Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Kentli Olma Bilinci

19 Aralık 2019 - 20:00 - Güncelleme: 20 Aralık 2019 - 18:38

Kentli Olma Bilinci

Kentli olmak medeni olmaktır. Tek başına hayat olmaz. Fakat yaşamak mücadeleyi gerektirir, sonrasında ondan herkes belirli ölçüde pay alır. Hava herkese eşittir, ağaçlar herkese aynı zevki verir. Nedense ülkemizde yerleşimler, şehirler güzelliklerinin yanında pek çok eziyetinin kaynağını barındırır. Onun için yeni bir kentli olma bilincine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kamu kuruluşları, belediyeler, yasalar yardımıyla da hizmet götürüler, kentleri güzelleştirirler. Fakat yine de sorunlar bir türlü bitmez, Sorunların isimleri de saymakla tükenmez.  Trafikteki uzayan zaman otoparka kadar gelir, şehrin kötü yapılaşması insanlara soluk aldırmaz, derdine çare olacak birilerini bulamamak insanları yıldırır, kötü ellerde israf edilen kaynaklara üzülür,   dahası iş emek alanındaki yetersizlikler alır başını gider, yeni iş imkânlarında birliktelik ruhu bir türlü yakalanmaz.  İnsanların ruhunu dinlendirecek sanat ve kültürel faaliyetleri yetmeyebilir.

Tabii bu sorunların ve çözümlerin devletin, kamunun, yöneticilerin işi olduğu doğrudur. O zaman yalnızca devletten ve kamudan medet umulduğunda, her şey tamam olmaz. Ancak biz toplumun fertleri olarak yapacak şeylerimiz elbette olacaktır. Öyle ki bu amaç için birliktelik gerekecektir. Bunun için bir araya gelen kimselerin, belirli şartları ve prensipleri olmalıdır. Bu topluluk her şeyi yapıp ülkeyi kurtaracak gücü sahip olmayabilir,  fakat belirli prensipler çerçevesinde kentine sahip çıkarak aksaklıkları gösterip, doğruyu işaret ederek, insanları ve kurumları bir araya getirip çözüm ve iş üretilebilmesine yardımcı olabilir, projeler veya fikirler üreterek yol gösterebilir. Fakat bu kişilerin belli şartları olmalıdır, toplumun farklı kesimlerinden bilgili, başarılı, nezih, donanımlı kişilerden oluşmalı ve beklenti içinde olmadan, toplumun menfaatini kendi çıkarından üstün tutarak,  sevgi ve güzelliği yaymanın hazzı duyulmalıdır.  

Bu gruplar, işbirliği ve birliktelik ruhunu taşımalıdır. Faydalı olma maksadına dayanan bu sivil kuruluşların, şekil şartlarından ziyade, prensipleri, samimiyet esasları bulunmalıdır.

Bu düşüncelerden hareketle, güzel sanatlar atölyesi, şiir- edebiyat topluluğu, tarım birliktelikleri, fikir ve düşünce üreten vb. kuruluşlar oluşturulması mümkündür. Erdemli olma esasına dayalı, yeni bir düşünce ruhunu taşıyan bu teşekküller, hayatımıza ve ülkemize fayda ve katkı sağlayacaktır.

                            Celil Altınbilek

17.12.2019