AZERBAYCAN HALKININ MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNÜN MİMARİ

AZERBAYCAN HALKININ MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNÜN MİMARİ Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi Bilimsel İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Könul Neriman gizi Hesenova

AZERBAYCAN HALKININ MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNÜN MİMARİ
16 Haziran 2022 - 09:25

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi Bilimsel İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Könul Neriman gizi Hesenova yazdı:

"AZERBAYCAN HALKININ MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜNÜN MİMARİ"



Bugün - 15 Haziran, halkımızın kaderindeki en önemli günlerden biri olan Ulusal Kurtuluş Günü'dür. Bu tarihin yaratıcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının korunmasında, geliştirilmesinde ve güçlendirilmesinde müstesna bir rol oynayan, her zaman halkına güvenen ve halkını destekleyen büyük lider Haydar Aliyev'dir. 15 Haziran'da Haydar Aliyev Azerbaycan parlamentosu başkanlığına seçildi ve tereddütsüz cesaretle halkın kurtuluşu görevini üstlendi.
Haydar Aliyev'in bu görevi devraldığı dönem, cumhuriyetimizin bağımsızlığı için zor bir dönemdi. Ulusal liderin kendisi bu aşamayı şöyle tanımladı: “Azerbaycan büyük tehlike altındaydı. Çünkü Azerbaycan'ın bağımsız varlığına karşı çıkan iç güçler güçlüydü ve Azerbaycan gibi büyük coğrafi ve stratejik öneme sahip, zengin doğal kaynaklara sahip bir ülkenin tam bağımsızlığı diğer ülkelerdeki bazı çevreleri tatmin etmedi. "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ve buna bağlı olarak Azerbaycan'ın zayıflaması ve yenilgisi ile iç güç mücadeleleri neticesinde Haziran 1992'de iktidara gelen güçleri halk kendisi devirdi."
15 Haziran 1993 tarihinde Milli Meclisin toplantısında yaptığı konuşmada Haydar Aliyev, Azerbaycan devletinin gelecekteki kalkınma stratejisini açıkladı ve sonraki yıllarda uygulamaya koydu. Bağımsızlığı kazanmak birinci şartsa, ikinci önemli şart ise onu korumak ve geliştirmekti ve büyük lider Haydar Aliyev'in iradesiyle bu gerçek oldu.
Güçlü bir şahsiyetin, büyük bir devlet adamının, Azerbaycan halkının ve devletinin karşılaştığı önemli sorunları çözebilecek bir şahsiyetin iktidara dönüşünden sonra halk, büyük zorluklara, Karabağ sorununa rağmen bağımsızlığımızın geleceğine daha büyük bir umut ve güvenle bakmaya başladı. Bu umut ve güvenle 3 Ekim 1993'te Azerbaycan halkı oybirliğiyle Haydar Alirza oğlu Aliyev'i Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçti.
Halkın bu başarılı seçiminin ardından hayatın her alanında ilerleme ve diriliş gerçekleşmiştir. Haydar Aliyev'in dehasının meziyeti olan bu başarılar Azerbaycan'ı yıkımdan kurtarmış, bağımsızlığımızı kalıcı, ebedi, sarsılmaz ve geri dönülmez kılmıştır. Haydar Aliyev sayesinde Azerbaycan'da kısa sürede hukukun üstünlüğü sağlandı, suçla mücadele yoğunlaştırıldı, ordu kurma süreci başlatıldı ve vatandaş memnuniyeti sağlandı.
Bugün, ulusal kurtuluş ideolojisinin zaferi, bağımsız cumhuriyetimizin sürdürülebilir kalkınmasına yansıyor ve Azerbaycan'ın dünyadaki prestiji artıyor. Milli lider Haydar Aliyev'in yeniden iktidara gelmesinden sonra ülkede meydana gelen sosyo-ekonomik ve siyasi gelişme, devletimizin güçlenmesinde, medeni dünyayla yakın entegrasyon sürecine katılmasında, çağdaş bir toplum inşasında belirleyici rol oynamıştır.
Devletin uluslararası politikası ulusal çıkarlara uygun olarak inşa edilmiş, halkımız için son derece önemli olan devrimci küresel öneme sahip devasa ekonomik projeler, büyük liderin kararlılığı ile uygulanmıştır. Haydar Aliyev'in uluslararası ilişkilerde doğru analizlere dayalı stratejisi hayata geçirildi. Böylece, Eylül 1994'te milli lider Haydar Aliyev'in sıkı çalışması sayesinde "Yüzyılın Sözleşmesi" imzalandı.
Bağımsız Azerbaycan'ın ekonomik kalkınma konseptinin temelini oluşturan petrol stratejisi ustaca uygulandı. Aynı zamanda Cumhuriyetimiz Haydar Aliyev'in önderliğinde, eski İpek Yolu'nun restorasyonu, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum petrolünün ve gaz boru hatlarının yapımı gibi küresel projelerin başlatıcısı ve aktif katılımcısı olmuştur. Onun zengin devlet tecrübesine dayanan pragmatik adımları sayesinde ülkede hakim olan yıkıcı süreçler etkisiz hale getirildi.
Dünyanın siyasi liderleri Haydar Aliyev'e derin bir saygı ve hayranlık beslerler ve ona hayranlıklarını ifade etmekten çekinmezler. Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, büyük lider hakkında şunları yazdı: “Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın büyük bir lideriydi. Kriz döneminde ülkesine istikrar getirdi. Azerbaycan halkı onun mirasıyla gurur duyabilir. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı süre boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gelişti ve Azerbaycan Avrupa ile ilişkilerini daha da geliştirdi.
Şu anda tüm başarılar, ulusal lider Haydar Aliyev'in belirlediği siyasi yola ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu siyasi yolu başarıyla devam ettirmesine dayanmaktadır. Bu politikanın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda Azerbaycan, uluslararası prestiji artan, dinamik olarak gelişen, modernleşen, güçlenen bir devlet haline gelmiş ve geçtiğimiz dönemde büyük ekonomik ve askeri başarılar elde edilmiştir.
Bütün bunlar 15 Haziran 1993'ün kazanımlarıdır. Haydar Aliyev'in halkımıza ve tarihimize en büyük hizmetleri, keskin jeopolitik çelişkiler karşısında Azerbaycan devletini kurtarmak, ülkemizi parçalanma ve yok olma tehlikesinden kurtarmaktı. Devletimizin muhafazası, hürriyetimizin ve bağımsızlığımızın muhafazası demektir.
Karabağ'da bugünkü zaferi ve bağımsızlığı milli liderimiz Haydar Aliyev'e borçluyuz.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum