Muammer AZMAK

Muammer AZMAK

[email protected]

DENEME

04 Ocak 2023 - 19:17

DENEME
Deniyoruz, deniyoruz bir türlü doğruyu bulamıyoruz. Deneme yönteminde mi bir sıkıntı var yoksa deneme yapılanlarda mı yoksa denemeye tabi tutulanlarda mı?

Bu bağlamda bir çözümleme yapılmadığında saç ayağının üçünde de yılgınlık, küskünlük hatta bıkkınlık oluştuğuna şahit oluyoruz. Sonu gelmeyen denemelerin bazen hedefe vardığını görsek bile hedefe varmayan okların sayısal üstünlüğünün göz ardı etme yanılgısına kapılma lüksümüz olmamalıdır.

Hedefe varan isabetli birkaç okun başarısının sarhoşluğu ile yolda kalıp telef olan okların kemiyet ve keyfiyetini görmezden gelmemek icap eder. Kaybedilecek birey olmadığı inancını taşıyan hiç kimse kayıpların nasıl bir telafi yoluyla iyileştirileceğinin derdini de hep üzerinde taşımalıdır.

Bir işletmede vasıfsız olarak çalışmak, üretime katkı vermek için üç, dört, beş yıl kaybetmenin anlamsızlığını defaten görüyoruz. Yaparak, yaşayarak öğrenme en iyi öğrenme iken hele senin kullanmayacağın ve öğrenmene bir katkısı olmayacak seneleri geçir sonrasına bakarız anlayışı milli kaynakları çarçur etmekten ileri gidemeyeceği kanaatindeyim.

Denemeye tabi tutulan nesnelerde bazı ölçütlerin varlığı inkâr edilmez bir gerçek olarak karşımızda dururken bizim bir amaca karşılıktan ziyade yaptık oldu anlayışı ile hareket etmemiz denemelerin yanılgı ile neticelenmesinde başat rol oynadığını görmemizi engellemektedir.

Denemede, her yeni deneme ile bir adım, bir santim ya da bir evre ileri gittiğimizi, merhale kat ettiğimizi görmek yaptığımız etkinliğin kıymetini arttırdığı gibi taşıdığımız ümit ışığının canlanmasına hatta parlamasına sebep oluşturur.

Değerlendirmenin gerçekçi olmaması ise denemenin sükût-ı hayal ilen sonlanmasının göstergesi olarak karşımızda asılıp kalır. Ve biz gördüğümüz manzaranın neticesinin ne olacağını bilerek tekrar deneme sever olamayacağımızı apaçık anlamış oluruz.

Ruhsuz makinelerin gaz pedalına basınca itiraz etmeyip bağırabildiği kadar bağırması başarması anlamına gelmediği gibi ruh sahibi çeşitli duygularla bezenmiş insanoğlu, tekrar tekrar denemeye tabi tutulunca gaz pedalına basılmış araç gibi olduğu yerde hamle üstüne hamle yapar fakat hiçbir engeli aşamadığı gibi bitkin, yorgun, yılgın hatta küskün bir duruma gelir.

Hedefler koyamadığımız, dayatmalar yaptığımız, kendiliğinden isteksizliği içinde barındıran öğrenicinin denemelerin neticesinde bir adım ileri gideceğini var saymak, düşünmek, ısrar etmek havanda su döğmekten farksız bir eylem olarak karşımızda yıkılması gereken bir set olarak varlığını korumaya devam eder durur.

Bütün bir simidin yenilmesi, çiğnenmesi, yutulması, hazmedilmesi ve elde edilen enerjisi nasıl evre evre gerçekleşiyor ise denemenin neticesinin fasıl fasıl bireyde gözlemlenmesi ve beklentilere cevap verip vermediğine göre devam edilip edilmemesine karar verilmesi, sonuca yönelik olarak daha kalıcı bir etki oluşturacaktır.

Aksi durumda benim oğlum bina okur döner döner bir daha okur tekerlemesine benzer sonuçla karşılaşmak kaçınılmaz bir hal alır. Neticesi ne olursa olsun denemeye devam coşkusunu vermek her bireyde olumlama meydana getirecek bir yöntem değildir. Bazılarının uyumak istiyorum, bazılarının uyuyacağım, bazılarının atacağım, karalayacağım, desen çizeceğim, öngörülerini yıkmadan yapılacak denemeler hiçbir gelişme netice ortaya koymak muktedirliğini gerçekleştiremez.

Durup düşünmeliyiz, o zaman milli kaynakların bir kısmını, zaman, mekân ve görevli ile birlikte neticesini başarı olarak adlandıramadığımız bir gayret için harcamamalıyız. Şahsen sonuç elde edilecek her yerde taraftarım ancak tecrübe edilip sonuç alınamayan yerlerde ise taraf olmadığımı, zararın neresinden dönülürse kar olduğunu belirtmekten kaçınmamalıyız.

Denemeleri denemeye devam etmek yerine denetlemek, sorgulamak, faydalarını gördüklerimize devam; başarısızlıklarını gördüklerimize de dur demek zamanı geldi geçti demek lazım.

26.12.2022 Muammer AZMAK

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum