FLAŞ HABER
Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN

[email protected]

MAHMUT ŞEVKET KUTKAN’IN HAYATI

10 Aralık 2019 - 21:30

                                         MAHMUT ŞEVKET KUTKAN’IN HAYATI    

       Çukurova’nın gelmiş geçmiş en büyük edebiyat öğretmeni, aynı zamanda şair ve yazar olan   Mahmut Şevket KUTKAN. Öğrencilerinin taktığı lakapla Baba Şevket, Hicri 1330 (Miladi 1912) yılında Mekke’de doğmuştur, babası İsmail Hakkı Bey ve annesi  Münire Hanım’dır. Çocukluğu babasının görevi icabı Mekke ve Medine’de geçmiştir, ailesi Türkiye’ye döndükten sonra babasının tayini dolayısıyla ilköğrenimini Çorum Mecidi Mektebi’nde 1934 yılında, ortaokulu ise Çorum Ortaokulu’nda 1927 yılında bitirmiştir.   1930-1932 yılları arasında D.D.Y. Hareket Memuru olarak çalıştıktan sonra Konya ve Adana Erkek Liselerinde okuduktan sonra 1935 yılında mezun olmuştur. 1936 yılında Türk Dil Kurumu’nda Talat Mümtaz YAMAN ve Osman TURAN ile birlikte Kurultay Geçici Görevlisi olarak çalışmış, aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girerek 1940 yılında mezun olmuştur.

       1940 yılında üniversiteden mezun olunca önce Ankara Erkek Lisesi’ne, yirmi gün sonra Kars Lisesi Edebiyat  Stajyer öğretmenliğine atanmış, bu göreve başlamadan Mayıs ayı sonunda Afyon Lisesi Edebiyat Stajyer öğretmenliğine ataması yapılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında Yedek Subay olarak askere alınmış ve 1 Ocak 1943 tarihinde Teğmen olarak terhis edilmiştir. 1943 yılı Mart ayında Ankara Üniversitesi  DTCF Türk Dili ve Edebiyatı ilmi yardımcısı olarak ataması yapılmış, aynı yılın sonunda Ankara Umumi Kütüphanesi tasnif memurluğuna görevlendirilmiş, bir yıl sonra 30 Kasım 1944 tarihinde Adana Erkek Lisesi’ne Edebiyat Stajyer öğretmeni olarak atanmış ve Şubat 1946 tarihinde stajyerliği kaldırılmış ve Temmuz 1954 tarihine kadar bu lisede görev yapmıştır.

     1954 yılı Temmuz ayında Trabzon Lisesi’ne naklen atanmış, 1955 yılı Ekim ayında istifa ederek Halk Bankası’na geçmiş, Ankara’da Halk Bankası Genel Müdürlüğünde 1960 yılı Kasım ayına kadar şef, Adana’da Şube Şefi ve muhasebecisi olarak çalışmış ve buradan Tarsus Lisesi’ne Edebiyat Öğretmeni olarak atanmış ve bu görevini 1968 yılı Temmuz ayına kadar devam ettirmiştir.  1968 yılında Tarsus Lisesi  Edebiyat öğretmenliği uhdesinde kalmak şartıyla Ankara’da Milli Folklor Enstitüsü Müdürlüğü Muamelat müdürü olarak görevlendirilmiştir.  1969 yılı Ocak ayında M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atanmış, bu görevde iken 1970 yılında Irak’ta Kerkük Türk Kültür Merkezi’ni kurmakla görevlendirilmiş, Irak’ta  görevini tamamladıktan sonra Ankara’ya dönmüş ve 2 Nisan 1972 tarihinde emekli olarak Ankara’ya yerleşmiştir.

       Emekli olduktan sonra Ankara Kızılay semtinde karşılaştığımızda bana: “ Ben emekli oldum ama Devletim beni emekli etmiyor,  çalıştırıyor.” demişti.  Ziya GÖKALP’in doğumunun 100. Yılında Eserlerini Hazırlama Kurulu’nda görev aldı, Öğrencisi olan Prof. Dr. Şaban KARATAŞ’ın  TRT. Genel Müdürü olduğu tarihlerde danışmanlığını yaptı ve spikerlere diksiyon dersleri vermiştir.  Daha sonra Başbakanlık Muadelat Genel müdürlüğünde Arap alfabesi ile yazılmış eski eserleri ve resmi yazışmaları Latin alfabesi ile Türkçeye çevirmiştir.  1980’li yıllarda T.B.M.M.’de eski harfli Meclis zabıtlarını yeni yazıya çevirme komisyonunda görev almıştır.  Mahmut Şevket KUTKAN evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası idi, 1992 yılında Ankara’da vefat etmiştir,