Muammer AZMAK

Muammer AZMAK

[email protected]

GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

18 Mayıs 2011 - 11:07

 

Gençlik haftası etkinlikleri içinde planlanmış  başarılı bir şekilde hayata geçirilmiş olan başarım ve tasarım çalışmalarının, iki coğrafya öğretmenin rehberliğinde, yaklaşık yüz otuz öğrenci  - ki bazıları bireysel bazıları ise grup çalışması- ve uzun soluklu emeklerinin mahsullerini toplama, düzenleme, sergileme, davetlilere -bir küçük ikram ile- ayaküstü atıştırma fırsatının da verildiği açılış merasimi coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Davetlilerin ayrıntılı bilgi alma çabaları, bütün çalışmaları tek tek tetkik edip sual sormaları adeta bir pekiştirme görevi ifa etti. Canlılık, mekânımız için uzun zamandır yaşanmamış bir olaydı.

 

Adı Coğrafya dersi sergisi diye adlandırılmış olmasına karşılık,  o kadar yalın, sıradan bir çalışma olmaktan çıkmış. Bayağı emek, sermaye, araştırma, yoğun düşünme, farklı görme, ayrı yönlerden gösterme çabaları ile engin duyarlılık hissedilmiş yüksek eserler demeti oluşturulmuş. On altı mayıs iki bin on bir tarihi saat on bir sularını Anadolu İmam-Hatip Lisesi için hafızalardan silinmeyecek bir tarih olarak tescil etmeyi düşünenler haksız değillerdi. Tereddütlerini, açılışı yapmaya gelen milli eğitim camiası yöneticilerinin çokluğu ile izale ederek hatıra defterlerine ‘unutulmayacak an’ olarak kayıt etmişlerdir.

 

Sergiyi gezen basın camiasının gayretkeş muhabirleri ayrıntıları kaçırmamak için birbiriyle adeta yarışırken yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için de birbirlerine doğru bilgiyi servis etme nezaketini de elden bırakmamaları iyi şeyler oluyor dedirtecek cinsinden davranışlar olarak zihinlerde yer etti. Haber atlamamak geleneğine güzel bir halka olarak dahil edildiğini görmemiz de bizleri ziyadesiyle sevindirdi.

 

Bu haftanın diğer bir çabası ise kermes düzenlenerek okul- aile işbirliği bağlamında okul veya dersliklerin eksik veya yenilenmesi gereken müştemilatları için bir birikim sağlanması etkinliğiydi. Üç rehber öğretmenin ve onlarca öğrencinin şevkle, zevkle ortaya koydukları gayretkeşlikler görülmeye değerdi. Malzemelerin temin edilmesinden başlayan serüvenin her noktasında birbirleriyle yarışırcasına emek harcamaları, son nokta sunum ve satışa katkı yapmak çıtayı daha yükseklere taşıma gayretlerinden bahsetmemek haksızlık olacaktır. Burada ailelerimizin katılımlarının yeterli bir düzey aralığında seyretmediğinin de altını çizmeliyiz ki; bu konuda çalışma içerisinde yer alanlar yeni çalışmalara yeni yüzleri dahil etmenin yollarını araştırıp geliştirip çemberin büyümesini, paylaşımda kişiye düşen yükün hafiflemesini, temin edebilsinler. Velilerin daha duyarlı ve katılımcı olmaları her türlü problemin aşılmasında, önemli rol oynadığı gerçeği, akıllardan çıkarılmamalıdır.

 

Diğer bir çalışma ise Edebiyat öğretmenlerinin rehberliğinde rahmet peygamberi, ona bağlı olarak merhametin kucağı annelerin yâd edildiği Anneler günü etkinliğiydi. Kermesin akabinde saat on beş’te Annelere rahmet, oğullarına saygı, istiklali tekrar haykırma merasimi, okul müdürünün kısa, öz açış konuşması ile başlayan görevli on yedi kızlı- erkekli öğrenci ekibinin canla- başla üstlendikleri vazifeyi yerine getirme çabaları, seyircileri annelerine duygu ve düşüncelerini olabildiğince içselleştirerek aktarma gayretlerini, zaman zaman annelerin alkışlarla, bazen  de  gözyaşları ile onaylamaları, her iki taraf adına unutulmayacak dakikalardı. Merhamet peygamberini tanımlamalar, tarifler, duyulan hicaplar, teessürler, genç yüreklerin bu konudaki hassasiyetlerinin göstergesi gibiydi. Söylenen ilahilerdeki hislenişleri görmek gerekirdi. Bağlantıyı şarkı ve ezgisiyle kurduktan sonra annelerine sitemleri, yalvarışları, istekleri, şikâyetleri, söz verişleri, onların adına dilek ve temennileri, ninni söyleyişleri, türkü çığırışları, ilahi dillendirişleri birbirinden ayrı görüntü ve karşılık buluş ile sonlandı. Hem annelere hem de gizli kahraman babalara hediye edilen kırmızı karanfiller, sevgi ateşinin dışa vuran yalazı gibi gönülleri dağladı.

 

Annelerin hatıralarını canlandıran kendi annelerini çeşitli şekillerde anımsamalarını sağlayan bu konuda çocuklarının duyarlı olmalarını görmelerine vesile olan bu çalışmanın benzeri çalışmaların sıklıkla yapılması isteği, kazanımların başka bir yönünü ortaya koyması açısından manidar sayılmalıdır illa dikkatlerden de uzak tutulmamalıdır.

 

Şimdiden gelecek yılın çalışma takviminin taslağı oluşturulmaya başlanmalı, yapılacak etkinlikler dar alanlardan, geniş alanlara, düşmeden, yükselerek kaydırılmalı, daha neler yapılabilir suali, tekrar tekrar sorulmalı ve cevabı bulma gayretlerinin artması son dileğimiz olmalı.

                                                                                                             16/05/2011