Abdurrahman PALA

Abdurrahman PALA

TAHLİL
[email protected]

Tahlil

09 Kasım 2020 - 19:44 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 - 21:07

Tahlil
Ey insanoğlu tarafını seç
Valilik ve Emniyet genel müdürlüğü yapmış mümtaz bir şahsiyet var.
Fahri Görgülü
Ben kendisini emekli olup bürokrasiden ayrıldıktan sonra Asil Nadir’in başkan vekili sıfatıyla tanıdım. Çalıştığım Nokta dergisi Gelişim Yayınları içinde idi. Yayın grubu Asil Nadir tarafından Güneş ve Günaydın gazeteleriyle birlikte satın alındığında Levent’teki dergi merkezine gelmişti. Nahif, sakin ve dikkatli birisiydi.
Fahri Görgülü’nün Bursa’daki maiyyet memurluğu ve vekil kaymakamlıklardan sonra asil olarak atandığı ilçe Saruhanlı.
Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ve çeşitli illerde Valilik yapacak olan Fahri Görgülü Saruhanlı’ya gelince bir kitap hazırlığına girişiyor.
Kitabın adı
“İstiklal Savaşı’nda Saruhanlı”
1965 yılının şartlarında basit, teknik olarak yetersiz bu kitap bugün Saruhanlının İstiklal Savaşı sırasında yaşadıkları ve maruz kaldığı muameleler ile ilgili hemen hemen tek kaynak.
Mehmet Işık Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü olduğu zamanlarda tozlu raflarda bulduğu bu eseri (risale demek daha doğru) “Saruhanbey” adlı kültür ve sanat dergisinde yayınlamış. Kendisini kutlarım. Bölgemizin çok önemli bir dönemini anlatan küçük de olsa bir risaleyi toplumla yeniden buluşturması takdire şayan bir vatanseverlik…
Onu okuyunca;
İçimizdeki vatanseverler kadar hainlerimizin de olduğunu bir kez daha ikrar ettim. Yunan kuvvetlerini Sabuncubeli’nde karşılayıp hiç mukavemet göstermeyen ve kendisine bu tavrından dolayı Mutasarrıf Hüsnü yerine Hüsnüyadis denilen zat Manisa’da Milli Mukavemet cemiyetlerinin kurulmasına bile engel olmuş hainlerden…
Buna rağmen Saruhanlı, Halitpaşa, Yılmaz (Tatar) Akhisar Adiloba gibi köylerde milli mukavemet kendiliğinden yeşermiş ve zafere giden yolda emeklerini, mücadelelerini hatta kanlarını döşemişler. Rabbim hepsinden razı olsun.
Bugün de öyle;
Bu ülkenin vatanseveri kadar haini ve ihanet içinde olan ama farkında olmayan biçare insanları var.
Bu tarih boyunca da böyle olagelmiştir.
Peygamberin sahabeleri bir tarafta Hazreti Aişe, diğer tarafta Hazreti Ali olmak üzere yaşadıkları ve yaşattıkları tarihe geçen Cemel vak’asının mimarlarıdır.
Muaviye Hazreti Ali’ye karşı başkaldırdığı zaman da Kur’an ayetlerini mızrakların ucuna takarak savaşın şeklini değiştirmiştir.
Özetle;
Vatanseverler kadar hainler de olacaktır.
Çünkü
Dünya düzeninde “Her Musa’nın bir Firavun’u olacak ”tır. Cenabı Züicelal ve tekaddes hazretleri imtihan alanı sınav salonu olarak tavsif ettiği dünya’da iyi ile kötüyü, hainle vatanseveri,kalleş ile mağduru aynı salon içinde sınava çekmektedir.
Aslolan
Sen hangi taraftasın?
Haktan yana mısın?
Batıldan yana mısın?
Milli manevi değerlerin korunup kollanması konusunda üzerine düşeni yapıyor musun?
İmtihan dünyasında yerimizi belirlemek lazım.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum