Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Değerlerimizde Değişim ve Farklılaşma

24 Kasım 2023 - 08:43 - Güncelleme: 24 Kasım 2023 - 11:19

Değerlerimizde Değişim ve Farklılaşma
    Toplumda, insanların inançlarının, alışkanlıklarının, değer yargılarının mühim bir yeri vardır ve bunlar birliktelik oluşturur. Bu oluşum kültürleri de genişletir. Fakat kalıcılığı sağlar mı?
     Gelenek ve inanç değerlerinin insanlar üzerinde büyük bir yer edindiği malumdur. İnanç üzerinden gönlün ve zihnin duyular vasıtasıyla oluşturduğu imge her insanda farklılık taşır ve ona ayrı bir değer ilave eder. Cemiyetin, medeniyet ve kültür anlayışı ülkenin zor zamanlarında ve yol ayırımlarında değişim ve kırılmalar yaşayabilir.
       Biz imparatorluk olan güçlü bir devletten sonra geriye gidişte çareler aranırken, bir yol ayrımını ve değişimi de yaşadık. Artık batı diye adlandırılan teknolojiyi yakalamış devletleri örnek alırken, neleri kenara bırakacak nelerle devam edecektik? Yaşayışımız, sosyal hayatımız, geleneklerimiz, kültürümüz ne olacaktı?
     Erol Göngör: Kültür ve Medeniyet kavramlarının ve ayrımının, değerleri korumak adına şuurlu bir şekilde Ziya Gökalp tarafından getirildiğini, “Medeniyetin”, ilmi, teknolojiyi, fenni temsil ettiğini, “Kültürün” ise kendi gelenek ve değerlerimizi temsil ettiğini,  kültür ve medeniyet kavramları ve ayrımının değerleri korumak adına şuurlu bir şekilde yapıldığını anlatır.*
     Dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte, ülkede gelenek değişimi ikiliğini yaşandı.  İlmi ve teknolojiyi alıp, gelenek değişimini istemediğimiz ısrarla yazıldı çizildi.  Ancak “ Teknolojik değişme başlı başına, bir tavır ve davranış değişmesi demekti.”. “Avrupalılaşmak için Avrupalı gibi olmak lazımdır, bu doğruydu. Fakat Avrupalılaşmak ile modernleşmek aynı şey demek değildi. Bu yüzden modernleşmek için mutlaka Avrupalı olmak gerekmezdi.”*
     Kültürü özü kolay değişmez denmektedir. Ancak, ilmi ve teknolojik gelişmeler,  kültürel ve sosyal yenilikleri de beraberinde getirir. Bir takım örf ve adetler de zaman içinde değişime uğrar. Hatta bazı uluslararası olaylar, teknolojik gelişmeler ve olağanüstü felaketler, örf ve adetlerde kaçınılmaz değişimlere yer verir,  bazı inanç değerlerimiz bile bunlardan etkilenir. Yirmi birinci asın başında ortaya çıkan ve ortalığı kasıp kavuran Covid19 Pandemi bütün ülkelerde olduğu gibi bizde de değişimlere yol açmıştır. Örnek olarak İnsanlar birbirlerinden uzak durmuş, en yakınlarının kutsal zamanlarda bile ziyarete gitmemiş ve bazı kalıcı gibi görünen yenilikler meydana getirmiştir
  Bizler de yazılarımızda hep temel değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini yazdık, Gelenek ne kadar değişime uğradı veya uğrayacak bu uzun bir konudur. Değişim, kıymetlerini ve kendini bilmekten geçiyor. Değerleri muhafazanın, Türkçemiz ve sanat faaliyetleri üzerinden korunması ve geliştirilmesiyle var olabileceğimize inanmaktayız. Fakat unutulmasın ki değişmeyen şey değişimdir.
Celil Altınbilek
21.11.2023
*Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s.16




 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum