Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN

[email protected]

AVRUPALILAR BİZİ NİÇİN SEVMEZLER?

22 Aralık 2022 - 18:48

                                  AVRUPALILAR BİZİ NİÇİN SEVMEZLER?

       1930 yılında Hitler Almanya’sından kaçarak Türkiye’ye sığınarak İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültelerinde görev yapan Hocaların Hocası Yahudi asıllı Alman Prof. Dr. P. Neumark   öğrencileri  ile Boğaz içinde gezerken bir öğrencisi: “ Avrupalılar bizi neden sevmez Hocam?” diye soru yöneltince Prof. Dr. Neumark aşağıda maddeler halinde açıklanan cevabı verir ve bu cevabı Hukuk Fakültesinden bir öğrencisi cep defterine kaydeder.
       “ Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri gerçekten sevmezler ve sevmeleri de mümkün değildir. Türk ve İslam düşmanlığı asırlardır kilisenin ve Hıristiyanların en küçük hücrelerine kadar sinmiştir. Sebeplerine gelince, not ediniz:  1- Avrupalılar sizleri Müslüman olduğunuz ve islamiyeti yaydığınız ve Müslümanları asırlarca himaye ettiğiniz için sevmezler. 2- Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeği çok iyi bilirler. Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekirdi. Osmanlı arşivi kasıtlı olarak çürütüldü ve imha edildi.
       3- Dün Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’nın sırtında ve ensesinde at koşturdunuz. 5- Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise Balkanlar ve Orta Avrupa’yı Hıristiyanlara mezar ettiler.  6- Sizi silah ile yenemeyenler, kendilerine benzeterek, milli ve manevi değerlerinizden kopararak yendiler ve hakimiyet sağladılar. Giyiminizden yaşamınıza kadar her şeyi kendilerine benzettiler. Ahlaki değerlerinizi yıprattılar. Ve sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar.  7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı canını, kanını ve malını İslamiyet uğruna feda etmeseydi Kuzey Afrika, Orta Doğu Hıristiyan ülkesi olurdu. Batı her yerde İslamiyeti kendi inançlarına göre kanalize etti. Ama Osmanlı Asr-ı Saadet devrindeki inancı devam ettirdi.
       8- Kilise size kan kusmaktadır. Sebepleri yukarıdadır. 9- Ben İstanbul’a geldiğimde Türkiye’de 2 Üniversite vardı. Şimdi 19’a çıktı. Osmanlı devrinde medreseler köylere kadar yaygın idi. Her medresede bilim vardı. İlk denizaltıyı Osmanlı yaptı. Sizin haberiniz yok ama Avrupalı biliyor. 10- Sizler Milli Kimliğinize dönerseniz Avrupa’nın medeniyeti ve refahı yıkılır. Ama Batı size bu imkanı vermez.”
       Prof. Dr. Neumark’ın sözlerinden sonra başımızı iki elimizin arasına alalım ve son 500 yıllık tarihimizi film şeridi gibi hızla gözlerimizin önünden geçirelim. Osmanlı’da iç isyanları çıkaranların, devleti ele geçirip padişahları bile katledenlerin dönme ve devşirmelerden oluşması, medreselerdeki Maturidi eğitim sistemini yıkarak yerine Eşari eğitim sistemini getirenlerin ve Türk çocuklarını bilimden uzaklaştıranların bilim yerine sadece dini bilgilerin verilmesini savunanların kara cahil olmaları, İslam dünyasının mezheplere bölünerek birbirine düşman edilmeleri, Muhammed Vehhabi’nin İngiliz casusu ve karısı Safiye’nin Musevi asıllı olması, Cemalettin Efgani ile Mustafa Sagir’in İngiliz casusları olması, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girdirilmesi, Hicaz Şeyhi Şerif Hüseyin’in ihaneti,  İzmir’in yunanlılara işgal ettirilmesi, Nuri paşa’nın kurduğu silah fabrikasının havaya uçurulması, Şakir Zümre’nin silah fabrikasının soba fabrikası ve Kayseri uçak fabrikasının bakım merkezi haline dönüştürülmesi, rahmetli Menderes’in Rusya’ya yaklaşması üzerine 27 Mayıs’ın planlanması ve uygulanması, 1968 yılından itibaren Türkiye’de sağ-sol kavgalarının arkasında Batılı istihbarat teşkilatlarının çıkması, 1974 Kıbrıs Barış Harekatının ardından önce Asala ve sonra da P.K.K. belasının ortaya çıkarılması acaba birer tesadüf müdür?  Bu örgütlerin ardından Batılı devletlerin çıkması ve açıkça desteklenmesi gözümüzü dört açmamızı gerektirmektedir.  Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür, günümüzde de aynı oyunların oynanması da bir tesadüf müdür?

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum