Fatih Devri Yemekleri

Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in 1952'de yayımlanan "Fatih Devri Yemekleri" kitabı

Fatih Devri Yemekleri
21 Eylül 2021 - 11:20 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 - 20:23

Fatih Devri Yemekleri
Prof. Dr. A. Süheyl Ünver
Takdim yazısından…

Mutfak deyip geçmemeli, bu bir milletin yaşamadaki zevkini ve seviyesini gösterir. Her ne kadar biraz da refaha dayanırsa da tarihimizde az refahlı insanların da yemeğe ehemmiyet verdikleri görülmüştür. Biçare fakirler ve bazı insanlar yardım teşkilatı tarafından korunamamışsa yemek ve içme hususlarında perişan ve acınacak durumlarını hemen her asırda muhafaza etmişlerdir. Lakin her devirde mahdut sayıda zenginler içinde yemeklere itina edenler de azdır. Zamanımızda bile buna dikkat etmeyenlerin sayısı çoktur. Para biriktirmeği vasıta değil gaye ittihaz eden zavallılar da bunda amil olamamışlardır. Zira zevk yalnız parası olanlara mahsus değildir.
Bu zenginlerin biraz da medeni seviyelerine ve ince düşüncelerine ve yaşama zevklerine ve birçok düşüncelerine bağlıdır. Demek yalnız zenginlikle de mümkün değildir. Türk mutfağının ilerlemesinde bazı zenginler önayak olmakla beraber fertlerin ve bunlardan mürekkep cemaatlerin de yaşama seviyeleri ne olursa olsun Türk mutfağının gelişmesinde tesirleri barizdir. Bu sayede bir Türk mutfağı teessüs etmiştir.
Türkler her taraftan aldıktan sonra kendilerine has dünya yüzünde numune olacak büyük bir medeniyete sahip olmuşlardır. Bununla yalnız bizde değil, medeni alem de öğünüyor. Yemek pişirme usullerimizin gelişmesi bütün cihana medeni seviyemizin ölçüsünün bir miyarı olarak bir Türk mutfağını da kabul ettirmiştir. Bugün Avrupa’da Türk yemekleri ve mutfağımız pek meşhur olmuştur.
Türk1er dünyanın en güzel ve kendilerine en uygun olan yerlerinde mevcudiyetlerini muhafaza ederek yaşadıkları zamanlarda her gördükleri faydalı şeylerden istifade etmesini bilmişlerdir. Mesela Malazgirt harbinden sonra Anadolu’ya yayılan Türkler ancak deniz kıyılarında ve o ana kadar bilmedikleri yemek usullerinden ve yiyeceklerden çok şey almışlar ve çok sade olan mutfağımıza katmışlardır. Biz de bunları birçok safhalardan geçirerek kendimize mal etmişiz. Bu sefer de değiştirerek benimsediklerimizi Türk yemeğidir diye almışlardır. Yemeklerimizin medeni seviyemizi göstermesi cihetiyle tarihi ehemmiyeti fazladır.


 
Bu haber 294 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum