KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMUNDAN RUSYA'DAKİ REFERANDUM İLE İLGİLİ BİLDİRİ

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMUNDAN RUSYA'DAKİ REFERANDUM İLE İLGİLİ BİLDİRİ
23 Haziran 2020 - 09:53 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 - 09:57

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görev süresini uzatan ve Rusya Federasyonu’nda Rus olmayan milletlerin sonunu hazırlayacak olan anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’deki Kırım Tatar sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılandı.

Rusya’da 1 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanana anayasa değişikliği referandumuna Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu, Rusya’da yapılması planlanan anayasa değişikliği ile bir bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride Rusya Federasyonunu oluşturan Rus olmayan milletler ve diğer etnik toplulukların hayat hakkının sona ereceği, ülkede hukuk güvenliği ve adil yargılama hakkının tamamen ortadan kalkacağı, Rusya ile ilişkili olan devlet, kişi ve diğer kuruluşların hukuki güvencesinin tamamen ortadan kalkacağı ifade edildi.

“KIRIM TATARLARI RUS EGEMENLİĞİNİ ASLA KABUL ETMEYECEKTİR”

Faaliyet alanı Türkiye olan 56 Kırım Tatar teşkilatı ve uluslararası faaliyet gösteren Bağımsız İdil- Ural Teşkilatının imzası ile yayımlanan bildirinin tam metni, şu şekilde:

“Kırım Tatarları, tarihlerinden aldıkları tecrübe ile 27 Şubat 2014 yılında vatanları Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından hukuksuzca işgalini tanımadıklarını ve Rusya Federasyonunun egemenliğini asla kabul etmeyeceklerini bütün dünyaya ilan etmiştir. Vatan’da yaşayan kardeşlerinin bu kararı dünyanın pek çok ülkesine dağılmış Kırım Tatar diasporası tarafından da kabul edilmiş ve işgale karşı insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalınarak mücadeleye başlamıştır.

“KIRIM TATAR HALKININ ONURLU KARARI SAYGIYLA KARŞILANMAKTADIR”

Kırım Tatar halkının bu onurlu ve tüm dünya tarafından saygı ile karşılanan kararı, Kırım’ın ilk kez 1783 yılında Rusya tarafından işgalinden bu yana yaşadığı büyük acılar ve felâketlerden edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Halkımız, iki asrı aşan bu işgal devirlerinden Rusya devletinin işgal altına aldığı topraklarda Rus olmayan diğer milletlere, halklara, etnik ve dinî unsurlara gerçekte hayat hakkı tanımadığını uğradığı sürgünler, katliamlar, baskı ve eritme siyasetleri sonucunda çok acı ve açık bir şekilde öğrenerek millî benliğine silinmez bir şekilde işlemiştir.

“KIRIM TATARLARININ RUSYA’YA DİRENMESİNİN DOĞRU OLDUĞUNUN İSPATI”

Kırım’ın işgalinden altı yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra Kremlin yönetiminin 1 Temmuz 2020 tarihinde son aşama olarak halkoylamasına sunacağı Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklik tasarısı Kırım Tatarlarının Rus hegemonyasına direnmesinin ne denli doğru ve haklı bir karar ve eylem olduğunun ispatıdır.

“REFERANDUM İNSAN HAKLARININ İHLALİDİR”

Bugünden sonuçları belli olan sözde halkoylaması sonucunda Rusya Federasyonunun yürürlüğe girecek yeni anayasası ile ‘Rusya kanunları uluslararası sözleşmelerden üstün tutularak’ esasen ne Rus halkının ne de Rus olmayan diğer halkların ve dahi Rusya Federasyonu ile ilişkili olan diğer devlet, kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ve bireylerin hukukî güvencesi kalmayacak; gerek Rusya Federasyonu vatandaşı gerekse Rusya Federasyonu ile her türlü medenî, ticarî ve sair ilişkisi olan devletler dahil diğer ülke vatandaşı kamu ve özel kişi ve kuruluşların hak arama, adil yargılanma ve sair temel hak ve özgürlükleri Rus kanunlarının ve yargısının hüküm ve insafına bırakılmış olacaktır. Bu uluslararası hukuk düzeninin ve hususen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok açık bir ihlalidir.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, RUSYA’NIN IRKÇI BİR DEVLET OLDUĞUNUN KANITIDIR”

En az bunun kadar ve bizler için daha da önemlisi, anayasa değişiklik tasarısında yer alan ‘Rusya Federasyonu topraklarında, devlet kurucu halkın dili olan Rusça devlet dilidir. Rus halkı devlet kurucu bir halk olduğu gibi, Rusya Federasyonunun ortak hukuka sahip halklarının çok milletli ittifakına dahildir.’ düzenlemesidir. Gerek değişiklik tasarında yer alan başkaca hükümler, gerekse Rusya Federasyonunda özellikle anadil konusunda geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren kanunlarla birlikte değerlendirildiğinde bu madde esasen Rusya Federasyonunda yaşayan ve Rus olmayan bütün milletler, halklar, etnik ve dinî unsurların varlığına son verme amaçlı bir düzenlemedir. Rus olmayan halkların varlığını sürdürmeleri için gerekeli olan her türlü kamusal ve özel hizmet ve ihtiyacın karşılanmaması için dayanak olacak bu madde, uluslararası hukukun güvence altına almış olduğu milletlerin, yerli halklar ve etnik toplulukların hayat hakkını yok edecek niteliktedir. Bu, kuruluşu itibariyle bir Federasyon olan Rusya devletinin kendi kuruluş felsefesinden, federatif yapı mantığından ve sözleşmelerinden ayrılarak ırkçı bir devlet yapısına büründüğünün delilidir.

KIRIM TATARLARINDAN REFERANDUMA BOYKOT

Kırım Tatar halkı Rusya egemenliğini asla kabul etmemiş ve etmeyecek bir halk olarak Kırım’da hukuk ve kanundışı olarak yapılacak bu sözde halkoylamasını boykot edecektir.

Bu itibarla, Rusya Federasyonunda yaşayan bütün onurlu kardeş halkları kendi varlıklarına son verecek bu anayasa değişikliği halkoylamasını boykota; insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalete saygılı Rus dostlarımızı da boykota katılmaya davet ediyoruz.”

Bildiride imzası olan teşkilatlar ise şu şekilde:

1-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi

2-Kırım Gelişim Vakfı

3-Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı

4-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

5-Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

6-Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

7-Çanakkale Kırım Tatarları Derneği

8-Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

9-Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

10-Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

11-Serik Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği

12-Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği

13- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

14- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

15- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

16- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

17- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

18- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

19- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

20- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

21- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

22- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi

23- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi

24- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı-Ballıkpınar Şubesi

25- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

26- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

27- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

28- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi

29- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi

30- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi

31- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi

32- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi

33- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi

34- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi

35- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi

36- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Altınova Şubesi

37- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Çiftlikköy Şubesi

38- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği

39- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği

40- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kalecikkaya Temsilciliği

41- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği

42- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği

43- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği

44- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği

45- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği

46- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği

47- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği

48-Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırmaları Derneği

49-Emiryakup Kırımlılar Derneği

50-İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

51-Düzce Kırım Türkleri Derneği

52-Kırım Gelişim Vakfı Polatlı Şubesi

53-Kırım Gelişim Vakfı Afyonkarahisar Şubesi

54-Kırım Gelişim Vakfı İstanbul Şubesi

55-Kırım Gelişim Vakfı Bursa Şubesi

56-Kırım Gelişim Vakfı Çorlu Şubesi

57-Bağımsız İdil-Ural Hareketi Uluslararası Teşkilatı

Kaynak: https://qha.com.tr/

Bu haber 650 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum