Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Musevi İnancı ve Davranışlar

20 Ekim 2023 - 00:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2023 - 08:49

Musevi İnancı ve Davranışlar

  Yahudilik kitabi bir dindir.  Yahudi kutsal metinlerinde iman esasları açık biçimde belirlenmiş değildir ve bu metinlerde kalıplaşmış bir inanç sistemi yoktur. Geleneksel kabule göre, her Yahudi, doğuştan Tanrı ile İsrâil arasında mevcut Ahid kapsamında bulunduğundan, "on emir", pek çok kişi tarafından  iman esaslarının özeti kabul edilmiştir. 
   Sizlere Musevi inancıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz:
İnsanların tasavvurları-tasarımları gençliklerinden başlayarak kötülüğe eğimlidir. (Tekvin) İsrail yasasına göre, tanrı, haksızlık, ihlal ve günahları bağışlayabilir.  İsrail yasasına göre, haksızlık, ihlal ve günahları ancak Tanrı tarafından bağışlayabilirdi (çıkış 34.7)
     İsrail Tanrısı iyicildi ve seçtiği cemaatiyle ilgilenirdi. Musevi, kitabını ibadet etmek için değil, kavrayabilmek ve inceleyebilmek için okumaktaydı. Musevi, salt insan aklı standartlarının tasavvur edemeyeceği bir güçle mücadele ettiği için, görevi her insanınkinden daha seçkin ve derinlikliydi.
     Hristiyanlık inancında insanlar günahlarıyla birlikte doğar, Yahudilikte ise bu görüş kabul edilmez. Yahudi inancında, günah insan yapısıdır. İnsanlar günah işleyebilir. Günahsız durumuna yeniden dönebilir, ancak günahtan kurtulması Tanrının bağışlaması ile mümkündür.
“Musevi’nin gündelik hayatında günahtan çok, korku ve anlayış vardır. Günah Musevi’nin şahsına ve kimliğine eklenmiş değildir. Musevi’nin özel durumu-statüsü Tanrı tarafından seçilmiş olmasındandır. Kimliği aynı Tanrı tarafından ilahi-kutsal kılınmıştır.” S.78
     Yahudi geleneğinde günah işleyen ruhlar-kişiler kendi cezasını kendi çeker, tüm insanlığın adına ceza çekemez.
Musevi+nin kendilerini üstün görüşü, diğer etnik ve farklı kişilere karşı davranışlarının belirleyebilmektedir.
     Bazı topluluklar ve milletler her ne kadar ilme ve teknolojiye de sahip olsalar da, kimlikleri ve inançları, hareket tarzlarını etkilemekte ve yön vermektedir.
Celil Altınbilek
17.10.2023

*Kaynaklar: Aytunç Altındal’ Üç İsa, İslam Ansiklopedisi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum