Türkçülük fikrinin kan damarı dergiler

Türk milliyetçiliği ve Türkçülük üzerine çalışmalarıyla takdir toplayan genç araştırmacılar Ahmet Şahin ile Emin Yarımoğlu bu alana ilgi duyanlara kaynaklık edecek yeni bir kitaba imza attılar. Şahin ve Yarımoğlu, "Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler" adlı ortak çalışmalarının hedefini şöyle açıklıyorlar:

Türkçülük fikrinin kan damarı dergiler
14 Ağustos 2022 - 11:49

"Fikir dergileri Türkiye'deki düşünce tarihinin gelişim ve dönüşümünde önemli rol oynamalarının yanı sıra bu konuda bize detaylı bir panorama sunmaktadır. Bu minvalde düşünüldüğünde dergicilik, milliyetçi fikir hareketlerinin de 'kaynadığı' bir araç olmuştur. Türkçülük fikrinin teşekkülünden bugünlere kadar olan süreç içerisinde birçok alanda propaganda aracının olmasının yanı sıra süreli yayınlar sahası da bir hayli zengindir. Dergilerde yapılan çalışmalarda yalnızca dergilerin künye bilgisi ve içerisindeki yazıların metne nakledilmesi o dönemin idrakini zorlaştıracaktır. Tahlilin, eleştirinin, bütüncül bir bakış açısının yer aldığı metinler temellendirmenin ve tanımlamanın da kapılarını aralamaktadır.

Elinizdeki kitap Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler serisinin ilk ürünüdür. Türkçü dergileri tek bir kitapta toplamak ve okuyucuya sunmak mümkün değildir. Bizim bu çalışmalarda amaçladığımız asıl mesele: Türkçülük fikri çizgisinde çıkarılmış süreli yayınları gündeme getirmek, dergilerin muhtevasında yer alan siyasi, sosyal vb. meselelerin karşılaştırmalı tahlilini sağlamak, bununla birlikte derginin çıkarıldığı dönemi panoramik olarak incelemektir. Bu bakış açısıyla oluşan çalışmamızda dergilerde yer alan gündem, kavram ve meseleler minvalinde Türkiye'nin yakın tarihini Türkçülük fikrinin perspektifinden okuyacaksınız. Daha geniş bir ifadeyle günümüzü iyi anlamak için bugünün merkezinde olan dergilerin irdelenmesi gerekmektedir."

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun da kitaba yazdığı sunuş yazısında, bu alanda daha önce yapılmış çalışmaları hatırlattıktan sonra şu değerlendirmede bulunuyor:

"Elinizdeki eserde çoğunlukla genç akademisyenler tarafından ele alınan tam 17 dergi var. Meşrutiyet yıllarındaki Genç Kalemler dergisinden Atsız'ın ölümünden sonra çıkan Yeni Orkun dergisine kadar birçok dergi inceleniyor. Ancak bu çalışmanın öncekilerden önemli bir farkı var. Dergiler akademik bir anlayışla ve derinliğine ele alınıyor. Eserdeki her dergi dış yapısından, kapağından ve künye bilgilerinden başlanarak muhtevasına varıncaya dek ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Dergilerden bazılarının kuruluş ve kapanış maceraları da anlatılmıştır. Asıl ağırlık ise derginin muhtevasına verilmiştir: Hangi konular hangi yaklaşımla ve hangi ağırlıkta ele alınıyor? Bu soruların cevapları, yer yer dergilerdeki önemli yazılardan da alıntılar yapılarak verilmeye çalışılıyor. Bu arada, derginin çıktığı yıllardaki siyasi ve fikrî vasat da ihmal edilmiyor ve dergi o günün şartları içinde değerlendiriliyor. Türkçü dergiler elbette bu kitapta incelenenlerden ibaret değil. Ancak bu yayının bir dizi olacağı ve arkadan gelen yayınlarda diğer Türkçü dergilerin de inceleneceği anlaşılmaktadır. Türkçü dergiler, Türkçülük tarihinin de ana kaynaklarındandır. İleride yazılacak kapsamlı bir Türkçülük tarihi bu eserden ve Türkçü dergilerden büyük ölçüde yararlanacaktır."

Bozkurt Yayınları Tel:(0850) 346 58 78
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kitap-haberleri-56hk.htm

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum