Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

[email protected]

GAZEL

30 Eylül 2022 - 15:14 - Güncelleme: 01 Ekim 2022 - 17:29

GAZEL

Dâhil ol kârbân-ı aşka, bir ulu dergâha gel
Dergeh-i Monlâ Celâl’e kıl dehâlet, şâha gel.

Tut Ateşbâz-ı Velî’nin dâmenin, ol ehl-i dil
Pişmek istersen ey âşık, bir ulu matbâha gel.


Şems-i Tebrîzî ışıkdır, vechi Hak’dan akseden
Âlemin fânûsu oldur, şeb-çerâğ ü mâha gel.

Ahmed ü Mahmûd, Muhammed, Mustafâ’nın aşkına
Çıkma râh-ı Mevlevîden, Hazret-i Allâh’a gel.


İsteme beylik, ne lâzım, pâdişâha evlad ol!
Nâ-bekâra verme gönlün, “Semme vechullâh”a gel.

Yâr ü ağyâr cümlesinden fâriğ oldun Veysiyâ
Hazret-i Monlâ delîlin oldu sen ol Şâh’a gel.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum