Burcu BOLAKAN

Burcu BOLAKAN

[email protected]

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı

20 Nisan 2023 - 13:08 - Güncelleme: 20 Nisan 2023 - 13:16

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Toplumların hepsi geçmiş tarihinde yaşadığı mühim olay ve durumları gelecek nesillere aktarmak, iletmek isterler. Bu önemli olay ve durumları özel günler ilân ederek bayram olarak kutlar, genç nesillere unutturmamaya çalışırlar. Çünkü bayram olarak ilân ettikleri günler o toplumu millet yapan, onları birbiri ile bütünleştiren mühim günlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. TBMM’nin açılış günü Türk milleti için önemli bir hadisedir. Bu sebeple 23 Nisan 1921 tarihinde TBMM’ne bir önerge verilmiştir. Türk milletinin bağımsızlığını elde ettiği, milli egemenliğinin ilân ve kabul edildiği tarih olarak 23 Nisan Millî Bayramı ilan edilmiştir. Bu tarihten sonra Türk milletinin millî mücadele içinde yaşadığı önemli olaylar millî bayram olarak kabul edilmiş ve kutlanması için kanunlar çıkarılmıştır.

23 Nisan Millî Bayramı TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanmıştır. 1 Kasım 1922 yılında Saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılması ardından 1 Kasım Hâkimiyeti Millîye Bayramı olarak ilân edilmiştir. Himaye-i Eftal Cemiyeti tarafından 1927 tarihinde ilân edilen ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı ile Hâkimiyeti Millîye Bayramı birleşmiştir. Hakimiyet-i Millîye Bayramı önceleri 1 Kasım daha sonra 23 Nisan tarihinde kutlanmaya başlanmıştır.

Hakimiyeti Millîye Bayramı: Saltanatın kaldırılmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının, egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşımaktadır.
23 Nisan Çocuk Bayramı: İlk ilân edildiğinde savaş sırasında yetim ve öksüz kalan çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek anlamını taşımaktadır.

Günümüzde 23 Nisan’da çeşitli gösteriler hazırlanmaktadır. Okullarda törenler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca diğer ülkelerden 23 Nisan günü çocuklar gelmekte ve bayram uluslararası bir boyut kazanmaktadır.  İlk önce 23 Nisan 1933 tarihinde Atatürk çocukları makamına kabul etmiştir ve daha sonradan makama kabul etme geleneği sürmüştür. Bayram günü çocuklar kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmektedir. Çocuklarda millî hislerin beslenmesi ve kuvvetlendirilmesi için her fırsattan istifade edilmelidir. Türk inkılâbı ve inkılâbın nimetleri, bugün bu nimetlere erişmek için yapılan savaşlar, çekilen sıkıntılar, ödenen bedeller layıkıyla anlatılmalıdır. Cumhuriyet Bayramı ve 23 Nisan Bayramı gibi büyük millî günlerde okullarda tertip olunacak piyesler ve şenlikler çocukların millî hassasiyetlerini artırır. Çocuklarda yurttaşlık duygusunun kazandırılması için Ulusal Bayramlar ve bu bayramlarda yapılan törenler, şenlikler çok etkilidir. Bayramların geçit resimleri, giyilen renkli kıyafetler, çalınan müzikler, çocukların hafızalarında kolayca yer edecektir. Çocuklar bu imajlar sayesinde vatan ve millet kavramlarını daha iyi anlamakta, bağlanmakta ve sevmektedir. (Akyüz, 2013, s. 344-348)

TBMM’nin 27 Mayıs 1935 tarihinde hafta sonu tatili cuma gününden pazar gününe alınmıştır. Bu kanun çerçevesinde dinî ve millî bayram günleri tatilleri de belirlenmiştir. Aynı kanun ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 Mayıs Bahar Bayramı olarak kabul edilmiştir. 20 Haziran 1938 tarihinde 19 Mayıs günleri de ulusal bayram olarak ilân edilmiş; Gençlik ve Spor Bayramı adı altında kutlanmaya başlanmıştır. (Çil, 2022, s. 143,144)


Kaynaklar

Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi. S. 344-348.
Çil, Y. (2022). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Sosyal Alanda Yapılan Etkinlikler - Ünite 7. (A. Özkan, Dü.) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. S. 143,144.