Buhara Hanlığı kitabı yayımlandı

Murat Özkan'ın "Buhara Hanlığı (1500-1920)" kitabı yayımlandı.

Buhara Hanlığı kitabı yayımlandı
24 Şubat 2021 - 19:19 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 - 11:01
Yazarın sosyal medyada kitabıyla ilgili paylaşımı şöyledir:

"Eflatun, “Bir şehir, farklı türde insanlardan oluşur; benzer insanlar, bir şehir meydana getiremez” der.

Tarih boyunca farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği ve bu kültürlere sahip insanları harmanlayıp, ateşin demiri erittiği gibi insanı eriten bir şehirdir Buhara. Nitekim üzerinde yüzyıllardır yaşayan insanları, ipekli bir dokuma gibi işlemiştir. Kadîm çağlardan beri dört bir yandan gelen kervanlarla yaşar bu şehir. Bundandır misafir sevgisi. Suya uzaktır ama suyun ve onu bize bahşeden göğün rengini nakşetmiştir mimarisine. Turkuazın en güzeli Buhara’nın kubbelerinde görülür. Kalan Minaresi’nin ufkunda gizlidir İpek yolundaki kervanların sesleri. Kimi zaman bu sesler birçok medeniyete hamilik yapmış olan Buhara’nın kalbidir. Maveraünnehir hâkimiyeti için Safevîlerle, Babürle, Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği ile mücadele eden, zaman zaman Hive ve Hokand hanlıkları gibi kendi soydaşlarıyla da savaşan Buhara Hanlığı’nın tarihini ele aldığım Buhara Hanlığı (1500-1920) adlı çalışma yayınlandı. "

Arka Kapak Yazısı

Moğolların Türkistan’ı ele geçirmesinden sonra Cengiz Han’ın oğlu Çağatay tarafından kurulan Çağatay Hanlığı, akabinde Timur’un kurduğu Timurlu Devleti ve ileriki yıllarda yine aynı coğrafyada kurulan birçok devlet, tarih sahnesinden çekilseler bile onları var eden toplumlar yok olmamış, bilakis yeni siyasî yapılar kurarak günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu siyasî yapılardan birisi de adını Altın Orda Hanı Özbek’ten alan Özbek ulusunun kurduğu Buhara Hanlığı’dır. 1500-1920 yılları arasında bölgede hüküm süren Buhara Hanlığı (Buhara Emirliği), Türkistan coğrafyasında Türk-İslam kültürünün kök salmasına büyük katkı sağladı. Buharalıların, kuruluşundan Rus işgaliyle yıkılışına kadar dört asırdan biraz daha uzun bir süre hayatta kalan hanlıkları, Mâverâünnehir hâkimiyeti için Safevîlere, Babürlülere, Çarlık Rusya’ya ve Sovyetler Birliği’ne karşı mücadele ettiği gibi, zaman zaman Hive ve Hokand Hanlıkları gibi kendi soydaşlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Murat Özkan’ın Buhara Hanlığı (1500-1920) başlıklı bu kısa ama yoğun çalışması, Mâverâünnehir bölgesinin en önemli kültür ve bilim merkezlerinden birisi olan Buhara ve adını verdiği Buhara Hanlığı’nın tarihini siyasî, iktisadî ve kültürel veçheleriyle ele alıyor.

Bu haber 1877 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum