Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Değerlerimizin Kaybı Yalnız Müzikte mi?

27 Mayıs 2022 - 11:04

Değerlerimizin Kaybı Yalnız Müzikte mi?
     Bir memleketin vaziyetinin kötüleşmesi önce zihinlerde olur. Ülkenin bütün fertlerinin allame veya aydın olması beklenmez, bu zaten mümkün değildir. Fakat yaşayışıyla ilgili bazı değerler ayağa düştüğü, temel alışkanlıklar yozlaştığı zaman, İşte o zaman durum kötüdür.
     Toplumun sanata bakış açısı nerededir? Hangi müzikler orada sevilir. İnancın gösterişli tarafı ve taklidi ne durumdadır? Velhasıl estetik kaygılar ve incelik toplumda ne derece yer eder, sorgulamak hayatımızda ne derece vardır? Bu listeyi ve soruları uzatmadan devam edelim.
    Türk milletinin çok eski zamanlara, binlerce senelere uzanan bir medeniyeti vardır. Geriye gidişten sonra, yüz elli seneden beridir de bazı değerler tartışılagelmiştir. Bizce bu tartışmanın esası, yetişmiş insan kalitesidir. Temel değerlere sahip, kendini tanıyan ve sorgulayan insanımız ne durumdadır? Bizim yaşadığımız bir olay, bize bu yazdıklarımızı düşündürdü. Şehrimizde çeşitli vesilelerle, genelde vefat edenlerin ruhu için lokma hayrı yapılmakta ve dökülen sıcak lokmalar halka ücretsiz dağıtılmaktadır. Son zamanlarda bu hayır yapılırken ilahi türü müzikler veya sesler, lokmacılar tarafından etrafa ve halka zorla dinletilmektedir. Şimdi ne var bunda denilebilecektir. İşte asıl sorun bu dini görünümlü ilahi veya müzik gibi görünen seviyesiz seslerden kaynaklanmaktadır. Yayınlanan bu müziklerin, çok sevileceği düşünülmüş olmalı ki çocuk sesleriyle okunmaktadır. Hoş büyüklerin okuyuşu da aynıdır. O kadar ince, makamsız, cızırtılı ve arabesk havasındadır ki tahammülü zordur. Bu kötü müzikler nasıl tercih edilmektedir. Zarif olmayan,  estetikten yoksun bu sesler, nasıl inançla, İslam’la özdeşleştirilir? Hâlbuki bizim, uzun bir geçmişi olan müziğimizin,  milli ve hoş bir üslubu ve pek çok ismini sayabileceğimiz güzel sesli hocaları mevcuttur. Bizler, son zamanlarda çok yerde, bize benzemeyen bu Arap üslubunu çokça duyulmaktayız. Şimdi, bunlar bir merkezden mi yönlendiriliyor veya onlar azaldı da bu kötü sesler mi duruma hâkim oldu? Diye de düşünmekteyiz. Bir de işin hazin tarafı kimse bu duruma itiraz etmeden lokmasını yemesidir. Bizim ikazımız ise lokmacıdan gelen cevap bu seslerin müzik olmadığını söylemez mi… Yani o kötü sesleri kutsal bir şey olarak düşünmektedir. Bu kötü sesleri, nasıl Dinimizle özleştirebildiğini anlamak mümkün değildir. Toplumda sorgulamamak, önüne sunulanı itirazsız kabullenmek, almış başını gitmektedir.  O kadarla kalsa gene de iyi diyeceğiz, bir de bu kötü seslerin cansiperane savunması yapılmaktadır.  Bu kişiler pek bilgiç davranmakta, adeta cahilliğiyle övünmektedirler.
      Aslında bizler için doğru olan, insanca yaşamak ve etrafına zararı dokunmamaktır. İlle de insanlardan çok şey beklememek lazımdır. Fakat bazen bilerek veya bilmeden yaptığı şeyler ve yanlışta ısrar edilmesi kabul edilebilir durum değildir. Değerlerimizin, inceliğin, ayağa feda edilmesine gönlümüz razı olmasa gerekir.
Celil Altınbilek
15.05.2022 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum