Veli Metin Türkoğlu: AMERİKA KEŞFEDİLDİ Mİ, ZATEN BİLİNİYOR MUYDU..?

Veli Metin Türkoğlu: AMERİKA KEŞFEDİLDİ Mİ, ZATEN BİLİNİYOR MUYDU..?
26 Ocak 2021 - 17:32

AMERİKA KEŞFEDİLDİ Mİ, ZATEN BİLİNİYOR MUYDU..?

   M.Ö. 3000 yılından önce Yunan diye bir millet, M.Ö. 2000 yılından önce de Roma diye bir millet yoktu. Dolayısıyla günümüzden 5000 yıl önce Avrupalı diye bir millet yoktu. Ama günümüzden 16.680 yıl önce (M.Ö. 14.680) Türkler vardı. (Türk varlığının 16.680 yıl öncesine dayanan varlığının kanıtları, Veli Metin Türkoğlu’nun “Ata Türklerden Atatürk’e” adlı kitabında yayınlanmıştır.)

   Türkler, tarih öncesi dönemlerde Avrupa’ya yayılmıştı. Vincalar Balkanlar bölgesinde, Vikingler İskandinavya bölgesinde, Etrüskler İtalya’da, İberler İspanya’da, Frigler ve Etiler Anadolu’da yaşamaktaydı. Ta ki Greklerin öncülleri olan Fenikeliler, Arap Yarımadası’ndan Anadolu ve Kuzey Afrika sahillerine koloniler kurmaya başlayana kadar.
   Grekler Yunanistan’a, Romalılar İtalya’ya yerleştikten sonra işbirliği yaparak İtalya Yarımadası’nın yerlileri olan Etrüskleri yok ettiler. Ardından İspanya’daki İberler de aynı akıbete uğradı. Avrupa’nın güneyi ele geçirildikten sonra sıra İngiltere ve ona komşu olan İskandinavya bölgesine gelmişti… İskandinavya’nın yerli halkları barbar ilan edilerek yok edilmek istendi. Fakat usta savaşçılar olan İskandinavları yok edemediler. Bu nedenle onlarla ortak olup, varlığını İskandinavlardan öğrendikleri Amerika’ya beraber gitmeye karar verdiler.

    Amerika’ya ilk gidenler, Bering boğazını (Rusya’dan Alaska’ya) geçerek yeni yerleşim yerleri oluşturan Kızılderililerdi. Amerika altın ve gümüş madeni bakımından çok zengindi. Bu madenler öyle çoktu ki Amerika halklarının kap kacakları bile altın ve gümüştendi. Kızılderililerle ticaret yapan İskandinavlar bu zenginliği görmüşlerdi. Bunu duyan (çoğunlukla “Tapınak Şövalyeleri” mensubu olan) Avrupalı denizciler krallardan gemi ve ekonomik destek isteyerek Amerika’ya gidebilmenin yollarını aramaya başladılar. Dönemin Amerika’yı gösteren haritalarını incelediler. Bu haritalar, İskandinavlarda (Vikinglerde), Arap denizcilerde ve Piri Reis’te vardı.
   Resimde görülen harita, İskandinavlara ait olan bir haritadır. İskandinavların Türk kökenli olduğu artık bilinen bir gerçektir ve bu gerçeği İskandinav tarihçiler de dile getirmektedir. Resimdeki haritanın orta ve kenar kısmındaki “Ön Türkler”in kullandığı runik harflerle yazılan yazılar bu haritanın Türk kökenli halklara ait olduğunu kanıtlamaktadır. Haritadaki Latin harfleriyle yazılmış olan yazılar ise sonradan (1599 yılında) eklenmiş olan yazılardır. Sonradan eklenen bölümdeki sembollerde yer alan “Kurukafa-kemikler” ve “Haç” işaretleri Tapınak Şövalyeleri’nin kullandığı sembollerdir. (Günümüzde Macaristan Milli Müzesi’nde bulunan bu harita, “İzlanda Arazi Edinme Kayıtları Kitabı”na göre, M.S. 985 yılında İzlanda’dan Amerika’ya giden Kızıl Erik’in izlediği rota ile aynıdır... Haritanın varlığından haberdar olmamızı sağlayan Kazım Mirşan,  harita hakkındaki detaylı bilgileri MMB Yayınları’nda açıklamıştır. Kazım Mirşan’ın açıklamaları, yazımızın sonundaki “EK BİLGİ” bölümünde orijinal hali ile eklenmiştir.)

   Kristof Kolomb’un kullandığı harita muhtemelen, Afrika’dan yola çıkarak Küba ve Meksika gibi bölgelerle ticaret yapan Arap denizcilerinin kullandığı haritalardan biri olmalıdır.  Kayınbabası “Tapınak Şövalyesi” olan Kristof Kolomb uzun uğraşlar sonucunda Amerika’ya gidecek desteği bulmayı başarmış  ve Amerika’ya ulaşmıştır…
   Kristof Kolomb, Kızılderilileri görünce Hindistan’a geldiğini zannetmiştir. Bunun nedeni, Kolomb’un Hindistan’ı yöneten Babür İmparatorluğu’nun Türkler olduğunu bilmemesi ve Kızılderilileri Hindistan’da gördüğü Türklere (Babürlülere) benzetmesidir. İspanyollar da Kızılderililere Türk ismini takmıştır. Çünkü Kızılderilileri İber Yarımadası’nda yaşayan Türk kökenli İberlere benzetmişlerdir…

   Tarihi gerçekler Amerika’nın keşfedilmediğini, çok eski çağlardan beri bilindiğini göstermektedir. Asya ve Kuzey Amerika’nın üst kısmı (Bering Boğazı) neredeyse bitişik haldedir. Ayrıca Bering Boğazı haricinde iki kıtayı birbirine bağlayan ve Japonya’ya kadar uzanan adalar zinciri de göz ardı edilmemelidir. Sibirya ve doğusunda yaşayan Türkler ve Ruslar Amerika’yı zaten bilmektedirler. Bu nedenle, “Batılılar Amerika’yı 1492 yılında keşfedebilmiştir” demek daha doğru bir tarihi yaklaşım olacaktır.
(1867 yılında Rusya Çarı 2. Aleksandr, Rus İmparatorluğu'nun topraklarının bir parçası olan Alaska'yı 7 milyon 200 bin dolara Amerika'ya satmıştır.)

ARAP DENİZCİLERİN YOK EDİLMESİ

   Portekiz’deki Tapınakçılar Hindistan’ı sömürmeye başladıktan ve Amerika kıtasını gösteren haritaları gördükten sonra Arap denizcileri yok etmeye başladılar. Saldırıları durdurmak için Portekiz’e saldıran Arap denizciler başarısız oldu ve bu başarısızlık onların sonunu getirdi. Arap gemilerinin tamamı batırıldı ya da ele geçirildi. Portekiz’in Evora şehrinin arması hâlen o eski dönemlerin izini taşımaktadır.


Portekiz / Evora Şehir Arması

   Portekiz Tapınakçıları; Atlas Okyanusu’ndaki adalarda, Güney Amerika’da, Afrika sahillerinde, Hindistan ve Çin’de uzun yıllar sömürü yapmışlardır. Bu rotaların hem sömürgecileri hem de korsanlarıdırlar. 1510’da ele geçirdikleri Hindistan’ın Goa Eyaleti’ni uzun süre sömürmüş, Çin’in Macau bölgesi 1999 yılına kadar Portekiz’in sömürüsü olarak kalmıştır.
   Portekizli kâşif Vasco da Gama da Tapınakçılardan biridir… Dönemin baharat ticareti Portekizli Benveniste ailesinin kontrolündedir. Kral Davut’un soyundan (Davut evi üyesi) olarak kabul edilen bu aile 1500’lü yılların ortalarında Avrupa’nın en büyük bankerlerinden biri olmuştur.

EK BİLGİ :KAYNAKLAR:

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum