Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN

[email protected]

TÜRK ÇOCUĞU, BU ŞİİRİ UNUTMA

12 Mayıs 2019 - 12:09

                                           TÜRK ÇOCUĞU, BU ŞİİRİ UNUTMA

       1499 yılında 2. Beyazıt döneminde Divan-ı Hümayun’da katiplik görevinde bulunan ve Türk düşmanı olan devşirme Hafız Hamdi Çelebi ekmeğini yediği ve sayelerinde adam! olduğu Türk Milleti hakkında aşağıda bir kısmı yayınlanan meşhur şiirini yazmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Devlet’in asıl sahibi olan Türk Milletine hakaret etmek ve O’nu aşağılamak dönme ve devşirmelerin fıtratında vardı. Bazı dönme ve devşirmeler ise Türklere “ Biidrak-ı Etrak” yani “ Akılsız Türkler” diye hakaret ediyorlardı.  “ Katranı kaynat olur mu şeker? Cinsi bozuktur cinsine çeker.”  Devşirme Hafız Hamdi Çelebi, şiirinde ne diyor şimdi ona bakalım:

       Devr-i ezelden beri Şah’ım eflak/ Zemmolur alem içinde Etrak/ Vermemiş Türk’e Hüda hiç idrak/ Aklı-ı evvel de olursa bibak/ Uktul-üt Türk’e velevkane ebak/ Dedi ol kan-ı Kerem, Şah-ı Celal/ Türk’ü katleyleyiniz kanı helal/ Daim oldu bunların işi dalal/ Cümlesinden bunu ahzeyle misal/ Uktul-üt Türk’e velevkane ebak.  Günümüz Türkçesi ile açıklaması şöyledir:

       Padişahım kainatın yaradılışından bu yana/ Türkler bu dünyada hep kötülenmiştir/ Allah, Türk’e hiç akı, anlayış vermemiştir/ Türk akıllı olsa bile pervasızdır/ Baban bile olsa Türk’ü öldür/ O iyilik kaynağı yüce Peygamber dedi ki:/ Türk’ü öldürünüz, kanı haleldir/  Bunların işi sürekli sapıklık olmuştur/ cümlesinden bunu örnek olarak al/ Öldür Türk’ü baban bile olsa da.

       Devşirmelerin bir kısmı yeniçeri olarak yetiştirilirken yetenekli olanlar ise Enderun’da eğitilerek Devletin üst makamlarına getirilmiştir. Anadolu’nun asıl sahibi olan Türkler de askerlik yapmak ve vergi ödemekle mükellef idiler. Türk’e hakaret etme ve hor görme her devirde görülmektedir. Şüphesiz ki devşirmelerin bazıları Devlet-i Ali’ye üstün hizmetlerde bulunmuşlardır fakat bazıları da sinsice hareket ederek Devlet’i içten yıkmaya çalışmışlardır. Sultan 2. Abdulhamid zamanında bile Rumeli’deki orduların komutanlarının bir kısmı Arnavut ve Arap idiler, bunlar Rumeli’yi etkin rol oynamışlardır. Örneğin, Mahmut Şevket Paşa, Iraklı bir Arap, Selanik’i tek kurşun atmadan Yunanlılara teslim eden Selanik Muhafızı Kara Tahsin Paşa haini Arnavut asıllıdır.

       Sultan 2. Abdulhamid, göreve getirdiği sadrazamlar hakkında şöyle demektedir: “ Birini göreve getirdim Rus ofil çıktı, biri İngiliz ofil çıktı, biri Fransız ofil çıktı, hiç Türk ofil bulamadım.” Sultan, bir gün Yıldız Sarayının balkonunda otururken, bir Türk bahçevan çiçeklere bastığı için Arnavut bahçevan tarafından azarlanır ve “ Eşek Türk” diye hitap edilince  Sultan Hamid Arnavut bahçevana müdahale ederek: “ Ben de Türk’üm, defol git buradan”  diye bağırır.

       Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Ordu’ya değişik milletlere mensup subay adayları kabul edilmiş bunlardan yükselen komutanlar göreve getirilmiş ama bunların bir kısmı Türk Devletine ihanet etmişlerdir, bunların acısını Rumeli’yi ve Ortadoğu’yu kaybedince anladık. Kara Tahsin Paşa, Nuri Said, Mahmut Şevket’ler bizi sırtımızdan vurmuşlardır. Atatürk, Suriye cephesinde iken eğitim esnasında yanlış yapan Mehmetçik’e tokat atan Arap çavuşu ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Cumhuriyet döneminde Türklük duygusunun geliştirilmesi için Milli Kurumlar tesis edilmiş, kültürel çalışmalara ağırlık verilmiştir. Türk Evladı, seni hor görenleri, aşağılayanları ve sana ihanet edenleri unutma ve unutturma.       

Bu yazı 957 defa okunmuştur.