İLLUMİNATİ / Veli Metin Türkoğlu

İLLUMİNATİ / Veli Metin Türkoğlu
23 Nisan 2020 - 19:59

 

İLLUMİNATİ

 

AdamWeishaupt

Adam Weishaupt; 1748 tarihinde Almanya/Bavyera Eyaleti sınırları içinde yer alan Ingolstadt Şehrinde doğdu. Cizvitlerle eğitim görmeye başladı. 1 Mayıs 1776 tarihinde, beş kişiyle İlluminati gizli topluluğunu kurdu. Örgütün sembolü Roma tanrıçası Minerva’nın baykuşu idi… 1784 yılında yerel otorite tarafından Bavyera eyaletinden kovuldular.

İLLUMİNATİ’NİN KURULUŞ SÜRECİ

1417’de Almanya/Bavyera/İngolstadt bölgesinde İngolstadt Akademisi kurulmuştu. 1500’lü yıllarda okuldaki kilit pozisyonlara birçok Cizvit atandı ve akademi 1600’lerdeki süreçte yavaş yavaş Cizvit düzeninin (İsa Tarikatının) kontrolü altına girdi. Bu dönemin âlimleri arasında Valentia ilahiyatçısı Gregory, Christopher Scheiner, Johann Baptist Cysat ve şair Jacob Balde yer alıyordu. Protestanlara toleranslı davranmasıyla suçlanan Kutsal Roma İmparatoru II. Ferdinand da eğitimini bu üniversitede aldı.¹

Cizvitler tarafından yetiştirilen Adam Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi'nde “Canon (Kilise Yönetmeliği) Hukuku”nun ilk profesörü oldu ve 1776’da beş arkadaşıyla birlikte İlluminati’yi kurdu. Ancak sekiz yıl sonra (1784'te) Bavyera hükümdarı Charles Theodore tarafından yasakladı. Bu tarihten sonra İlluminati yeraltına indi ve faaliyetlerine gizli devam etti.²

Cizvitlerle eğitin gören Adam Weishaupt, onların tarikat sisteminden etkilendi mi, yoksa İlluminati’yi onlarla beraber mi kurdu bilemiyoruz. Ancak örgüt tarzı birbirine benzemektedir. Aydınlanma Çağı'nın bir kolu olarak özgür düşünceyi temel edinmiş üyelerden oluşan topluluğun amacı, tüm monarşik yönetimlerin ve dinlerin ortadan kaldırılması yönündedir. İlluminati, Fransız İhtilali’ne kadar faaliyetleri ve varlıkları hissedilememiş ustaca gizlenebilen bir yapılanmadır.

1776 yılında İlluminati’nin logosunda görünen Minerva’nın baykuşu, 1872’de kurulan “Bohemian Clup” armasında da görülmektedir. İlluminati’nin üst düzey yöneticilerinin bu kulüpte finansal hareketler ve savaşlarla ilgili kararlar aldığı tahmin edilmektedir.

 

 

1 Dolar’ın ön yüzünde bulunan, sağ üst köşeye gizlenmiş “Baykuş”, Bohem’i temsil eder. 1776’da Almanya’da kurulan İlluminati’nin ilk logosunda görünen baykuşun aynısıdır.

Ayrıca; 1 Dolar’ın arka yüzündeki piramidin en altında yer alan “MDCCLXXVI” (1776) yazılı bölüm İlluminati’nin kuruluş tarihidir.

Doların kimlerin kontrolünde olduğu, 1 Dolar’ın üzerindeki sembollerden anlaşılmaktadır. Siyonist ve Masonik semboller bol miktarda mevcuttur. Sembolleri çizen Benjamin Franklin’dir. 100 Dolar’ın ön yüzünde de Benjamin Franklin’in resmi vardır.

100 Dolar’ın ön tarafı ışığa tutulduğunda arka yüzündeki Bağımsızlığının ilan edildiği binanın saat kulesindeki saatin Benjamin Franklin’in sol göz bebeğine denk geldiği görülür. Akreple yelkovan 2 ve 4’ü yani 24’ü göstermektedir. Benjamin Franklin, Fransa 24. Şövalye Locası’nın 24. üyesidir. 24. Masonluk derecesindeki üyeler “Sır Sandığı Prensi” rütbesindedir.³

 Fransız İhtilalı’na kadar faaliyet ve varlıkları kanıtlanamayan bu yapılanma, 1400 yılında İtalyan Rönesans’ının etkileriyle şekillenmeye başlamış, 1534 yılında Cizvit (İsa Tarikatı) modeliyle olgunlaşmış ve 1776 yılında İlluminati olarak karşımıza çıkmıştır.

Fransız Devrimi’nden 5 yıl önce, Johne Jacob Lanz adında bir kuryeyi yıldırım çarptı. Kuryenin üzerinden Adam Weishaupt’tan Jakoben Maximilien Robespierre’ye gönderilen belgeler çıktı. (Adam Weishaup İlluminati’nin kurucusu,  Maximilien Robespierre ise Fransız Devrimi’nin liderlerinden biri olan İrlanda asıllı hukukçu idi.) Belgelerde Fransız İhtilali ile alakalı planlar ve İlluminati adlı bir örgütün öğretileri yer alıyordu. Fransız Hükümeti, “göremediğimiz bir örgütVar mı yok mu belli değil…” dedi ve önemsemedi.

1791 yılında Fransız İhtilali’nde yayınlanan “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin üst kısmında yer alan “üçgen içindeki göz”, var olan kurguyu anlatmaya yeterli olsa gerek…

İLLUMİNATİ HAKKINDA YAYINLANAN BAZI YAZILAR:

. Myron Fagan'a göre; Fransız İhtilali (1789-99), Waterloo Savaşı (1815) ve John F. Kennedy suikastı (1963) İlluminati örgütünün işidir.

. Stanley Kubrick'in “Eyes Wide Shut” adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Filmde; sadece örgütün ritüel ve sembollerine hakim insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.

. İlluminati; Çizgi filmler aracılığıyla, film içerisinde gizlenmiş sembollerle çocuklara bilinçaltı mesajlar verir. En çok kullanılan semboller piramit ve üçgen içindeki gözdür.

. Popüler müzikte; Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Jay Z ve Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembolleri kullanmıştır.

KAYNAKLAR:

1 / 2 / https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Ingolstadt – 10 Nisan 2019  

3 / Aytunç Altındal –Röportajlar.

Veli Metin Türkoğlu

Araştırmacı - Yazar

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum