Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

İzmir'de Tasavvuf Kültürü Kitabı

16 Aralık 2022 - 09:20

İzmir’de Tasavvuf Kültürü Kitabı
      İzmir’de bir dost ile beraber, Emir Sultan’a ve çevresindeki türbeleri ziyarete gidecektik. Bu konuda yazılmış eser azdır. Mehmet Demirci hocamın “İzmir’de Tasavvuf Kültürü “ *kitabına tekrar göz attık bir vesileyle kendisiyle de konuştuk.
      Hocamız, türbelerden ve makamlardan bahsetti, bir türbede hem kabir olacağı hem de yalnızca onun makamı olacağından söz etti. Bazen bir kimsenin mesela Atatürk’ün kabrinin Ankara’da olduğu gibi, bazı ziyaret edilen şehirlerdeki Atatürk evlerinin makam olarak kabul edilebildiği ancak kabrin Ankara’da olduğu örneğini verdi.
    Şehirde, “Kadifekale’den Basmaye’ye kadar olan bölge Şehrin tarihi mekânıdır. Buradaki evler, ibadethaneler ve binalar hala eski tarihin izlerini, biraz garip ve yıpranmış olarak taşımaktadır. Bu semtte Emir Sultan türbesi ve zaviyesi ve de pek çok kimsenin mezarları vardır.  “15 Mayıs 1919 günü Yunan İşgalinde, “yaşa Venizelos “ demediği için hunharca süngülenerek şehit edilen Fethi Bey’in kabri de buradadır. “ Burası kaynaklarda Seyid Mükerremiddin adıyla yazılmış fakat halk arasında Emir Sultan diye bilinmiştir. Zaviye, İzmir’in fethiyle beraber burada kurulmuş olup İzmir’in ilk dergâhıdır. Peki, tasavvuf nedir? Kısaca dinin içselleştirilmesi, canlı ve yaşanır hale getirilmesidir. Özellikle ahlak boyutunun öne çıkarılmasıdır. İman, dinin kökleri: ibadet, gövdesi, dalları yaprakları, ahlak ise meyvesidir. Meyve ağacı, meyve elde etmek için yetiştirilir. Meyvesiz ağaç bir işe yaramaz, belki sadece odun olur. Tasavvuf kurumları dinin ahlak boyutu üzerinde yoğunlaşır. Alçak gönüllü, cömert, sevecen insan tipi yetiştirmeye çalışır.”(s.9-10) Diye yazar Hocamız
    Şimdi kendisinden herhangi bir eser kalmayan İzmir Mevlevihane’sinin yerini hocamız tespit etmiş,  ilgili yazıları toplamış ve yazmıştır. Kitapta İzmir’de bulunan çeşitli dergâhlarla ilgili yazılar mevcuttur. Ayrıca kitap, bu mekânlarda bulunan sanat ve kültür erbabı şair, bestekâr gibi kimselerle ilgili geniş bilgiler vermektedir.
      İzmir Şehrinin manevi hayatının ne kadar zengin olduğu bu kitapta daha da rahatça görülmektedir. Hocamız kırk yıl civarı tasavvuf dersleri okutmuş, konusunda uzmanlaşmış birisidir. Meraklısı ve ilgilenenler, Demirci Hocanın yazdığı kitaptan, İzmir’deki inanç erlerini ve İzmir’in tasavvuf kültürüne ait değerleri ve yazılıp çizilenleri daha tafsilatlı olarak bu kitapta bulabilir.
Celil Altınbilek
14.12.2022
*Mehmet Demirci. İzmir’de Tasavvuf Kültürü, İstanbul 2017
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum