Muammer AZMAK

Muammer AZMAK

[email protected]

YIKILDIK

13 Şubat 2023 - 20:23
Reklam

YIKILDIK

Evvel zamandan beridir, kurulmuş oyun.
Derme- çatma yapılarla tüm ahaliyi soyun.
Farkına bile varmazsın, devriliverir boyun.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Atalar mesken tutarken seçtiler, muhkem dağları.
Sen talan eyledin, çok güzel ovaları ve bağları.
Ağulu aş kılıverdin, şeker ile şerbet ve balları.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Güzelleştirmek dururken neylerdin usulsüz imarı.
Sahipleneyim derken harap ettin terkinleri, tımarı.
Gecekondu diyerek kitaba da uydurdun, kara yazımı.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Yap- sat yaparken yükseklerden bakar, dersin al oğlum.
Alın terini, emeği sömürürken utanmadan, gelsin sal oğlum.
Azdırırsın, kontrol etmezsen gidişatı, yersin yal oğlum.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Olmalı isteğimizde sağlam temel, sağlam inşaat.
Olsa da olur olmasa da olur, süslü püslü tefrişat.
Hayra vesile olur demeye dilim varmıyor, kötü gidişat.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Aldın eline malayı sanki fethettin, ulaşılmaz kaleyi.
İki demir bağladın, çaktın çivisiz eline geçen tahtayı.
Durmadın hadsiz, yükleniciyim diyerek sardın belayı.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Aldatmak, hilekârlık olmuş toplumsal kocaman ur.
Sazdan samandan ibaret yapılmış evlere, dersin sur.
Utanmaz, sıkılmaz, alla- pulla viraneyi yeniden kur.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Gücü elinde bulunduran hakkıyla etmez ise hizmeti.
Yanlış yapılan işleri, görmezden gelirse değildir, nimeti.
Erbabına verilmeyen görevlerden tadar, acıklı hezimeti.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Çalış, çabala, anla, velakin mızrak sığmıyor çuvala.
Ders çıkar, irdele, gelmesin ahalinin başına aynı bela.
Maharet odur ki seninle beraber milletin de esen kala.
Hele dur, daha bunlardan fazlası oyun içi oyun.

Muammer AZMAK 07.02.2023

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum