Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN


SİNSİ DÜŞMANLAR:YABANCI AJANLAR

14 Kasım 2017 - 18:04 - Güncelleme: 14 Kasım 2017 - 21:36

~~                               SİNSİ DÜŞMANLAR:   YABANCI AJANLAR
       Devletlerin ayakta kalabilmesi için yabancı devletlerin karşı faaliyetinden haberdar olması gerekir. İstihbarat ve karşı istihbarat( Espiyonaj ve kontrespiyonaj) faaliyetleri önem arz etmektedir, tarih boyunca bu iki unsur devletin en önemli gizli faaliyetleri arasında yer almaktadır. Moğol imparatoru Cengiz Han ile Timur Devletinin hükümdarı Timur Han taarruz ve işgal harekatına başlamadan önce casuslarını o hedef ülkeye göndererek istihbarat ve karşı istihbarat çalışması yapmakla, korku salmakla ün kazanmışlardır. Osmanlı Akıncıları da bu alanda faaliyette bulunuyorlardı.


       Tarihimizde karşı istihbarat denilince aklımıza amansız bir Türk ve Müslüman düşmanı olan İngiliz İstihbaratı gelmektedir. İngilizler, iki yüz yıldan beri Müslüman ülkelerde faaliyet göstermek için Müslüman din adamı kılığında özel eğitim görmüş casuslar yetiştirmekle ünlüdürler. Basra’da Muhammed Bin Vehhabi’yi kullanarak Araplar arasına nifak sokmuşlardır, aslen Afgan olan yarı okumuş yarı cahil Cemaletin-i  Efgani’yi özel yetiştirerek önce İran’ sonra da İstanbul’a casus olarak göndermişlerdir. Cemalettin-i Efgani’nin İngiliz ajanı olduğunu anlayan Sultan 2. Abdülhamit Han, O’nu gözünün önünden ayırmamak için İstanbul’da emrine bir köşk vererek ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak zorunlu ikamete tabi tutmuş ve 1897 yılında ölünceye kadar İstanbul’dan ayırmamış ve etkisiz hale getirmiştir. Böylece İngiliz İstihbaratının önemli ajanının görevini engellemiştir. 


       İngiliz İstihbaratı, 1920 yılında güya Hint Hilafet Teşkilatı tarafından toplanan paraları Milli Mücadeleye yardım getirme bahanesi ile özel olarak yetiştirdikleri Türkçe, Almanca, Arapça ve Farsça öğrettikleri Hint asıllı Mustafa sağir’i Ankara’ya göndermişlerdir. Musta Sağir, Ankara’da İç İşleri Bakanı Adnan ADIVAR ile dostluk kurmuş ve Atatürk ile defalarca görüşme yapmıştır.  Şüphe üzerine takip edilen Mustafa Sağir, Londra’ya ulaştırılmak üzere İstanbul’daki İngiliz Komutanlığına gizli rapor gönderirken ve Atatürk’e suikast hazırlığında iken suçüstü yakalanmış, İstiklal mahkemesi kararı ile meydanda idam edilmiştir.


       1920 yılında Afganistan’da Topal Molla ismindeki sarıklı, cüppeli ve sakallı bir kişi, bir tekke kurmuş ve beş yıl içinde 300 binden fazla müride sahip olmuştur. Ülkedeki düzensizlikleri bahane ederek Kral Emanullah Han’a karşı isyan başlatmış, mezhep çatışmalarını körüklemiş,  kardeş kanı dökülmesine sebep olmuştur. Emanullah Han, Türk dostudur, bir yandan Anadolu’daki İstiklal Harbine yardım ederken diğer yandan da Türkistan’da Ruslara karşı savaşan Enver Paşa’ya silah yardımı yapmıştır. Emanullah Han, ülkesini terk etmek zorunda kalmış, Hindistan sınırında yanına gelen Avrupai kıyafetli bir zat Urduca konuşarak Emanullah Han’a “ Beni tanıdın mı? diye sormuş. Ben ülkenizde tekke kuran, müritler yetiştiren ve ayaklanma hareketi başlatan meşhur Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti. İngiltere’ye geri dönüyorum.” der. Afganistan Kralı Emanullah Han” Seni tanıdım, senin casus olduğunu biliyordum fakat dini kullanarak halkıma o kadar etkili olmuştun ki senin bir İngiliz casusu olduğunu Halkıma anlatmak çok zor olduğunu düşünerek ülkemi terk etmek zorunda kaldım.”


       2002 yılında Bulgaristan’a giden yazar Mustafa Kemal CERRAHOĞLU, bir papaz ile tanışır, papaz Türkçe olarak konuşur ve Adapazarı’nda Uzun Çarşıdaki camide imamlık yaptığını, namaz kıldırdığı cemaatin kıldıkları namazları kaza etmeleri gerektiğini söyleyince şok olur. Zira papaz Bulgar casusu olarak ülkemizde imamlık yapmıştır. Sultan 2. Abdulhamid döneminde Yıldız İstihbarat teşkilatına mensup bir elemanımız da yıllarca Paris’te papaz olarak görev yapmıştır. İngiliz ve İsrail vatandaşları dünyanın her yerinde istihbarat elemanı gibi çalışır, misyonerler de özel ajanlardır.    
Seyhan Çağlar EMEN

Bu yazı 956 defa okunmuştur.