

 “Tevazu, nezaket, incelik, sevgi ve saygı; insanlığın sırtında ipek bir gömlek gibidir, nasıl taşınacağı bilinmezse arkadan kayıp gider...”

“Bu dünya hayatında güzel düşünen, güzel sözcüklerle  konuşan ve güzel davranışlar gösteren insanlar için çeşitli mükafatlar vardır.”

*

Sonuç olarak; sorunları icat eden insanlıktır, çözümü bulacak da yine insanlıktır....

Tarih, sosyoloji ve siyaset oldukça karmaşık, zor, içinden kolay çıkılamayan  bilim dallarıdır. 

2023’e girerken insanlığının yol haritasına ilişkin analiz ve değerlendirmeleri, tarih, toplum ve siyaset bilimcilerine bırakmak yerinde olacaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum