Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

MAYISIN ON DOKUZU

21 Mayıs 2014 - 11:07

MAYISIN ON DOKUZU

 

Kasımın yedisi, yıllardan 1918, İngiliz Donanması dört sene önce yediği tokatla burnu sürtülerek geri döndüğü Çanakkale Boğazından rahatça geçerek yoluna devam etmektedir. Hedef İstanbul’dur.

Birinci Cihan Harbi’nin kaybedilmesiyle, 30 Ekim 1918’ de imzalanan Mondros Adlaşmasının üzerinden daha bir hafta geçmiştir, lakin düşmanların, Osmanlı’yı parçalama ve yutma planları çok öncelere, savaştan da önceye dayanmaktadır.

İngilizler İstanbul’a çıkar çıkmaz, asırlardır bu topraklarda nasiplenen, genelde savaşlara katılmayıp iktisadi olarak güçlenen gayrimüslimlerin bir kısmı işgal kuvvetlerini çiçekle karşılayıp, bayraklarını açarlar.

İngilizlerin yaptığı ilk icraat Şehzadebaşı Karakolu’nu basmak ve uyku halindeki onlarca askerimizi şehit etmektir. Bu olay o zaman halkın içinde büyük bir infiale sebep olmuş ve uzun süre unutulmamıştır.

Uğursuz Mondros Antlaşmayla ordu terhis edilmiş, silahlarına el konmuş ve yedinci madde ile düşmanlarımıza memlekete işgal yetkisi verilmiştir.

Rum’lar 15 Mayısta İzmir’i, 25 Mayısta Manisa’yı ele geçirirler. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar emellerine uygun aralarında paylaştırılmış yerlerini işgal ederek on binlerce vatan evladını şehit ederler.

Zaman gelmiş, tarihin seyrini değiştirmiş bir milletinin, bu zor durumda elleri kolları bağlı da olsa, çareler aramasından tabii ne olabilir. Mülkün sahibi! çarenin işgalin ulaşmadığı daha rahat bir ortamda, Anadolu’da bir kıvılcım çıkarmak olduğunu bilir. Hazırlıklar yapılır.

Bu işin üstesinden gelebilecek kimse de, geçmişi başarılarla dolu askeri bir deha olan Mustafa Kemal Paşa’dır

İşgal acıları içindeki ülkenin, on dokuz mayıs tarihi yokluklar ve zorluklarla devam edecek hürriyet mücadelesinin başlangıç ateşi olup, yeni doğan güneş gibi yüreklerimizi aydınlatmaya başlar.

Kurtuluş Savaşı çok çetin geçmiş, İhtilaf Devletleri bu süreci engellemek için her şeyi yapmış, içimizdeki azınlıkları dahi isyana sürüklemiştir. Zaman zaman İdareden kaynaklanan iç muhalefet de etkili olmuştur.

Milletimiz, istiklal uğruna, vatan, din uğruna yapılan mücadelede galip gelmiş. Bu aziz milletin canıyla kanıyla kazandığı bu zaferle, bu vatan coğrafyasındaki son topraklarda sıkı sıkı tutunmuş, nihayet ülkede bu şerefli zaferin kılıcı galip gelmiş ve hüküm sürmüştür.

Celil Altınbilek