Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Irak'ın Kuzeyinde Türk Olmak

02 Temmuz 2014 - 11:27

Irak'ın Kuzeyinde Türk Olmak

 

Irak Türkmen Cephesi lideri yapılan suikast girişimi, memnuniyet verici ki hedefini bulmadı. Fakat bir kaç yıl önce yapılan suikastta yardımcısı o kadar şanslı değildi.

Bu suikast girişimi ülkemizde bir miktar yankı bulsa da bizi bir kez daha düşünmeye itti.

 

Konuya geniş çerçevede ve tarihi seyri içinde bakmakta fayda var;

Batı yüz sene kadar önce Osmanlı'nın parçası olan Irak'ı diğer topraklar gibi aralarında anlaşarak, bölüşerek, haritalarını kendileri çizmişlerdi. Çünkü tarihte Irak Devleti yoktu, Osmanlı' da Irak Eyaleti vardı. Bu devşirme devlette Musul'un tabiiyeti kesin bir karara dahi bağlanmamıştı.

İşinden çıkılmaz, karmaşık sınırlar ve parça parça devletler o zaman da onların politikasıydı.


 

Irak'ta İngiliz hâkimiyeti bittikten ve 1948 yılından sonra İsrail devleti kurulunca bölgede işler daha da karmaşık bir hale geldi.

Sovyet bloğu çöktükten sonra, yeni dünya lideri Amerika, dünya hâkimiyetini devam ettirmek, enerji kaynaklarını elinde tutmak ve israil'in güvenliği için, uzun vadeli planlarını safha safha uygulamaya devam etti.

Amerika hedeflerine varmak için ilk önce üniter yapıyı ortadan kaldırmak, bütünü parçalara ayırmak için, müttefik arayışında Kürtlerle işbirliğine gitti. Çok kimsenin hatırındadır 32. paralel...

Irak'ın kuzeyi 1991'de uçuşa yasak bölge ilan edilerek Kürtler için otonom Bölge oluşturuldu, onlar silahlandırıldı, eğitildi...

Planlar uzun vadeliydi, 2001 de bir bahaneyle Irak işgal edildi ve kürtler bu işgale destek verdiler.

İşgalle yüzbinlerce insan öldü, çokuluslu petrol devleri Arap Yarımadasının 3. büyük petrol yataklarını paylaştılar. Silah Tüccarları kazandı. Mezhep ve Etnik Ayrıştırma için her şey yapıldı. Yeni anayasa deyip, bölünmeye yönelik bir anayasa dikte ettirilip yaptırıldı.

Şii, Sünni, Kürt ayrımıyla bölünmenin önü açıldı.

1950 yılına kadar kendilerine Türk denilen Türkmenler Irak nüfusunun % 10–15 lerde olduğu farz ediliyor, Irak'ta baskı ve asimilasyon, sürgüne uğradılar. ABD en büyük operasyonlarını Musul'da yaptı Türkmenlere ait tapu kayıtları ve mezar taşları bile yok edildi.

Türkmenleri koruyacak ne bir milis ne de bir devlet gücü mevcut değildi.

Irak'ın kuzeyinde eğitilen ve silahlandırılan kürtler bir devlet haline getirildiler. Ve kürt partilerine bağlı silahlı güçler Irak’ın kuzeyinde silahlı etkinlik sağladılar.

İşin hazin tarafı ise ülkemizde kürt liderleri devlet töreniyle buyur ettik, Türkmenlere randevu bile vermedik, Türkmenlere ekmek kapısı olacak yeni sınır kapılarını onlara yakın açmayı düşünmedik.

 

Suriye'den gelen milyonlarca kimseye insanlık demokrasi deyip kabul ettik lakin binlerce senedir beraber yaşadığımız, sınırın öte tarafında kalan zulüm altında eriyen akrabalarımızı göz ardı ettik. Şimdi bir ardımıza, sağımıza, solumuza, yukarımıza, aşağımıza bakıyoruz da ne büyük bir aileymişiz, onu düşünmüyoruz.

Celil Altınbilek  
 

Bu yazı 3828 defa okunmuştur.