Abdurrahman PALA

Abdurrahman PALA

TAHLİL
[email protected]

Türkler ve İslamiyet

02 Şubat 2021 - 09:21 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 - 14:06

Türkler ve İslamiyet

Çok tartışılan bir konudur.
Türkler Müslüman olmakla kendilerini şereflendirdi Bununla geliştiler?
Yoksa
Türkler Müslüman olmakla Müslümanlığa şeref mi kattı?
Sorunun ikisi de yanlış.
Türkler Müslüman olmakla şereflenmişlerdir.
Ama
Türkler Müslüman olmakla dine yeni bir çehre kazandırmışlardır.
Cenab-ı Zülcelal hazretleri Kur’an-ı Kerim’i 23 senede resülü Hazreti Muhammed(S.A.V) e indirmiştir. Ayetler Resülüllahın tebliğ görevini yaparken, bazı tercihlerinin yanlış olduğu konusunda uyardığı da vakidir. Müddessir suresi, Kur’anda bir çok ayetlerin  peygamberi uyardığı görülmektedir.
Peygamber bazen de bir proplem ve ya soru karşısında suskun kalıp vahiy beklediği de siyer-i Nebiden bize intikal eden bilgiler arasındadır.
23 yıllık nüzul-ü Kur’an sırasında  siyaseten değişen (Kafirun suresi), veya hükmü nesh olan ayetler de bulunmaktadır.
Bu kısa açıklamadan sonra Arap Filolog Tanci’nin deyimiyle  Cenab-ı Hak  “arapları ve arap lisanını kayıt cihazı gibi düşündüğünü “ kabullenmek de bana çok mantıklı gelmiyor.
Peygamberimizin 23 yıl süren tebliğ görevi, yol arkadaşlarını eğitimi, Ashab-ı Suffe kurarark onların peygamber naibi olarak Kur’anı ve dini tebliğ etmesini planlamış, çok sevdiği Mekke’de fetihten sonra da ikamet etmemiş ve Site devleti kurduğu Medine’ye dönmüştür.
Peygamberimizin görevinin son bulmasından sonra Hulefa-i Raşidin dönemi toplam 32 yıl sürmüştür. Bu kısa dönemde büyük fetihlere karşın büyük anlaşmazlıklar da olmuştur. Hazreti Osman’ın Hariciler tarafından öldürülmesi, Hazreti Ali’nin karşısına Muaviye ordusunun Kur’an ayetlerini mızrakların ucuna asıp savaşa kalkması gibi Sıffın Savaşı ve Cemel vak’ası gibi bir çok bugünden bakıldığında olumsuz ve sevimsiz olaylar da olmuştur.
Konumuz bunlar değil.
Peygamberimiz
“Ben iki kurbanlık’ın torunuyum” buyurmuş.
İki kurbanlık Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail olduğuna, Hazreti İbrahim’in  Azeri Türk’ü olduğunu kayıtlardan öğrendiğimize göre onun torunu da bana göre Türktür.
İslamın ilk şehitlerinden Sümeyye ve Ammar da Türkmendir. Haklarında ayet inzal olan iki sahabe için Türk oldukları konusunda kayıtlarda şüphe yoktur.
Peygamberin tebliğ ettiği İslam dini Karahanlılar’ın Müslüman olmasından sonra  devlet ile özdeşleşmiştir. Daha önce fethedilen bir bölgeye sahabeden bir Vali gönderilip oranın Medine Site devleti gibi yapılanması sağlanmaya çalışılırken fetihlerin çok olması  devletin minik site devletinden daha düzenli bir devlet yapısı gerektirdiği, bunu da Türklerin Müslüman olmasıyla Müslümanlığın devleti, devletin de din’i yücelttiğine şahit oluyoruz. Gazneliler ve diğer Türkmen boyları da Müslüman olduktan sonra dine aykırı olmayan geleneklerinden vazgeçmemişler, isimlerini değiştirmemişler, sadece Allah rızası için dini tebliğe, peygamber vekilliğine soyunmuşlardır.
İslamiyet arap yarımadasında tebliğ edilmiş ama Türklerin Müslüman olmasıyla devlet nizamına da hükmetmeye başlamıştır.
Bana göre;
Din, Türklerin elinde cihandaki insanların mutluluğunu hedefleyen ve dinin koyduğu ilkelerle toplumları yöneten bir mefkure haline gelmiştir.
Hedef fütuhattan daha çok gönülleri fethetmek olmuştur. Hacı Bayram-ı Veli, Çağrı bey ve Sarı Saltuk gibi Yesevi dervişlerinin Anadolu da yapmaya çalıştığı gönülleri manen fethetmektir.
Öyle de olmuştur.  
Fikre karşı olabilirsiniz. İlahiyat okumuş bir gazeteci olarak benim bu bilgilerden süzdüğüm sonuç budur.
Katkılara, yeni bilgilere ve karşı tezleri dört gözle bekliyorum.
 

TAHLİL/ABDURRAHMAN PALA

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum