Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK


Ellinci Yıl Hizmeti " Attar Dükkânı "

24 Temmuz 2020 - 08:29

                                   Ellinci Yıl Hizmeti  “ Attar Dükkânı ”
  
     Kültür ve sanat hayatımızda elli senedir hizmet veren Kubbealtı Akademisi Vakfı, bu yıl
dört kitabı özel baskıyla kültür hayatına sundu. Bunlar Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi
Konağı, İstanbul Geceleri ve Boğaziçinde Tarih ile Ahmed Yüksel Özemre’nin Üsküdar’da
Bir Attar Dükkânı’dır. Resimlerle ve notlarla zenginleştirilmiş bu kitaplar özel baskıyla, bir defaya mahsus olarak yeniden basılmıştır.
 
      Biz, birinci baskısını 1996 yılında yapan ve yirmi sekizinci baskıya ulaşan, biyografi ödülü alan Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı’nı bahse konu edeceğiz. Kitap son baskıya Sinan Uluant tarafından hazırlanmıştır.
 
     Özemre, ilk Türk Atom mühendisidir ve bürokratik olarak da ülkemizde mühim vazifelerde bulunmuştur. Kitap, çok önemli bir ebru sanatçısı olan Mustafa Düzgünman’ın ön planda olduğu ve etrafıyla genişleyen bir hatıralar zincirini oluşturur. Zamanımıza gelmeyen bu köklü müessese, döneminin sosyal hayatına ve insan ilişkilerine de ışık tutar. Attar dükkânının kurucusu Saim Efendi kardeşiyle birlikte çalışmakta, daima maddi manevi sıkıntıda olanların hizmetine açık ve gizli koşan müstesna biri idi. Sonrasında işi devam ettirenler oğulları Mustafa ve Ahmed ve çocuklarıdır. Onlar, Anne tarafından Hazerfan lakaplı devrin en büyük talik hat ve ebru üstadı Necmeddin Okyay’ın yeğenleriydi. Hazerfan
lakabına eski devirlerde sık rastlanırdı, kelime manası “bin sanat”dı ve birçok sanatta hüner
sahibi olanlar böyle yad edilirdi. Mustafa Düzgünman güzel sanat akademisinde, kardeşi akşam sanat okuluna devam ederlerdi. Yazar Ahmet Yüksel Özemra, on bir yaşından itibaren önce çıraklık sonra da oranın müdavimi olarak dükkân ile bağını devam ettirmişti.
 
     Musiki burada özel bir yer tutar, tavra ve musıkiye vakıf olma takdir edilirdi. Necmeddin
Hoca, Saim Efendi hem imamlık yapar, Kuran’ı “. Üsküdar Ağzıyla ” okurlardı. Kani Karaca
da bu usule mensuptu.
 
     Aynı zamanda irfan meclisi olan bir kaç metrelik bu mekânda devrin meşhur sanatkârları,
arifleri, sofileri ve ilim adamları bulunurdu.
 
     Mustafa Düzgünman, klasik cilt ve Ebru’da zamanının en iyi birkaç kişisinden biriydi.
Büyük dayısı Necmeddin Okyay’ın vefatından sonra, dünyanın en önde gelen üstadı olmuş ve
dünya yayınlarına geçmiştir. Klasik makam ve musıki bilgisi ve besteleri vardı.
 
     Kitapta az konuşan, son derece sırlı bir kişi olan Eşref Efendi Amca, güzel bir sese ve musıki bilgisine sahip, Melami meşrep bir zat olan Nafiz Hoca, Galata Mevlevihanesi son şeyhi Ahmed Celalaeddin Dede(1853-1946), Uçta bir şahsiyet ve meczup olan Mortocu Salih yine meczup Takunyacı Kemal gibi kişiler bölümler halinde anlatılmıştır.
 
Türkiye’de ebru sanatına ilginin artması Yapı Kredi Bankası danışmanı Vedat Nedim
Tör’ün1968 yılında bankanın Genel merkezinin giriş katında Mustafa Düzgünman’ın
ebrularının sergilenmesiyle olmuştu.
 
     Attar dükkânı 1991 yılında kapandı, ama nice dostlukların, sohbetlerin, manevi tohumların
ve nice hayırların olduğu bu yetmiş beş yıllık irfan yuvası, biraz da bu kitap sayesinde, baki
kalan bu kubbede bir hoş sada olarak veya gemiler geçmeyen bir ummanda ses vermeye
devam edecektir.
Celil Altınbilek                                           23.007.2020
 

Bu yazı 1379 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum