Saliha SULTAN

Saliha SULTAN

[email protected]

Entellektüel Fatih Sultan Mehmet

09 Ocak 2023 - 10:34

İBB Yayınları ‘Entelektüel Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed’ kitabını okura sundu. Feridun Mustafa Emecen, İlber Ortaylı, Ahmet Yaşar Ocak gibi uzman isimlerin 18 makalesinin bulunduğu eserde, Fatih’in entelektüel yönü ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde inceleniyor.

SALİHA SULTAN

‘Entelektüel Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed’ kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları tarafından okura sunuldu. Haşim Şahin’in yayıma hazırladığı hacimli eser, bugüne kadar yapılan çalışmalardaki büyük bir eksikliği tamamlayarak, İstanbul’un Fatih’inin entelektüel yönüne odaklanıyor. Tarihin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed, askerî ve siyasi başarılarının yanı sıra aynı zamanda sanatçıların hamisi; büyük bir kanun adamı, astronomi ve coğrafya bilen, bilim ve felsefe tutkunu, resim ve heykele ilgi duyan entelektüel bir kişilik olarak diğer padişahlar arasında öne çıkıyordu. Kitap, Feridun Mustafa Emecen, İlber Ortaylı, Süleyman Faruk Göncüoğlu, Kahraman Şakul, Ahmet Yaşar Ocak gibi alanında uzman yazarların kaleme aldığı, üç bölümden ve on sekiz yazıdan oluşan kolektif bir eser. Görsel zenginliği ile de dikkati çeken kitapta; Fatih Sultan Mehmed’in kurduğu sistem, entelektüel kişiliği, kadim uygarlıklara olan ilgisi, ilim adamlarına ve âlimlere karşı yakınlığı, şair kimliği, şairleri ve âlimleri himaye konusunda gösterdiği gayreti, kütüphanesinde bulunan eserler, okuduğu kitaplar, Bizans entelektüellerinin yanı sıra İtalyan sanatkârlarının ve ilim adamlarının Fatih’e bakışı gibi konular ana hatlarıyla ele alınıyor. Sahn-ı Seman Medreseleri, Fatih devrinde Osmanlı hukuku, Osmanlıların savaş teknikleri ve askerî teknolojisi, dönemin şehircilik ve mimari anlayışı, İstanbul’da ilk yerleşimler, Fatih devrinin sosyal hayatı, gündelik yaşam ve tarih yazımı konuları da yetkinlikle ele alınan diğer başlıklar. ‘Entelektüel Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed’ tarihin seyrini değiştiren bir dünya liderinin eksiksiz ve farklı bir açıdan portresini sunuyor.

‘BATI’DAKİ GELİŞMELERİ DE ÇOK İYİ TAKİP EDİYORDU’

Eserde, ‘Fatih Devrinde İlim ve Kültür Hayatı’ makalesi yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı şu ifadeleri yer alıyor: “Fatih, ilginç bir şekilde, Avrupa ve Batı tarihi ile kültürünü, oradaki yeni gelişmeleri çok iyi takip ediyordu. Aynı şekilde Doğu’nun mirasına da sahip bir hükümdardı. Enderun, doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmed’in şekillendirdiği bir idare mektebiydi. Burada bazı dersler mecburi, bazıları ise seçmeliydi. Mesela tezhip ve musiki seçmeli derslerden bazısıydı. Enderin, saray entelektüellerinin yetiştiği bir bölge durumundaydı. Geçen zamanlar içinde Fatih devrinden kalan büyük arşivler mevcut değildir maalesef. Hatta tahrir defterleri bile çok azdır. Halil İnalcık’ın yayımladığı Defter-i Sancak-ı Arvanid bile yakın bir zamanda ortaya çıkarılmıştır.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum