Azerbaycan'ın gelecek vizyonu: Turan

Azerbaycan'ın gelecek vizyonu: Turan
08 Haziran 2024 - 18:11
Ekran görüntüsü 2024-06-07 152538.png (123 KB)
Yaseman Garagoyunlu,
Araştırma Görevlisi


Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gelecek vizyonunu destekliyorum. Ne Avrupa ne de Rusya. Ne Avrupa-Atlantik Sistemi ne de Avrasya. Bizim yolumuz Türk-Turan Birliği'nedir.

Turan'a Turan'a Azerbaycan - Koçak Askerov & Semih İpek
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Avrupa'nın tarihi, kanın ve sömürgeciliğin tarihidir... Biz Avrupa değiliz!" dedi.
Kesinlikle doğru. Kan ve sömürgecilik geçmişi olan bir birlik bize ve dünyaya örnek olamaz. Dünyanın merkezi ve hegemonik gücü olamaz. Dünya halkları uyanıyor. Gerçeği öğreniyorlar. Avrupa-Atlantik sisteminin insanlığa darbelerini, dünyaya getirdiği felaketleri, özellikle insan hakları ve demokrasi adı altında biz Türklere karşı işlediği suçları inceliyorlar. Son 30 yılda Avrupa kültürünün insanlığa darbeleri, istila, sömürgeleştirme, soykırımlar, soygun, kölelik, köle ticareti, insan kaçakçılığı üzerine onlarca eser yazıldı.
Dünya referans dönemine girdi. 19.-20. yüzyıl küresel Avrupalılaşma (Batılılaşma-Avrupa kültür modelinin benimsenmesi) dönemi ise, 21. yüzyıl Avrupa kültür modelinin reddi, Avrupa sisteminin hegemonyasından ve kültür emperyalizminden kurtuluş dönemidir. .
Çok kutuplu dünya-küreselleşen bir süper sistem olan Avrupa-Atlantik sistemine karşı yerel sistemlerin-yerel kültürlerin gelişmesini destekleyen bir siyasal sistem, düzen kavramının gelişmesini kaçınılmaz kılmaktadır.
 Avrupa sistemi, küresel bir sistem ve küresel bir kültür sistemi olarak örnek model olma yeteneğini ve hakkını kaybediyor.
İnsanlık bu kan ve sömürgecilik düzeninin vereceği zararın hesabını yapıyor.
Edward Said, O. Spengler, R. Guenon, Frutje Capra, Toynbee, Kissinger, Huntington, Brzezinski, T. Duralı, A. Davutoğlu, Ali Shariati, N. Danilevski, A. Dugin vb. gibi yazarlar anlatmışlardır. ve detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Son yıllarda Batı'daki pek çok akademisyen Batı mitini çürütmeye çalışıyor.
Batı kültürü ve sistemi insanlık için bir kalkınma modeli ve örnek olmaktan çıkıyor.
İlham Aliyev'in Avrupa konusunda söylediklerine tamamen katılıyoruz. Evet, biz Avrupalı ​​değiliz. Biz Türküz, Asyalıyız, Doğuluyuz, Müslümanız, Ordu Milletiyiz. Biz Türkler, kendi medeniyet değerlerimiz, siyasi ve kültürel sistemimiz, düzen anlayışımız, Allah-insan, insan-doğa, insan-insan, insan-Devlet ilişkileri anlayışımızla süper sistem kuran bir milletiz. Avrupa son 500 yıldır süper bir sistem. Biz Türkler tarihin her döneminde bir süper sistem olduk. Her süper sistemin arkasında bir kültür vardır. Dünya görüşü ve felsefe durur. Evet, biz Avrupalı ​​değiliz. Bizim kültürümüz Türk kültürüdür. Türk kültürünü ve süper sistemini yeniden inşa etmeye çalışmalıyız. Azerbaycan'ın devlet stratejisi ve milli düşüncesi Turan sistemi ve medeniyetinin kurulması olmalıdır. İlham Aliyev'in dediği gibi bizim ailemiz Türk ailesidir, yolumuz Türk Birliği'dir. İlham Aliyev'in bu politikasını destekliyorum.
Rusya, Türk Birliğinin önündeki en büyük engeldir!
Ancak bizi 200 yıl işgal ve sömürge altında tutan Rusya'nın tarihinin, kültürünün ve devletinin de kan ve sömürgecilik üzerine kurulduğunu söylemeyi zorunlu görüyorum. Rus devleti, tarihinin 600 yılını Türklerle savaşa adadı. Rusya, Türk coğrafyası, Türk toprakları ve Türk kültürü üzerine kurulmuştur. Rusya'nın tarihi toprakları Moskova ve çevresini kapsamaktadır. Rusya tarihin etnografik bölgelerine çekilmelidir. Rusya'nın tarihi aynı zamanda Kan ve Sömürgeciliğin tarihidir. Rusya kan döktü. Türk kanı döktü ve Türk kanı üzerine yerleşti. Rus tarihi, Türklerle yapılan savaşın tarihidir. Türk Milletine Ruslar kadar sert vuran hiçbir devlet ve millet olmamıştır. Rusya, Kızıl Orda devletini işgal etti ve yok etti; Rusya, Kaçar Türk İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında yer aldı. Ermenistan, Azerbaycan üzerinde haçlı devleti kurdu. Rusya Türk-Turan-İslam düşmanıdır. Rusya'nın Azerbaycan'daki 300 Rusça eğitim veren okulu kapatılmalıdır. Rus dilinin resmi öğretimi yasaklanmalıdır. Azerbaycan Rusya'nın çevresi ve arka bahçesi olmaktan çıkmalıdır.
Bizim yolumuz ne Avrupa-Atlantik sistemine ne de Avrasya sisteminedir. Yolumuz Turan sistemine.
Avrupa-Atlantik sistemini sorguladığımız gibi Avrasya sistemini de sorguluyoruz.
Avrasya sistemi kusurludur çünkü Rus-Slavları merkeze alan, Türk-Müslümanları kuşatan bir sistemdir. Türk-Müslüman kültürü, Rus-Slav kültürünün bir alt yapısı olamaz. Rusya merkezli Avrasya sistemini protesto ediyorum. Türk merkezli Avrasya sistemi gelecekte yeniden değerlendirilebilir.
Tarihte iki Avrasya modeli kurulmuştur:
  1. Cengiz Han'ın Türk-Turan Avrasya modeli. Cengiz Han İmparatorluğu.
  2. Stalin'in Rus-komünist merkezli Avrasya modeli-SSCB.
Cengiz Han'ın Avrasyacılığı geleceğe yönelik bir strateji olarak yeniden incelenmelidir.
Kan ve sömürgecilik üzerine inşa edilen Rusya, Kafkasya'yı terk etmelidir ki, Batı Türkleri (Türkiye) ve Doğu Türkleri (Türkistan), Kafkasya merkez olmak üzere etnik, coğrafi ve kültürel olarak bütünleşebilsin. Rusya, Türk Birliğinin önündeki en büyük engeldir!
Ben Azerbaycan'da tek bir Rus askerinin, Rusça konuşan, Rus kafalı bir kişinin kalmaması gerektiğine inanıyorum.
Not: Yazı ilk olarak
06/07/2024 tarihinde Musavat.com sitesinde yayınlanmıştır.

  

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları