Saliha SULTAN

Saliha SULTAN

[email protected]

Tarih tutkunlarına dört kaynak eser

08 Ağustos 2022 - 19:29

VakıfBank Yayınları tarih kitaplığına 4 yeni eser ekledi. Kecia Ali’nin Şâfiî mezhebinin kurucusunun entelektüel yönünü ele aldığı ‘İmam Şâfiî: Alim ve Veli’, Rus düşünür Leontyev’in Türkiye’ye de bakışını yansıtan ‘Bizansçılık ve Slavlık’ ve Muzaffer Alam’ın ‘Hindistan’da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası’ kitapları raflarda. Tanzimat yazarlarından Ahmed Midhat’ın 150 yıl önce kaleme aldığı ‘Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ ise ilk sivil toplum örgütümüz Türk Kızılay’ın bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

SALİHA SULTAN

2018’den beri ‘ve benzersiz kitaplar’ mottosuyla edebiyat, iktisat, felsefe, insan ve toplum, kesişim ve sanat gibi alanlarda nitelikli eserleri kütüphanelerimize kazandıran VakıfBank Kültür Yayınları (VKBY), tarih kitaplığına dört yeni kitap daha ekledi. Kecia Ali’nin ‘İmam Şâfiî: Alim ve Veli’, Ahmed Midhat’ın ‘Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’, Kostantin Nikolayeviç Leontyev’in ‘Bizansçılık ve Slavlık’ ve Muzaffer Alam’ın ‘Hindistan’da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası (1200-1800)’ kitapları raflarda yerini aldı.

Şâfiî mezhebinin önderinin entelektüel dünyası

İslam düşüncesinin kurucu düşünürlerinden İmam Şâfiî’nin yaşamını ve İmam Şâfiî’ye (ö. 204/820) nisbet edilen fıkıh doktrini ve bu çizgide üretilen fıkıh birikimi olan Şâfiî mezhebini anlatan ‘İmam Şâfiî: Alim ve Veli’ kitabı, İmam Mâlik ve Muhammed eş-Şeybânî gibi âlimler başta olmak üzere döneminin şahsiyetleriyle olan ilişkilerine ve entelektüel, sosyal bağlamdaki hayatına odaklanıyor. Düşünürün kendi eserlerinden ve muhataplarının çalışmalarından da faydalanılarak hazırlanan eser, M. Halit Çelikyön ve Furkan Demir’in editörlüğü, Mehmet Ali Okan Doğan’ın çevirisiyle Türkçeye aktarıldı.

Rus düşünürün gözünden Slav halkları ve Türkiye

Rus düşünür, tıp doktoru ve tecrübeli bir diplomat olan Konstantin Nikolayeviç Leontyev, ‘Bizansçılık ve Slavlık’ isimli eserinde Rus toplumu ve devleti başta olmak üzere Slav halklarının siyasi durumlarına dair izlenimlerini, koyduğu tanıları, Çarlık rejiminin varlığını koruyabilmesi için yazdığı ‘yegâne kurtuluş reçetesini’, İmparatorluk Türkiye’sine dair siyasi, sosyal ve kültürel düşüncelerini okurla paylaşıyor. Yazarın en önemli eseri olan kabul edilen, Dr. Hatice Kerimoğlu’nun editörlüğünde Alihan Büyükçolak’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitap, on dokuzuncu asır Rus entelektüel tarihine ışık tutarken okurları Rusya’nın uluslararası ilişkilerde dünkü ve bugünkü konumunu düşünmeye davet ediyor.

Hindistan’daki İslâm kültürü

Chicago Üniversitesi tarih profesörlerinden Muzaffar Alam’ın, İhsan Durdu’nun çevirisiyle Türkçeye aktarılan ‘Hindistan’da İslam: Siyasi Dil ve Kültürün İnşası (1200-1800)’ adlı kitabı ise İslam’ın Hindistan’daki var oluş tarihi ile Anadolu’dan Rumeli’ye uzanan Batı’daki tarihine kapı aralıyor. ‘Şeriat, Ahlâk ve Yönetim’, ‘Sufi Müdahalesi’, ‘Dil ve İktidar’, ‘Muhalefet ve Uzlaşma’, ‘Son Mülahazalar’ adlı bölümlerden oluşan eser, İslâm’ın siyasî bir gelenek olarak Hindistan’daki devamlılığını nasıl sağladığını, İslâmî iktidarın başka yerlerdeki deneyimlerine göre farklılıklarını, İslâm ile değişen toplumsal ve siyasî uygulamalar arasındaki ilişkiye dair çağdaş tartışmaları ele alıyor. Kitap, Doç. Dr. Turgay Şafak ve Doç. Dr. Yalçın Kayalı’nın editörlüğüyle okura sunuldu.

screenshot-2.jpg

Ahmed Midhat Efendi’nin kaleminden ilk sivil toplum örgütümüz

Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmed Midhat Efendi’nin günümüzde Türk Kızılay olarak bilinen ‘Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş hikâyesinin anlattığı ‘Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor döneminde askerlere yardım amacıyla kurulan milli ve milletlerarası yardım kurumunun, 1865-1911 yılları arasındaki döneme ve Osmanlı-Rus Harbi sırasındaki faaliyetlerine ışık tutuyor. Türk Kızılay’ı hakkındaki birincil kaynaklardan biri olan 1879 tarihli eser, özellikle Osmanlı-Rus Harbi sırasındaki faaliyetlerini ele alıyor. Ahmed Midhat Efendi’nin 1878 tarihli üç ciltlik Fransızca Société Ottomane de secours aux blessés et malades militaires (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) adlı eserden derlediği kitap yayımlandığı dönemde, Fransızcası olmayan Türk okuyucunun Hilâl-i Ahmer ile ilgili malumata erişmesinde köprü görevi gördü. Ahmed Midhat Efendi’nin yer yer kendi izlenim ve görüşlerini de okurlarla paylaştığı bu eser, Hilâl-i Ahmer’in ilk kuruluş tarihi gibi muğlak bazı hususlara ilişkin net yorum ve bilgiler sunarak, araştırmacılar için önemli bir kaynak işlevini görüyor. Mehmet Arıkan’ın editörlüğünde, Mustafa Akay’ın çeviri-yazımı ile yayımlanan eser, ilk sivil toplum örgütünün doğuşunu anlatmasının yanı sıra Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden köklü kurumların tarihine ilgi duyanlara, derinlemesine bir inceleme fırsatı sunuyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum