Volkan Yaşar BERBER

Volkan Yaşar BERBER

[email protected]

HAK DİN İSLAM SAHİBİNİN KUDRETİ

13 Temmuz 2020 - 20:34

HAK DİN İSLAM SAHİBİNİN KUDRETİ
 
        Tarih boyunca caiz emanetlere her millet sahip çıkmıştır. Geçmişten günümüze yaşananlaran ibret almamamız akıllılar zümresinden uzak olmamıza sebep olması aşikare olmuş oluyor. Teyakkuzu arifane bi çare daim uyanık ve temkinli olabilmemiz ancak ve ancak tarihimizi ve diğer milletlerin tarihlerini iyi bilmemizden gelir. Her atılımın Dini, Siyasi ve Ekonomik sonuçlarını iyi tetkik edilebilmesi sonuca başarıyla ulaşılmasını sağlar. Bir takım tabuları yıkarak yol alabilmek için dirayetle üzerine gidilerek zorlu ve uzun projeleri hayata geçirme erdemliliğine sahip ekip oluşturulmalıdır.

      Toplumların tarih ile bağlarının kopartılarak, hafızalarının yok edilmeye çalışılmasıyla halkın yabancılaştırılması öngörülerek  yalancı medenileşme tavırlarına ilgi sağlanılması hedeflenmiştir.  Bu sayede yaşayan ölüler misali muhakeme yeteneğinden uzak kendi iç dünyasıyla sadece ilgilenen çevresinde olan bitenlere duyarsız toplumlarla soyut yaşam sunulmaya çalışılarak mamafih üretmeyen, istişare etmeyen zihinlerdir gayeleri...

    Geleceği inşa etmenin tek yolu geçmişi sahih ve somut kaynakları bilmekten gelir ki, dış güçler ve mihraklarının servis ettği hazin ve şaşırtıcı projelere istemeksizin destek verenleri alkışlayanların elbet sonu hüsran olacaktır. Osmanlı Devletinin çökertildiği zamandan itibaren büyük bir boşluğa terk edilen Türk halkının çabası ve dirayeti mamafih Hak din islam sahibinin kudretidir yaşananlar. Ayasofyaları hak ettiği gibi tarihe yeniden kazandırmayı esas alarak devamının getirilmesi elzemdir.

    Son zamanlarda tarihte  yaşananları muhakeme edecek olursak elbette oynanan oyunlar derin ve tehlikeli olduğu kadar ilginç gelişmeler göstermiştir. Batı dünyasının ‘’Batı’dan kopuyor ne yapacaksanız acele edin..’’ tavrıyla, hayal dünyalarında yapboz oynayanlar bir kez defa hayal kırıklığına uğramanın yanında, Türk halkının dirilişinin gücüne vardılar. Yeni Dünya Düzeninde yeni ve sağlam denge kurmayı başaran iktidar, fi zamanından beri türlü tezgah ve oyunları geri çevirmekle kalmayıp misliyle karşılık vererek, aklın erdemliliğini kanıtlamıştır.

       Türk halkı ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha dünyaya ispatlamıştır. Emperyalist devletlerin rekabetlerinin yoğunlaştığı coğrafyamızda politikalarına alet olmadan emir alan değil emir eden ülke seviyesine gelebilmek için bir çok fedakarlıklar yapanlar liyakatıyla karşılığını almışlardır. Önemli mevkilerdeki işbirlikçilerin tek tek deşifre olunarak  stratejik kararlarla alaşağı edilişini yaşadığımız dönemde tarihçilerimizede varolanı yalın yazmak düşer kanımca...

     Coğrafyamızın tam bir huzura kavuşabilmesi için her olayda dirayetli ve akılcı tavır alarak uzmanlarımızın  büyük ve tehlike olarak güçlenenlere fırsat verilmeden önlemlerini alabime kabiliyeti olmalıdır. Tarihten beri sure gelen uğursuz ve gaddarlıklar zincirine birini daha eklemeye çalışanlar İslamiyet’in irfan ve bağımsızlık ruhuna karşı duramamaktadırlar.  Son yedi yüzyılı kapsayan yüzlerce Oryantalisti deşifre eden ‘’Tarihte Kayıp Oryantalistler’’ adlı eserimde de sahih ve doğru kaynaklarla belirttiğim gibi ortak düşmanımızı en açık biçimde ele almaya çalıştım.

     Kimilerine gore ileri bir siyaset felsefesi gibi görünsede yaşananlar, Batı emperyalizminin sömürüsü altındaki diğer ezilmiş uluslara bir cesaret örneği bir direniş simgesidir. Emperyalizme karşı verilmiş gibi gösterilen tarihimizdeki bir çok olaylar aslen hakikatı olmadığı gibi ince kurgudur.  Olaylar hakkındaki değerlendirmelerin asli belgelerinin günyüzüne çıkartılması temennisiyle...
Volkan Yaşar Berber
Araştırmacı Yazar-Tarihçi
      

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum