Seyhan Çağlar EMEN

Seyhan Çağlar EMEN

[email protected]

ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ 2

01 Mayıs 2019 - 07:39

                          ATATÜRK DÖNEMİ KALKINMA TAKVİMİ  2

       1935 Yılı: İstanbul Rıhtım Şirketi devletçe satın alındı, Aydın Demiryolu satın alma sözleşmesi imzalandı, Diyanet İşleri Başkanlığı, M.T.A.- Etibank ve E.İ.E.İ. Kanunları çıkarıldı, Fevzi Paşa-Ergani, Ergani- Osmaniye Demiryolları işletmeye açıldı, Kayseri Bez Fabrikası açıldı, Fevzi Paşa- Diyarbakır demiryolu  tamamlandı,demiryolu  Isparta’ya ulaştı, İstanbul Haliç Şirketi Belediyeye devredildi, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı. 1936 Yılı: 2. Beş Yıllık Sanayi Planı kabul edildi, bütün Kabotaj Hakları Denizyollarına devredildi, İzmir Havagazı Şirketi Devletçe satın alındı, Afyon- Karakuyu, Bozanönü- Isparta, Kilyos- Çatalağzı Demiryolları işletmeye açıldı ve ilk kömür treni Ankara’ya ulaştı, İstanbul Telefon Şirketi Devletçe satın alındı, Bankalar ve İş Kanunları yürürlüğe girdi, Ankara’da Çubuk Barajı açıldı, İzmit’te Birinci Kağıt ve Karton Fabrikası ile Zonguldak’ta Türk Antrasit Fabrikası açıldı, Ereğli Kömür Şirketi Devletçe satın alındı.

       1937 Yılı: Şark Demiryolları ( Sirkeci- Edirne) satın alındı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı, 6 Ok ( Altı İlke) Anayasa’ya girdi ve Yasası kabul edildi,  Orman Kanunu kabul edildi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temeli atıldı, Ereğli Bez Fabrikası üretime başladı, Malatya Bez Fabrikasının temeli atıldı, T.C. Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi, İstanbul Kadıköy Su Şirketi devletçe satın alındı, Fevzi paşa- Meydan-ı Ekbez, Topakkale- İskenderun Demiryolları Devlet tarafından satın alındı, Nazilli Basma Fabrikası açıldı,  Denizbank Kanunu çıkarıldı. 1938 Yılı: İzmir Telefon Şirketi Devletçe satın alında, Gemlik Suni İpek Fabrikası Atatürk’ün katıldığı bir törenle açıldı, Bursa Merinos Farikası Atatürk tarafından açıldı, Üsküdar ve Kadıköy Su şirketi Devletçe satın alındı, Toprak Mahsulleri Kanunu çıkarıldı, Demiryolu Kemah ve Erzincan’a ulaştı. 10 Kasım 1938 günü Mustafa Kemal ATATÜRK vefat etti ve ertesi gün İsmet İNÖNÜ ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve göreve başladı.

       1923- 1938 yıllarına ait bazı rakamlar da şöyledir: 1923 yılında ihracat 51 Milyon $ iken ithalat 45 milyon $ dır, 1938 yılında ise ihracat 115 Milyon $ iken ithalat 88 Milyon $ olmuştur, 1923-1938 yılları arasında ithalat ve ihracat rakamları o günü ekonomik şartlarına göre inişli çıkışlı seyir izlemiştir, 1924 yılında A.B.D. Doları 167 kuruş ve Alman D.M. 44 kuruştur, 1938 yılında ise A.B.D. Doları 126 kuruş ve Alman D.M. 46 kuruştur. Büyüme oranları ise 1924- 1929 döneminde tarım % 16, sanayi % 8, hizmet % 8.1, 1930-1934 döneminde tarım 1.3, sanayi % 15.5, hizmet % 9.1, 1935-1939 döneminde ise tarım % 10.7, sanayi % 7.8, hizmet %6.5 oranında büyümüştür.  3.7 Milyon dekar arazı topraksız köylülere dağıtılmıştır,

       Atatürk’ün vefatından sonra görev alan hükümetler Atatürk’ün ekonomik hedeflerinden ayrılmamışlar ve İktisad-ı Milli’yi gerçekleştirmek için çok zor şartlar altında mücadele etmişlerdir. Aydın mebusu rahmetli Esat Hoca’nın(İLERİ) deyişiyle “ Köylünün eşeğinin heybesinde samanı ve ayağında nalı yoktur.” Üstelik 1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşının tahribatları çok ağır olmasına rağmen İsmet paşa ve Hükümetleri tarafından önemli mesafeler alınmıştır. 1950 yılı rakamlarına göre: Elektrik üretimi: 789 Milyon Kw, Demir çelik üretimi: 10 bin ton, çimento üretimi: 396 bin ton, gübre üretimi: 160 ton, petrol üretimi: 17.537 ton, kağıt üretimi: 18.195 ton, şeker üretimi: 137.490 ton, Yol uzunluğu: 47.080 km. köy yolları: 1.100 km. Demiryolları: 7.671 km. Uçakla seyahat; 85. Bin kişi, elektrikli köy sayısı: 13 köy, köy içme suyu: 8.889 köy, ilkokul sayısı: 17.428, ortaokul sayısı: 361, lise sayısı: 88, Üniversite sayısı: 3, teknik okul sayısı: 340, öğretmen sayısı: 45.566, hastane sayısı: 201, yatak sayısı: 22.837, doktor sayısı: 1.023        

Bu yazı 639 defa okunmuştur.