Afyon Bedesteni

Afyon Bedesteni
21 Temmuz 2022 - 13:22

Afyon Bedesteni

Afyon merkezinde, Sinan Halife Mahallesi Köprübaşı Caddesinde yer alan eser, günümüzdeki haline ancak köklü değişimler sonucu gelebilmiştir. Daha önce buraya Cağaloğlu Rüstem Paşa tarafından 1550-1553 yıllarında Mimar Sinan’a bir bedesten yaptırılmış, fakat bu bedesten yapılışından bir asır kadar sonra harap duruma düşmüştür. Bu sebeple yeri ve binası XVII. yüzyılın ikinci yarısında bir mimara (Musa Beşe’ye) satılmış, lakin yıkılmasına izin verilmemiştir. Bu bedesten XX. yüzyıl başlarına kadar ayakta kalmış, daha sonra yıkılarak yerine şimdiki Hacı Bekir Tiryaki Bedesteni, muhtemelen Fransız Mimar Ermeni Usta tarafından, inşa edilmiştir. Dört yönden sokağa açılan yapının güneyde ana girişi vardır. Kuzeydeki parseli iki katlıdır; öteki parseller tek katlı olan bedestenin kuzey kenarı düzgün olmayan yaklaşık dörtgen kesitli, kâgir bir yapıdır. Eğimli alana yapılmış olması nedeniyle tuğla tonozlu alt kat odaları depo olarak kullanılmaktadır. Altı kapısı olan bedestenin kapıları iç yollarla birbirine bağlantılı olup, yolların her iki yanlarında dükkânlar dizilidir. Taç kapı konumunda olan güney-kuzey doğrultulu bir kapısı mevcuttur. Güney kapısı yuvarlak kemerlidir. Birbirine benzeyen dikdörtgen açıklıklı doğu kapıları iri kesme taştandır. Atkı üstünde tuğla büyüklüğünde kesme taşlardan yapılmış üçgenalınlığın ortası süslemelidir. Doğu kapılardan güneyde olanın önüne ahşap çatılı sundurma eklenmiştir. Zeminleri hafif yükseltilmiş olan dükkânlar kesme taş ayaklarla birbirinden ayrılmışlardır. Ayaklar üzerinde yine kesme taştan yapılma atkılar ve çıkma saçaklar yapılmıştır. Kuzey kesimdeki üst kat yapısı moloz taş duvarlıdır, dikdörtgen pencerelerin çerçeveleri de kesme taştandır. Dükkânlar iç yollar boyunca yan yana karşılıklı ve ardarda, dışarıda ise yan yana dizilmişlerdir. Dış taraftakiler zamanla yenilenerek büyük oranda özgünlüğünü kaybetmiştir.

Ahilik Ansiklopedisi
https://www.eansiklopedi.com/afyon-bedesteni/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum