Fuat YILMAZER

Fuat YILMAZER

[email protected]

SEVMEK ÖĞRENMEK BİLMEK VE SORUMLULUK

24 Haziran 2020 - 10:23

SEVMEK ÖĞRENMEK BİLMEK VE SORUMLULUK

Dünyanın yaratılışı ile ilgili düşünen, fikir üretenler var.

Siyaset, ekonomi, sosyoloji, Felsefe, din. Hepsiyle ilgili çalışma yapan belli bir fikir olgunluğuna doluluğuna gelmiş bilim insanları,

Okuyorlar, araştırıyorlar, yazıyorlar, konuşuyorlar.

İnsanlığa yararlı olmak için.

Her şeyi bilmiş gibi boş konuşanlar yok mu? Var tabi.

Olacakta, normaldir.

***

Bazı konularda hala kesin bir bilgiye ulaşılmış değil.

Mesela; İnsanlık nerede, ne zaman ortaya çıktı?

Veya insanlar çok atadan mı (Poligenisme) veya tek atadan mı (Monegenisme) türedi?

Semavi dinlerin tek atadan (Monegenisme) diye kabul ediyorlar.

***

İlk insanlar, yaşamlarında ki gelişme ve değişimler, icatlar. İnsanlığa yardım için bulunup insanlığın sonunu getirecek gelişmeler!

Enteresan konular.

Araştırılması gerekir. Yarınlar için, torunlarımız için insanlık için.

Peyami Safa üstat “Milliyet olmadığı yerde şahsiyet, şahsiyet olmayan yerde insanlık olmaz” diyor.

Önemli ve haklı bir tespit.

Şahsiyet kişilik demektir yeni dilde. Kişiliği olmayanın karakteri de olamaz, karakterin oluşması için bir gruba mensup olması onu kabul etmesi gerekir.

Her soru işareti insanların kafasında cevabını bulmalı.

Kişi milliyetçi ise; inandığı iman ettiği fikri ve moral değerlerinin neler olduğunu bilmeli.

Veya öğrenmek için elinden geleni yapmalı.

Tabi kendine ve insanına saygısı varsa. Eğer göstermelik milliyetçilik maskesi takma düşüncesi yoksa.

Yapmaz ise ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece çok konuşur, cesaretlice yazar, çıkardığı ses ise boş teneken çıkan kulak tırmalayıcı sestir.

Liberallerde öyle, kabullendiği, tercihi ne ise onun ne olduğunu ne getireceğini neler götürme ihtimali olduğunu öğrenmeli. Tabi ki kendine saygısı varsa. Yok, sadece liberal maskesi takmak için yola çıkmışsa başka.

Oda onun tercidir, kimse karışmaz, karışamaz. Sadece kendinden ümit bekleyenler bıyık altından gülerler.

Dine inanlar da öyle. Hangi din olursa olsun kabul ettiği değerleri, neler istendiğini neler söylendiğini neyin amaçlandığını bilmeli, bilmek için çaba sarf dilmelidir.

Düne veya olaylara takılıp kalmadan eskinin değerini bilen, saygı gösteren ama yeni gelişmelere açık, saygılı, doğru ve gelişmenin farkında olarak.

Sevgi unutulmamalı, Sevgi, vicdan, adalet, ahlakın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.

Dün de unutulmamalı. Dünü ve dündeki olanları unutmak şuursuzluktur. Şuur önemlidir yarınlara götürecek enerji potansiyeldir.

Öğrenilmeli, ama bir şeye takılıp kalmadan, ahengini çizgini, bozmadan.

Beyin, akıl sorgulamalı, araştırmalı, sevmeli, adaleti, doğruyu, gerçeği aramalı.

Hele hep ben, hep ben denmemeli…

Fuat Yılmazer