Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

İnsanın Yoldaşıdır Musıki

11 Şubat 2023 - 20:46 - Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 21:00

İnsanın Yoldaşıdır Musıki
     Ecdadımız, Asya’dan başka bir diyara her adım atışında kopuz onun dostu olmuş, onunla dertleşip, onunla yaşamıştır. Güzel bir ses ve müzik insanoğlunun, cemiyette ve içinde her zaman yoldaşı olmuştur.
     Şerefli ve itibarlı kıymetlerimize sahip çıkıp, onların yok edilmesine izin vermemek gerekir. “ Nereye gidersen git dünyanı da beraber götürürsün. Musıkisi, edebiyatı, tarihi, sanatı, hulasa irfan ve medeniyeti ile mensup olduğun milleti araştır, sırlarını çöz oku, öğren ve öğret ki Türk çocuğunun kendine ve cemiyete karşı ödenmez borcu budur, “bilesin”. Dünyanın hangi tarafına gidecek olsan, bu vazifeyi taşıyan, nakleden olduğunu bil ve bildir.” S.45*
     İnsanı yüceliğe, sevgiye yaklaştıran her şey güzeldir.”  Heykeltıraş eline düşmüş sert ve şekilsiz bir cisim onun sanat dehasıyla nasıl abideleşir ve değer kazanırsa, kaba ve katı kalp de musikiyle öylece bir üslup, ahenk ve nizam kazanır.  
   Mesela Cemil Altınbilek’in besteleri insana bir başka haz verir. Tavşanca acemaşiran saz semaisi ile çoşar, 
"Güvercinim uçalım, dağı taşı aşalım.
Ufuklara dalalım, sevgiliye varalım…
Güvercinim gidelim, memlekete dönelim.
Göklerden süzülelim, evimize inelim…
Güvercinim oldu ya fırsat düştü kaçmaya,
Açılır da kafesim dönmem mi hiç ben sana,
Güvercinim dağlarda, eşi dostu bağlarda,
Bu can sana koşar da, salmıyorlar uçmaya” diyen hasret ile hüzünleniriz.  

     “Kuran-ı Kerim, Hak kelamının söze güzel bir ahenk vererek okumak şeklinde musıkileşmiş ifadesidir. Hiç musıki tercüme olur mu? Bachların, Wagnerlerin, Itrilerin, Dede Efendilerin sesleri, bir dilden bir dile çevrilebilir mi? Kuran-ı Kerim gerçi Arap dili ile gelmiştir. Fakat Arapçadan ziyade Allah’ın lisanı- Allahça demek caizdir. Kuran’ın hikmeti, bir eşi olmayan öyle müzikal bir ritim içinde insanlığa sunmuştur ki ahenk ve güzel ifade de çok ileri olan zaman-ı saadet, hiçbir Arap şair ve filozofuna, bu hak kelamına değil benzer, hatta yakışır bir örnek verdirememiştir. S.55  
     İnsanın yaratılışında hep hoyrat ve incitebilen bir yanı vardır. İyi bir musıki insanı rahatlatır ve terbiye eder.
https://www.youtube.com/watch?v=FXS6zOFAvj8

Celil Altınbilek
07.02.2023
*Samiha Ayverdi. Mektuplar 13. Kubbealtı 2022



 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum