Xankişi Məmmədov Yazdı: Heç olmasa, sen ağlama, ay dede!

Xankişi Məmmədov Yazdı: Heç olmasa, sen ağlama, ay dede!
14 Şubat 2023 - 18:42
Khankishi Bakhtiyar , Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi öğretmeni, şair                                       
Xankişi Bextiyar yazıyor:

Heç olmasa, sen ağlama, ay dede!


Neçə gündü bütün millət ağlıyır,                                                                                                                                                                        
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!                                                                                                    

Sənin əvəzinə özüm ağlaram,                                                                                     
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Qayalar ağlıyır, daşlar ağlıyır,                                                                                                 
Mələklər gözündə yaşlar ağlıyır.                                                                                                        
Lal olub bülbüllər, quşlar ağlıyır,                                                                                                                             
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!

Bədənim ağrıyır, tək ürəyim yox,                                                                                               
Sanki ürəyimə sancılıbdı ox.                                                                                                          
Sən Allah özünü üzmə, saxla tox,                                                                                                                          
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!

Bir qanun bilirəm, bölünməz Vətən,                                                                                                           
Vətənə bu sevgim deyil tükənən.                                                                                            
Cəmi şəhidlərə qurban olum mən,                                                                                                      
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!

Dağıldı aranım, dağım, bağım da,                                                                                               
Bu qoca vaxtımda, ahıl çağımda.                                                                                                                          
İçin-için qovruluram yağımda,                                                                                                             
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
İtirdim özümü, həm avazımı                                                                                                                                               Bundan sonra necə yazım yazımı?                                                                                                 
Qıla bilmədim mən sübh namazımı,                                                                                                        
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Durarıq biz arxa kimsəsizlərə,                                                                                                         
Candan da keçərik qəlbi düzlərə.                                                                                                  
Yerin göstərərik şərəfsizlərə?                                                                                       
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Böhrandan, ziyandan çıxart milləti,                                                                                               
Çiskindən, dumandan çıxart milləti.                                                                                              
Ən ağır sınaqdan çıxart milləti,                                                                                                       
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
İlanlara, şeytanlara min lənət,                                                                                                                 
Nə qədər olarmış məxluqda sifət?                                                                                                                 
Sən olmasan, yetim qalar bu millət,                                                                                                 
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!


Durub yanınızda can Azərbaycan,                                                                                                          
Zərrə qədər olmayın  siz  nigaran.                                                                                                           
Vermərik düşmənə heç zaman imkan,                                                                                       
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Allah qoy saxlasın qol-budağını,                                                                                                           
Daha da gur etsin od-ocağını.                                                                                                
Düşmənlər görməsin ağlamağını,                                                                                                     
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Dərd çəksən, qəm çəksən inciyər Vətən,                                                                                              
Kef edər, toy edər , sevinər düşmən.                                                                                                  
Zərrə qədər qamətini əymə sən,                                                                                                     
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Adam gördüm, tərpənmədi heç tükü,                                                                                              
Tükü tərpənməzin çürükdü kökü.                                                                               
Sənin çiynindədi millətin yükü,                                                                                                             
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Bilirəm dərdin çox, həm də ki çətin,                                                                                                 
Yenə də üzülmə, dayan sən mətin.                                                                                                            
Ümidi sizədir bu məmləkətin,                                                                                                          
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Tərsə düşər kilimlərin ilməyi,                                                                                                                
Su saxlamaz gəlinlərin sənəyi.                                                                                                                    
Vallah dözməz analarınürəyi,                                                                                                                   
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Görsən də min dəfə belə dolunu,                                                                                       
Bağlayan olmayıb hələ qolunu.                                                                                                           
İnanıram Allah açar yolunu,                                                                                                           
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Susuz yuyub, quru-quru sərməyə,                                                                                               
Birdəfəlik tökmək üçün lehməyə.                                                                                                        
Yağıların dərslərini verməyə,                                                                                                      
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Qardaşlar yenə də verər əl-ələ.                                                                                                                         
Qoymaz yerdə qala tək bircə nalə.                                                                                                        

Türkü yıxa bilməz tufan, zəlzələ,                                                                                                
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Daş üstə bircəcə daş qalmasa da,                                                                                                     
Tək bircə salamat baş qalmasa da,                                                                                              
Analar gözündə yaş qalmasa da,                                                                                                                      
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Kəlbəcər, Füzulu, Şuşa ağlayır,                                                                                                         
Zəngilan, Qubadlı, Laçın ağlayır.                                                                                                                                                                                     
İndi bütün Azərbaycan ağlayır,                                                                                                     

Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Çoxu haqqı demir, desə də Allah,                                                                                               
Astarı da agah, üzü də agah.                                                                                                     
Agahların acığına sən Allah,                                                                                                     
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Bütün millət dayanıbdı arxanda,                                                                                                 
İnşaalah çəkilər bir gün duman da.                                                                                                            
Nə gözəldi, qardaş oldu Yunan da.                                                                                                 
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Bilirəm başkanım qılar tədbirər,                                                                                                                  
Hirsindən partlayar çox-çox kafirlər.                                                                                             

Yenə gülüstana dönər o yerlər,                                                                                                     
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
Olsun Xankişidən sizə vəsiyyət, -                                                                                       
Yenə imtahana çəksə təbiyyət,                                                                                                    
Qəmli dayanmayın, üşüyər millət,                                                                                                    
Heç olmasa, sən ağlama, ay dədə!
14.02.2023
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum