Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Yeni Dünya Emelleri

02 Temmuz 2014 - 11:26

Yeni Dünya Emelleri

İnsanların emelleri bekleyişleri hep güzel dilekler üzerine, ne güzel bekleyişler bunlar. Ya milletlerin veya devletlerin:

 

Özgürlük, barış, demokrasi

 

Fakat bu övülesi düşüncelere rağmen, asırlardır dünyada savaş ve yoksulluk devam etmiş ve hala da devam ediyor; Ortadoğu coğrafyası, Afrika, Asya

 

İnsan Tabiatının bir özelliği midir nedir; Güçlü güçsüzü ezmekte; Dünya hâkimiyetini 18. yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojinin gücüyle ele geçiren Batı, İngiltere ile sömürü düzenini yakın coğrafya birlikte Hindistan’a kadar yaymış, diğer sömürgeci devletlerle birlikte dünyanın kanını emip yeryüzünü darmadağın etmişti.

On milyon köle için yüz milyon katliam.

 

Dünyaya hâkim iken hak ve adaleti cihana tattıran Türk’ün güçsüz düşüp en zor anında bile kurtuluş savaşında sömürgeci devletlere attığı tokatın acısı onlar tarafından unutulmamış olmalı.

Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra Berlin Duvarının yıkılması ve tek kutuplu bir dünya;

             

Bilimi teknolojiyi ve sermayeyi elinde tutan Sömürgeci ve üstünlük sağlamak isteyen güçler, hala güçlü olup amaçlarını ve araçlarını iyi biliyorlar

 

Şimdi az bilinen veya önemsenmeyen yeni yöntemler var yıkım ve itaat için; yeni bir savaş;

 

Öncelikli olarak kendi dilini tahrip etmek, kültürünü erozyona uğratmak belirli bir mesafe kat etmiş.

Bütünü bozmak için en küçük parçalara ayırmak, Birliğe nifak sokmak

Demokrasi insan hakları özgülük diyerek başka bir toplumun yasalarını sorgulamadan çekince koymadan kabul etmek

Üslerini memleketin bağrına saplamak, orada kendine müstakil kaleler edinmek

Senin ülkeni başkalarının bekçiliğine soyundurmak

Milli eğitimde yabancı uzmanlar çalıştırmak, müfredatını onların onayından geçirmek

Ilımlı bir İslam modelinin alt yapısını oluşturmak

Yirmi altı barajın bulunduğu Gap’ta tarafsız bir üst kurul tarafından denetlenmek ve komşuların haklarını gözetlemek

Toprağın yabancılara satılması kamu ve özel birçok şirketin yabancı sermaye ve tekeline geçmesi

Yeni Osmanlı sözü ile tıpkı Osmanlı İmparatorluğunda İttihat ve Terakki Yönetimine yaklaşan Almanların uyguladığı kandırma stratejisine benzer bir yaklaşımla karşılıksız ulufe ve sözlere kanmak

Toplumu ayrıştırarak ve farklılıklar meydana çıkararak en küçük kontrol edilebilir sınırlar yaratmak

 

Soğuk veya sıcak savaş; kargaşa ve istikrarsızlık ortamı ile silah ticaretiyle nemalanıp, petrol enerji ve su kaynakları elde tutularak Ortadoğu, Asya Pasifikten hareketle her şey tek dünya hâkimiyeti için.

Celil Altınbilek