Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Türk Adını Yazmak

02 Temmuz 2014 - 11:25

Türk Adını Yazmak

Celil ALTINBİLEK

"Tanrının Kılıcı" denilen Hun İmparatoru Attila Asya'dan Avrupa'ya kadar olan geniş

toprakları bir çırpıda geçip Papa'ya diz çöktürdüğünde bütün Avrupa'yı Türk heybeti ve

korkusu sarmıştı.

Türk Attila'nın verdiği korku sebebiyle, şuurlarını kaybedip deli olan Romalı Askerleri

tedavi eden Piskopos bu hastalığa "Attila Sendromu" adını verir, . Psikiyatrist Dr Fevzi

Samuk hocanın "Attila Sendromu" kitabını oğlum okuyunca pek sevmiş ve gururlanmıştı

MS. 750 senesinden itibaren İslam'ı kabul etmekte olan Türkler tekrar yönünü batıya

doğru çevirmeye başlar ve bir çok Türk devletinin kuruluş ve devamından sonra

yeryüzünde Selçuklu rüzgarı eser. Abbasi Halifesi zor durumda kalıp, Tuğrul Bey'den

yardım isteyince ve 1055 yılında Tuğrul Bey Bağdat'a girer ve ilk defa bir Türk Hakanı

adına hutbe okunur.

Anadolunun kapıları 1071 Malazgirt ile Türklere açılınca, telaşa düşen Rum İmparatoru

Papa'dan yardım istemiş, papa da bu fikri uygun bularak, 1096 yılında Türkleri ve

Müslümanları yok etmeye yönelik Haçlı Savaşları başlatmıştır.

14. yüzyıldan itibaren Türklerin yükselişi ve zafer devirleri şuurlu ve planlı bir şekilde hak,

adalet, hoşgörü, irfan, her dem yenileniş ve kuvvet üzerinde 350 sene civarında devam

etmiştir. Bu devam edişte ülke içindeki çeşitli kavim, ırk ve topluluklar Türk'ün

önderliğinde birlik oluşturarak millet olmasının payı büyüktür.

İki yüzyıllık geriye gidişten ve son imparatorluk yıkıldıktan sonra Cumhuriyetle yürüyen

Türk Milleti'ne toplu tüfekli düşmanlarının yanında kültürüyle, medyasıyla,

sermayesiyle,teknolojisiyle hücum devam etmektedir ...

Devirler gelir geçer nasıl evvel biz üstünsek ve tarihe zaferlerimizi ve başarılarımızı

yazdıysak; tarihin ters dönmüş gibi görünen bu devrinde bir büyük millet olduğumuzun

azmi ve kararlılığıyla, insan hakları, adalet, hoşgörü ve ilim temelleri üzerinde yükselerek

gökkubbeye ismimizi yazmanın zamanı da elbette gelecektir...

Celil Altınbilek