Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

GÜNÜMÜZ GENÇLERİNİN BAZI YANLIŞLARI

11 Nisan 2013 - 20:01

Bu tespitler, 50 yıllık  meslek hayatım boyunca tecrübe ve gözlemler neticesinde elde edilmiştir. Bu   50 yıllık eğitimcilik hayatım içerisinde çok güzel anılarım olduğu gibi maalesef çok acı ve üzüntü duyduğum anılarım da oldu. Zaman zaman acı ve tatlı olaylara da şahit oldum. Özellikle acı olayların bir daha yaşanmaması için bu tespitlerimi rastladığım her gence nasihat ve ders verir gibi değil de sohbet şeklinde müşahhas olaylar anlatmaya gayret ederim. Hala da okullarda yoğun ilgi gören eğitim seminerlerimde de anlatmaya devam ediyorum

 50 yıllık meslekî hayatımın tespitlerine gelince:

1 – İstikrarsızlar ve sabırsızlar daldan dala atlıyorlar. Hâlbuki başarının şartı sebat etmek ve beklemesini bilmektir.

2 – Tahammülsüzler, aceleciler bir dirhem lezzet tatmak için ilerideki  batmanlarca  lezzeti tepiyorlar. Sonunda yine kendileri zararlı çıkıp üzüldükleri gibi  En fazla da yakınlarını  üzüyorlar.

3 – Beleşçiler, kolay yoldan para kazanıp zengin olmak istiyorlar. Hiç kimse bir insanın beynine sihirli değnek okundurmakla o kişiyi mutlu ve başarılı yapamaz. (Akıl ve başarı, para ile alınıp satılacak bir meta olsaydı ilk önce zenginler ve profesörler kilolarca alıp kendi çocuklarının beyinlerine zerk ettirirlerdi.

4 – İdealist değiller, küçük hesap yapıyorlar.  Günü yaşıyorlar. Geleceği hiç düşünmüyorlar. 

5 – Kararsızlar, adımlarını hep sürüncemede bırakıyorlar. Hâlbuki başarılı olanlarla başarısız olanlar arasındaki en büyük fark, kararsızlıktır.

6 – Cesaretsizler, risk almaktan korkuyorlar. Hayatta en büyük risk, riske girmektedir. Büyük adamlar, büyük risk alanlardır.

7 – Karamsarlar, olumsuzluklara ve felaket tellallarına kendilerinden daha fazla inanıyorlar. Hâlbuki bardağın dolu tarafını görmeyen, problemleri fırsat bilmeyen, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.

8 – Dağınıklar, maddî ve manevî alanda derli toplu değildirler. Hatta giysilerini çıkarıp düzenli olarak asmaktan bile acizdirler. Hâlbuki kâinatta bir düzen vardır, düzensizler başarılı olamaz.

9 – Zaman yönetimi yapamıyorlar. Zaman katillerinin tuzaklarına düşüyorlar. Hâlbuki başarı, zamanla orantılıdır.

10 – Tembeller, çok meşgul görünüyorlar, ama bir iş yapmıyorlar.

11 – Hayal kurmak, proje üretmek iyidir; ama çoğu genç, hayalci bile değildir. Büyük çoğunluğu hayalperesttir.

12 – Çok fazla duygusallar, muhabbetlerine akıl ve mantık katamıyorlar.

13 – Durgunlar, iç dinamiklerini olumlu yönde ateşlemiyorlar. Hareketin olmadığı yerde bereket yoktur.

14 – Bildiklerini uygulamıyorlar.

         15 – Çok fazla medyatikler, hayata magazin gözlüğüyle bakıyorlar.

         16- Çok bilecenler. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar. Büyüklerinin bilgilerine ve uyarılarına ihtiyaç duymadıkları gibi hatta çok sıkıcı buluyorlar. En yumuşak karınla “ AŞK”   ama onu da hiç bilmiyorlar. Bilmedikleri için de hayatlarının baharında büyük bedeller ödemek zorunda kalıyorlar.