Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN


ATATÜRK, BARZANİLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI

17 Ekim 2017 - 17:37 - Güncelleme: 17 Ekim 2017 - 19:25

~~                                    ATATÜRK, BARZANİLERİ ÖLÜMDEN KURTARDI
       Yukarıdaki başlığa bakıp da Atatürk’ün Barzanilerle ne ilgisi olabilir diyeceksiniz, 1930’lu yıllarda Barzaniler İngilizlere karşı koyamayınca ülkemize sığınmışlardı. 1932 yılında İngiliz ve Irak saldırılarından kaçan Barzani aşireti reisi Molla Mustafa Barzani ve kardeşleri Türk sınırını aşarak canlarını kurtarmışlardır. 1932’de Irak’ın Milletler Cemiyeti üyeliği ile Kürt meselesinin sonuçlandırılması çabaları başlamıştı. Barzaniler ve diğer Kürt Aşiretler arasındaki iç çatışmalar ve İngilizlerin askeri harekatı ortalığı kan gölüne çevirmişti. Bu gelişmeler üzerine Atatürk, Şükrü KANATLI Paşa komutasındaki bir Birliği Irak sınırına göndermiştir. Mustafa, Ahmet ve Sadık Barzani kardeşler, iki bine yakın Aşiret mensubu ile birlikte Türkiye’ye sığınarak Şükrü KANATLI Paşa’nın  kuvvetlerine teslim olmuşlardır.   


       Sığınmacılar 23 Haziran 1932 günü sınırdan Yüksekova’ya götürülmüştür, bu olayı Molla Mustafa BARZANİ ,( 7 mayıs 1970 Tercüman Gazetesi) Gazeteci Lütfü AKDOĞAN’a şöyle anlatmıştır.” Biz Türkiye’de asılmayı bekliyorduk. O tarihlerde Türkler, Irak ve İngiltere ile iyi ilişkiler kurmuştu, İngilizler’in talebi üzerine Türkler bizi asabilirlerdi. Biz Türkiye’ye ölümü düşünerek gelmiştik. Fakat Türkiye’de beklediğimiz akibet bizi karşılamadı. Nitekim orada iyi muamele gördük.”  Barzani ailesinden Şeyh Ahmet Erzurum’a gönderilmiş, aşiretin önemli bir kısmı Muş çevresine, Mustafa Barzani grubu da Eskişehir’e yerleştirilmiştir.  13 Mayıs 1934 tarihinde batılıların baskısı ile Irak Hükümeti genel af ilan ederek Barzani Aşiretini Irak’a dönmesine izin vermiş, Mustafa, Şeyh Ahmet ve Sadık Barzaniler Basra yakınlarındaki Hille şehrine yerleştirilmiştir. 1935 yılına kadar bu şehirde kalan Barzani aşireti Barzan Bölgesine geçip Rewanduz’u ele geçirmiş ve Süleymaniye çevresinde kalmayı kabul etmişlerdir. 
       Kimdi bu Barzani Aşiret mensupları, Osmanlı Devleti ile araları nasıldı? Molla Mustafa Barzani, Orta Doğu’da İngilizlerin hakimiyet tesis etme ve Osmanlı Devletini parçalayıp Musul petrol bölgesini ele geçirme mücadelesi yıllarında dünyaya gelmiştir. Barzani Aşireti Osmanlı Devletine isyan edince Hamidiye  Alayına  mensup birlikler 1904 yılında harekete geçerek Aşiretin bir kısmını ve Barzani Ailesini Diyarbakır’a getirerek yerleştirmiştir. Molla Mustafa Barzani iki yaşına kadar bu şehirde kalmıştır ve sonra aşiretin Süleymaniye şehrine dönmesine izin verilmiştir.  Fazıl Paşa komutasındaki  Türk Kuvvetleri ile Barzaniler arasındaki silahlı çatışmalardan sonra aşiretin ileri gelenleri bu defa da Musul hapishanesine nakledilmiştir, Osmanlı Hükümeti ile Barzani Aşireti reisi 2. Abdüsselam Barzani arasındaki anlaşma ile 1909 yılında çıkarılan bir af ile Barzani ailesi tekrar Musul’a geri dönebilmiştir.


      1903 doğumlu olan Molla Mustafa BARZANİ 1979 yılında A.B.D.’ nde vefat etmiştir. Barzani ailesinin ve aşiretinin Türk Milletine ve Devletine vefa borcu vardır zira binlerce Kürt,  Saddam Hüseyin’in zulmünden canını kurtarmak için Türkiye’ye sığınmışlardı . Halepçe katliamından sağ kurtulan binlerce Kürt Türk Devletinin şefkatine sığınmışlar ve ülkemizde uzun süre misafir olarak ağırlanmışlardı. Barzani ailesi ve aşireti Atatürk ve Turgut ÖZAL’ın bu insani jestini unutmamalı ve Türkiye’nin hakkını inkar etmemeli ve babaları Molla Mustafa BARZANİ’nin vasiyetini yerine getirmeli, Türk milleti ve Devletine can ve vefa borcunu ödemeli, ihanetten uzak durmalıdır.  Birinci Dünya Savaşında Türk’e ihanet eden Mekke Şerifi Hüseyin’in akibetinden ders almalıdır. Tarih, bilmeyenler ve ibret almayanlar için tekerrürden ibarettir.  

Seyhan  Çağlar EMEN

Bu yazı 1099 defa okunmuştur.