Fuat YILMAZER

Fuat YILMAZER

[email protected]

Projelerle çevrelenen Türkiye

20 Ocak 2021 - 20:30

Son olaylar bize gösteriyor ki küresel hedefte bulunan devletlerden biri Türkiye’dir. Küresel hedef seçilenlerden olan Türkiye, küresel projelerle alt edilmeye, parçalanmaya çalışılmaktadır. Uygulanan projeler; BOP (Büyük Ortadoğu Projesi), AB ülkeleri tarafından başarılı kılınmaya çalışılan Bizans Projesi ve Siyonist Projedir.

BOP’un amacı bölge ülkelerinin parçalanarak kolay idare edilir ve yutulabilir hale getirilmesidir. Bu projenin alt zeminini bölgenin enerji havzalarının ele geçirilmesi ve enerji dağıtım güvenliğinin sağlanmasıdır.

AB ülkeleri tarafından başarılı kılınmaya çalışılan Bizans Projesinin amacı; Anadolu’daki Türk varlığı ve kimliğinin ortadan kaldırılması ve bölgenin Hristiyanlığın kontrolüne alınmasıdır. Bunun için eski Bizans çizgisinde veya ona uygun yeni bir oluşumun ortaya çıkarılmasıdır. Buna engel Türk varlığıdır, o sebeple Türkler bu bölgeden sürülüp atılmalıdır. Zaten eskiden beri amaçları budur. Emperyalistlerin bu düşünceleri dün Şark sorunu olarak anılırdı.

Siyonist Proje ise, Nil ve Fırat nehri arasında kalan kendilerince kutsal topraklar olduğuna inanılan coğrafyanın kontrolleri altına alınmasıdır. Bu bölgede İsrail’e destek olması açısından Kürt ve Ermeni devletleri kurulmalıdır.

Eğer bu gerçekleşirse Türkiye’nin ve Türklerin Kafkasya ve Asya ile bağlantıları da kesilmiş olacak ve Türkiye’de parçalanmış olacaktır.

Bizim varlığımıza karşı olan bu üç projenin de ortak noktaları vardır. Bunlardan biri Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin parçalanmasıdır ki bunda Irak ve Suriye parçalanmıştır. Kalan ikisi ile de uğraşılmaktadır.

İkincisi; Bu ülkeleri bölmede başarılı olurlarsa Ermenistan ve Kürdistan devletleri kurdurulacaktır.

Üçüncüsü ise; Bu kukla devletler kurdurulduktan sonra bizim çok fazla farkında olmadığımız değerimiz GAP’ın denetimi, kullanımı onların eline geçmiş olacaktır.

Sonuca ulaşmak içinde emperyalistler ve Siyonistler adım adım ilerlemektedirler. Adımları da kısaca şöyle sıralanabilir.

19484’de  İsrail Filistin’i işgal etti.

1977-1985 yılları arasında Ermeni ve Asala sorunu ön plandaydı ve bununla        Türkiye’yi yıpratmaya çalıştılar.

1984 yılında PKK sorunu devreye sokuldu. Günümüze kadar maddi ve manevi önemli kayıplar verdirerek devam etti.

1991-1992 yıllarında Körfez Savaşı yapıldı ve Ortadoğu’ya silahla giriş yaparak ki kepçe görevi yapmaya başladılar.

2001 yılında Afganistan işgal edildi ve orada karışıklıklar başladı.

2003’te Irak’ın işgali on binlerce ölü, iç karışıklık, değerlerini koruyamayan bir toplum ve parçalanmış Irak olarak şimdilik devam etmektedir.

Ve devamında Suriye’nin işgali, yine on binlerce ölüm, ülkesini terk edenler ve değerlerini koruyamayan yönetim ve parçalanmış, dağılmış bir ülke daha.

Bu bölge hassasiyeti olan bölgedir. Bu bölgede atılacak her adım bilinçli olarak atılmalıdır. Eğer bilinçli, öngörülü bakılırsa, aleyhte olan projeler bertaraf edile bilinir. Bilinçli ve öngörülü olunmazsa gelecekte büyük sıkıntılar görünmektedir.

Türkiye’yi saran bu sarmaldan kurtarabilmek için bilinçli hareket etmek gerekmektedir.

Bunun farkındalığı ile hareket  edilmelidir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum