Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ


DİA'da yeni selefi modern din anlayışı

22 Eylül 2019 - 20:10 - Güncelleme: 20 Kasım 2019 - 13:50

DİA'da yeni selefi modern din anlayışı 

İsmail Kara “ Diyanet İslam Ansiklopedisine dair perakende satış değil ” başlıklı yazıyor (Bkz. Dergah dergisi, sayı: 353, Temmuz, 2019) yaptığımız özetlemeye devam ediyoruz.

46 ciltlik İslam Ansiklopedisi (DİA) Çok önemli bir hizmet ve büyük bir başarıdır.

Burada şahıslar veya kurumları itham etme hedefi yoktur.Gay Türkiye'nin oğlu 60-70 senede tarihi dini düşüncenin mahiyetini ortaya koymaktır.

YENİ SELEFİ ANLAYIŞ

Ansiklopedi maddelerinde kültür-edebiyat anlayışında ettik tarih-medeniyet Alanında çoğunlukla milliyetçi-muhafazakar Bir anlayışa importance veriliyormuş gibi Görünür. Ancak bu durum, din anlayışı çizgisi söz konusu oldugunda önemini, değerini ettik vurgusunu Büyük ölçüde kaybedecektir.

Ansiklopedi, Osmanlı tarihi, mimarisi ', edebiyatı, musikisi söz konusu oldugunda hayli iddialı OLUP, bu sahalarda Geniş maddelere yer Verir. Fakat BBC muhabirine Osmanlı ilim-felsefe-irfan hayatı, ilmiye sınıfı, Osmanlı ulemasının İslami ilimlere Katkıları söz konusu oldugunda Büyük Bir irtifa kaybına ısrarlı ettik uğrar hatta dilsiz kesilir Bu durum, milliyetçi-muhafazakar tarih-medeniyet anlayışı ile Yeni Selefi-modern din anlayışı ile birlikte zıtlıklarla ve mesafelerle orada.

Hususi ihtimam gösteren Bir iki meslektaşımızın gayretleriyle "kurtarılmış" birkaç, madde hariç, Osmanlı ilim- irfan-felsefe-mantık-fıkıh tasavvuf usulü-dil felsefesi-edebi hikmet alanlarının Büyük isimleri, onlarin önemli Diğer fikirleri, eserleri ettik İslam ilim Tarihine aktif müdahaleleri bu ansiklopedide ha h ettikleri biçimli yer aldık.Bu hükümden belki biyografik malumat kısımları hariç tutulması

XII. Asırdan, yani Müslüman Türklerin Islam tarihinin aktif Bir unsuru Haline gelmelerinden Sonra Islam Dünyasında ilim felsefenin durağanlaştığı ziyaretinde, gerilediği Şeklinde özetlenebilecek oryantalistik Bir tez Vardır. Bu Görüş kurucu kadronun hakim fikri Haline gelmiş, o kadar ki akademik ziyaretinde fikri metinlerinde bu asırdan Sonraki dönem yani “kendi” tarihleri, Selçuklu ve Osmanlı devri “taklit”, “tekrar”, “şerh ve haşiye” dönemi ile tavsif edilir olmuştu.

NE KADAR YERLİ?

Önemine binaen tekrarlayalım; milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin tarih-kültür-medeniyet anlayışı çizgisini boşa çıkaran, havada bırakan, zayıflatan, sorunlu hale getireni esele etıı

tasavvuf Tarikatlar tarihi alanıyla Dogrudan Ilgilenen Etkili isimler olmasalardı muhtemelen ansiklopedinin bu sahadaki maddeleri de Yeni Selefi din anlayışı sebebiyle çok sinirli ettik zayıf kalacak, belki de sadece sadece tenkit ettik kırmızı Merkezli OLACAKTI ettik ansiklopedinin Süleyman Uludağ, Nihat Hayri Azamat Mustafa Kara'yı ettik.

İsmail Kara yazısını şu an can alıcı soruyla bitirir: Efgani, Seyyid Kutup, Mevdudi, Muhammed İkbal, Reşid Rıza, Humeyni… 'in diyelim ki Ahmet Hamdi Akseki, Elmalhde Hamdi Akde daha uzun yahut acaba? DIA dünyaya, islam dünyasında nasıl dersiniz var? İran'da, Turan'da, Mısır'da buna benzer bir şey olabilir mi?

Niçin?

Mehmet Demircinin kişisel sayfasından alınmıştır.

Bu yazı 422 defa okunmuştur.