Yunanistan'da yaşayan Anadolulu hemşehriler

Doç. Dr. Nilüfer Erdem, "Sorularla Karamanlılar" adlı çalışmasının, yüz yıl öncesine kadar Orta Anadolu'da yaşamış Türk dilli Ortodoks Hıristiyanlar olan Karamanlıları topluma daha iyi anlatmak isteğinden doğduğunu söylüyor.

Yunanistan'da yaşayan Anadolulu hemşehriler
06 Temmuz 2021 - 18:29Kitabı; sadece dillerini değil, geleneklerini de mübadele ile gönderildikleri Yunanistan'da uzun süre yaşatan ve hâlen yaşatmaya çalışan Karamanlıların, Anadolulu Ortodoks Türklerin anlaşılmasına katkıda bulunması ümidiyle kaleme aldığını belirten Doç. Dr. Nilüfer Erdem, çalışması hakkında şu bilgileri veriyor:

Daha önce Karamanlılarla ilgili kaleme alınmış çalışmalar olmakla birlikte "Sorularla Karamanlılar"ın bunlardan farkı, sorularımıza bizzat onların üretmiş oldukları Karamanlıca, yani Yunan harfleriyle Türkçe eserlerde yanıtlar aranmış olmasıdır. Böylece dupduru Türkçeleriyle karşımıza çıkan pek çok Karamanlıca eser gözden geçirilmiş, Karamanlılarla ilgili sorduğumuz sorulara, onların kökenlerinden başlayarak dinleri, gelenekleri, eğitimleri, cemaatlerinin karakteri, basın yayın hayatları gibi pek çok alanı kapsayacak cevaplar bu eserlerden çıkarılmıştır. Bu çerçevede Millî Mücadele döneminde hangi gelişmelerden etkilendikleri, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kuruluş süreci ve mübadeleden nasıl etkilendikleri de ele alınmıştır. Batı Trakyalı Türkler mübadelenin gerçekleştiği ilk yıllarda evlerinin bazı odalarını mübadillere vermek zorunda kalmışlardır.

Bölge Türkleri Yunanca, yani Rumca bilmediklerinden dolayı evlerine Türk dilli Karamanlı mübadillerden yerleştirilenler kendilerini şanslı addetmişlerdir. Zira evlerini paylaştıkları, gelenekleri pek de farklı olmayan, aynı dili konuştukları yeni komşularıyla iletişim kurabilmişlerdir. Bizim büyüklerimizin evlerine de bir

Karamanlı aile yerleştirilmiştir. İki ailenin ilişkisi sonraki yıllarda da devam etmiştir. Öyle ki bayramlarımızda bizimkiler baklavadan onlara pay ayırırken, onlar da Noel ve Paskalya yortularında yaptıkları çöreklerden bizimkilere göndermişlerdir. Anadolu'da yaşadıkları dönemde bölge Müslüman ve Hıristiyanlarının

düğün ve bayramlarında birbirlerine karşılıklı olarak ikramlarda bulundukları gibi. Biz bu gibi anekdotları dinleyerek büyümüştük ve çocukluğumuzdan siyahlar giyinmiş ve siyah eşarplar örtünmüş Türkçe konuşan Ortodoks nineleri hatırlamaktaydık. Kaldı ki Karamanlılar üzerine yapılmış olan araştırmaları da okumuştuk.

Buradan hareketle öğretim üyesi olduğumuz İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde "Karamanlıca Metinler" isimli bir ders açtık. Dersi açmamız, Karamanlıları daha da yakından tanımamız açısından fırsat yaratmıştır. Zira dönemin şartlarını, Osmanlı ve Yunan devletleriyle toplumlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Karamanlıca metinleri tahlil ederken, zaman içinde bizde Karamanlılar ve Karamanlıca metinler üzerinde bir birikim oluşmuştur. Kitabımız, bu birikimi paylaşma arzusunun neticesinde ortaya çıkmıştır. Biz, Karamanlıları soru cevaplarla anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken Karamanlıların üretmiş oldukları metinlerde, kendileriyle ilgili sorduğumuz sorulara verdikleri cevapları da yansıtma gayreti içinde olduk. Bir diğer gayretimiz ise Karamanlıca metinlerdeki zenginliği ortaya koymak noktasındaydı. Kitabımızın Karamanlıları, bir diğer ifadeyle Anadolulu Ortodoks Türkleri anlamaya çalışanlara küçük de olsa katkı sunmasını dileriz.

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kitap-haberleri-56hk.htm


Bu haber 574 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum